Vzdelávame, učíme a bavíme. Naše kurzy vám pomáhajú rásť.

Odložte na chvíľu pracovné povinnosti a doprajte si deň - dva s nami. Príďte sa zlepšiť, posilniť, niečo dozvedieť, niečo vytvoriť, zasmiať sa, spoznať nových zaujímavých ľudí. Ak sa vám vybraný kurz bude zdať dôležitý a zaujímavý aj pre vašich kolegov a kolegyne, môžete si ho objednať pre uzavretú skupinu.

 • Kurz: Ako dosiahnuť zmenu pomocou Storytellingu od A po Z

  Máte silný príbeh a rozmýšľate, ako ho vyrozprávať? Presne to robia skúsení tvorcovia špičkových seriálov a filmov v Hollywoode. Aj ich metódy nás inšpirovali pri príprave tohto kurzu, v ktorom vám sprostredkujeme pohľad na základné princípy, ktoré fungujú v silných príbehoch. Pretože aj takto sa dá rozprávať s cieľom podnietiť a podporiť spoločenskú zmenu. Uvažovať budeme aj o tom, ako sa organizácia, alebo jej hodnoty môžu stať hlavnou postavou vašej komunikácie.

  • Ľubica Stanek / Konzultantka a facilitátorka

   Ľubica Stanek / Konzultantka a facilitátorka

  • 29.10.2024 - 29.10.2024

 • Kurz: Ako nastaviť zdravé osobné hranice a budovať pozitívne vzťahy

  Ak sami uvažujete nad tým, aký je rozdiel medzi sebeckosťou a držaním si vlastných hraníc; ako si nastaviť množstvo úloh, ktoré v práci akceptujete a ktoré odmietnete (a akým spôsobom ich odmietnuť); do akej miery máte prevziať zodpovednosť za svojho brata/ sestru; nakoľko ste slobodní zmeniť vaše rozhodnutie na poslednú chvíľu, či ako viesť komunikáciu s nadriadeným v prípade, že s ním nesúhlasíte, pravdepodobne uvažujete o svojich osobných hraniciach.


  • Katarína Nagy Pázmány / Trénerka

   Katarína Nagy Pázmány / Trénerka

  • 10.10.2024 - 10.10.2024

 • Kurz: Ako pestovať osobnú odolnosť

  Na kurze “Ako pestovať osobnú odolnosť” budeme hovoriť a prakticky precvičovať postupy, ktoré vedú k schopnosti “vystužiť” svoju osobnosť – t.j. znášať záťaž v neustále sa meniacom svete, pripraviť sa na krízové situácie v pracovnom či rodinnom kontexte, uvedomiť si, čo je osobnostne špecifická opora, ktorú si človek má chrániť a pestovať.

  • Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

   Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

  • 03.10.2024 - 04.10.2024

 • Kurz: Ako pomáhať eticky a efektívne

  Pomáhanie spravidla považujeme za morálne a spoločensky prospešné. Ale je tomu vždy naozaj tak? Je možné pomocou škodiť? Dá sa pomáhaniu naučiť? Ako sa rozhodnúť komu, ako, kedy, kde a prečo pomáhať? Či už pracujete v organizácii, ktorej misiou je pomáhať alebo ste človek, ktorý sa chce s druhými podeliť o svoje zdroje a čas - kurz je pre vás. Pomáhanie totiž nie je banálna a jednoduchá vec. Nestačí mať len dobré srdce. Treba rozumieť, ako funguje psychológia, spoločnosť, kultúra, či ekonomika, aby sme pomocou neuškodili. Kurz je o tom, ako pomáhať a neublížiť pri tom sebe ani ostatným.


  • Zuza Fialová / Lektorka, analytička, facilitátorka

   Zuza Fialová / Lektorka, analytička, facilitátorka

  • 06.12.2024 - 06.12.2024

 • Kurz: Ako sa nehádať o klimatickej kríze

  Stretávate sa vo svojej práci či súkromí s konfliktami, ktoré sa týkajú klímy či životného prostredia? Ste svedkom toho, ako sa ľudia dokážu do krvi hádať o populácii medveďa, parkovacej politike, elektromobilite, či statuse národných parkov? Máte v práci na starosti rozhodovanie o veciach, ktoré sa týkajú nakladania s odpadmi, úpravy verejných priestorov, či hospodárenia s energiami a bojíte sa konfliktov, ktoré tieto rozhodnutia so sebou prinášajú? Konflikty vzťahu človeka a prírody ležia v nás hlbšie, než si niekedy uvedomujeme. Tento kurz vám pomôže porozumieť im a lepšie s nimi pracovať. Bez strachu, s úctou, a efektívne.


  • Zuza Fialová / Lektorka, analytička, facilitátorka

   Zuza Fialová / Lektorka, analytička, facilitátorka

  • 20.11.2024 - 20.11.2024

 • Kurz: Ako si poradiť s násilím a extrémizmom v spoločnosti

  V posledných rokoch si nevieme dať rady s narastajúcimi prejavmi násilia a extrémizmu u mládeže, ale aj v dospelom veku. Chystáme programy prevencie a nie vždy plne rozumieme príčinám a skúsenostiam na Slovensku aj v iných krajinách. Čo s tým môžeme robiť na rôznych úrovniach?

  • Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

   Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

  • 23.01.2025 - 23.01.2025

 • Kurz: Ako vystupovať presvedčivo (prezentácia pred kamerou, mikrofónom, pred ľuďmi)

  Ako udržať pozornosť publika? Ako prezentovať seba, organizáciu, produkt...? Chcete zaujať, jasne vysvetliť, o čo vám ide, presvedčiť publikum o svojich nápadoch? Bojíte sa trémy, množstva neznámych ľudí, témy, neočakávaných otázok, časového stresu, kamery, zmeny významu toho, čo hovoríte, reakcií vo vystúpení?

 • Kurz: Argumentácia a kritické myslenie I.

  Z kritického myslenia sa stal dnes buzzword. Pri téme argumentácie majú ľudia neraz pocit, že sa to nepotrebujú učiť. Že to prirodzene vedia. No práve tým, ktorým sa to zdá najmenej potrebné, by sa to hodilo najviac. Zlepšovať sa v tom ale môže každý. Pri veciach, ktoré využívame niekoľkokrát do dňa, to nie je zlá investícia. Či ide o pracovné porady, internetové diskusie alebo preberanie politiky na rodinných stretnutiach – príležitostí na lepšie uvažovanie a zrozumiteľnejšie argumentovanie je mnoho.

  • Ivana Ivanová / Trénerka a facilitátorka

   Ivana Ivanová / Trénerka a facilitátorka

  • 15.10.2024 - 16.10.2024

 • Kurz: Argumentácia a kritické myslenie II.

  Dokázať vymyslieť najsilnejší možný argument, rozumne ho sformulovať, presvedčivo ho podať – to je všetko s dostatkom času, nadhľadom a odosobnením sa od témy pomerne predstaviteľná úloha. V konverzáciách sme ale často v inej situácii. Obsah rozhovoru sa nás týka, musíme krotiť emócie a premýšľať za chodu. Ak sa nám aj darí manažovať veci na našej strane diskusie, je tu niekto, s kým diskutujeme – kto nás možno nepočúva, prerušuje alebo stupňuje napätie. Ako argumentovať o veciach, ktoré sú prepojené s našou identitou a ich spochybňovanie nám ubližuje? Aké argumenty používať voči niekomu, kto o rozhovor nestojí alebo neuznáva základné pravidlá slušnej komunikácie? A kedy nemá argumentácia zmysel?

  • Ivana Ivanová / Trénerka a facilitátorka

   Ivana Ivanová / Trénerka a facilitátorka

  • 05.11.2024 - 06.11.2024

 • Kurz: Bez odpadu v hlave

  Trápia vás správy o stave klímy a životného prostredia a cítite sa stratení v tom, čo konkrétne vy môžete s tým urobiť? Máte pocit, že tlak toho, čo by sa malo a čo sa musí robiť je príliš silný a že sa strácate v „zaručených návodoch“ ako žiť? Nie ste si istí, či váš životný štýl vyhovuje vašej budúcnosti aj životnému prostrediu, v ktorom žijete? Vynovený kurz vám pomôže upratať si hodnoty a priority, dá vám nástroje na kritické čítanie správ o stave klímy a životného prostredia a zároveň vám ponúkne spôsoby, ako hľadať odpovede aj v kríze bez paniky a frustrácie. Pre seba, ale aj pre firmu či organizáciu, kde pracujete. Kurz ponúka konkrétne nástroje na to, ako si zreflektovať hodnoty doma či v organizácii a nastaviť si každodenné fungovanie, aby ste boli v súlade s prírodou ale najmä so samými sebou.


  • Zuza Fialová / Lektorka, analytička, facilitátorka

   Zuza Fialová / Lektorka, analytička, facilitátorka

  • 27.11.2024 - 27.11.2024

 • Kurz: Cudzinci a práca s nimi

  V predajniach, vo výrobných halách, na úradoch, v bežných „pouličných situáciách“- stretávame ich stále viac. Na Slovensku v modernej dobe nikdy nežilo toľko cudzincov ako dnes.  Zároveň sa s nimi mnohí dostávame bežne do kontaktu v práci cez internet: virtuálne tímy nepoznajú hranice.  A tak stále viac Slovákov v pozíciách manažmentu, administratívy, výskumu aj výroby pracuje v medzinárodnom prostredí. Tento kurz je zameraný na efektívnu prácu s cudzincami a manažment diverzity.

  • Miroslava Molnár Ľachká / Trénerka

   Miroslava Molnár Ľachká / Trénerka

  • 12.11.2024 - 12.11.2024

 • Kurz: De-polarizácia: Ako premosťovať rozdelené komunity

  V hodnotovo rozdelených skupinách a komunitách sa nám väčšinou nedarí nachádzať konsenzus. Organizovať a viesť dialóg v skupinách, ktoré stoja proti sebe, je mimoriadne ťažké – technicky a v prekonávaní pocitov krívd, nepochopenia. Napriek tomu je to mimoriadne potrebné. Hlavnou témou kurzu sú postupy zamerané na depolarizáciu a nachádzanie konsenzu.

  • Lukáš Zorád / Programový riaditeľ a konzultant

   Lukáš Zorád / Programový riaditeľ a konzultant

  • 05.12.2024 - 05.12.2024

 • Kurz: Hodnotová komunikácia a sila pozitívnych naratívov

  Tréning má za cieľ vybaviť účastníkov zručnosťami, ktoré využijú pri pútavej a efektívnej komunikácii kľúčových hodnôt organizácie. V kurze si predstavíme a budeme precvičovať pracovné postupy, akými sú hľadanie a využívanie pozitívnych naratívov, autentická komunikácia, ale aj výber správneho nositeľa informácie, či prepájanie sa so spriaznenými partnermi. Pozrieme sa na to, ako komunikácia naratívov pretvára spoločnosť a ako ich využívajú účinné kampane. Hovoriť budeme aj o rizikách komunikácie, ako ich vyhodnocovať a na čo dávať pozor.

  • Ľubica Stanek / Konzultantka a facilitátorka

   Ľubica Stanek / Konzultantka a facilitátorka

  • 26.11.2024 - 26.11.2024

 • Kurz: Facilitácia I. - Metódy práce s malými skupinami

  Kurz je v termíne 19. - 20. september obsadený. Prihlasovať sa môžete v októbrovom termíne. 

  Potrebujete vo svojej práci pripravovať a viesť pracovné stretnutia napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy či odborné konferencie? Náš  kurz  vám poskytne vedomosti  potrebné  na  plánovanie  a prípravu efektívneho stretnutia a pomôže vám získať zručnosti facilitovania a moderovania skupín.

  • Karolína Miková / Riaditeľka, trénerka a facilitátorka

   Karolína Miková / Riaditeľka, trénerka a facilitátorka

  • 17.10.2024 - 18.10.2024

 • Kurz: Facilitácia II. - Metódy práce s veľkými skupinami a dlhodobé procesy

  Potrebujete vo svojej práci pripravovať a viesť pracovné stretnutia napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy či odborné konferencie? Druhá časť kurzu Facilitácia vám poskytne vedomosti potrebné na plánovanie, prípravu a moderovanie veľkých skupín a verejných stretnutí. 

  • Karolína Miková / Riaditeľka, trénerka a facilitátorka

   Karolína Miková / Riaditeľka, trénerka a facilitátorka

  • 28.11.2024 - 29.11.2024

 • Kurz: Negociácia (ako vyjednať lepšie dohody)

  Pri rokovaniach občas vidno, ako si jedna strana presadí svoju vôľu a zoberie si, čo si zaumienila. Vo vyjednávaní preváži rokovacieho partnera argumentačne, formálnou autoritou, či finančnou silou. Aj v takejto situácii je však dôležité vyjednávať, predostrieť svoje záujmy a hľadať spôsoby ich naplnenia. Z kurzu Negociácia si odnesiete návod, ako na to. Je výhodnejšie zlepšiť svoje rokovacie schopnosti než znášať dôsledky mnohých nevýhodných dohôd, či ešte horšie, opakovane riešiť reálne konflikty vyplývajúce z nedohody.

  • Peter Guštafík / Externý tréner a facilitátor

   Peter Guštafík / Externý tréner a facilitátor

  • 07.11.2024 - 08.11.2024

 • Kurz: ONLINE: Tvorba a riadenie projektov s využitím umelej inteligencie

  Tento workshop je určený projektovým manažérkam a manažérom, ktorí vnímajú, že rozvoj umelej inteligencie mení postupy v tvorbe a riadení projektov a chcú sa v tejto technológii nielen orientovať, ale s jej pomocou držať krok s najmodernejšími trendmi.

  • Peter Guštafík / Externý tréner a facilitátor

   Peter Guštafík / Externý tréner a facilitátor

  • 25.11.2024 - 25.11.2024

 • Kurz: Prezentačné zručnosti: vecne, pútavo... A bez tárania

  Kurz je určený všetkým tým, ktorí potrebujú zdokonaliť prezentovanie v odbornom kontexte. Môže byť vhodný pre výskumníkov alebo iných odborníkov, ktorí prezentujú výsledky svojej práce na odborných fórach, konferenciách, okrúhlych stoloch apod., ale aj pre pedagógov, ktorí chcú inovatívne realizovať svoje prednášky.  • Zuza Fialová / Lektorka, analytička, facilitátorka

   Zuza Fialová / Lektorka, analytička, facilitátorka

  • 30.10.2024 - 31.10.2024

 • Kurz: Starostlivosť o seba a prevencia vyhorenia

  V každom povolaní, kde je starostlivosť o iných kľúčovou súčasťou práce, čelíme vyššiemu riziku vyčerpania až vyhorenia. Bez ohľadu na pozíciu - či ste líder tímu alebo pracovník v oblasti pomáhajúcich profesií - starostlivosť o seba a prevencia vyhorenia sú dôležitou súčasťou pre udržanie rovnováhy a dlhodobej pohody. 

  • Katarína Nagy Pázmány / Trénerka

   Katarína Nagy Pázmány / Trénerka

  • 19.11.2024 - 19.11.2024

 • Kurz: Tréning trénerov I.

  Ak občas učíte dospelých a chcete lepšie používať participatívne metódy, potom je tento vzdelávací program určený práve vám. Pomôže vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si tréningové zručnosti. 

  • Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

   Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

  • 08.10.2024 - 09.10.2024

 • Kurz: Tréning trénerov II.

  Tréning trénerov II. nadväzuje na prvú časť tohto uceleného vzdelávacieho programu. Ak uvažujete nielen o samotných technikách a metodikách, ale zaujíma vás aj ako sa dopracovať k dizajnu, k meraniu potrieb a napokon k hodnoteniu participatívnych postupov, potom je tento vzdelávací program určený práve vám. Pomôže vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si plánovacie a evaluačné zručnosti v kontexte tréningov. 

  • Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

   Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

  • 03.12.2024 - 04.12.2024

 • Kurz: Ženské líderstvo

  Ženy v líderských pozíciach často využívajú štýl vedenia zameraný na spoluprácu, empatiu a viac preferujú horizontálnu deľbu moci. Tieto aspekty ženského líderstva môžu priniesť organizáciám rôzne výhody. Medzi tie hlavné patrí vyššia miera angažovanosti zamestnancov, lepšia pracovná kultúra, silnejšie vzťahy v tíme, ale aj podpora inovácií. 

  • Katarína Nagy Pázmány / Trénerka

   Katarína Nagy Pázmány / Trénerka

  • 11.10.2024 - 11.10.2024

Kurzy na mieru od PDCS

Zaujal Vas niektorý z našich otvorených kurzov? Potrebujete ho "ušiť na mieru" pre Váš tím? S trénermi z PDCS si môžete dohodnúť kurzy na ktorékoľvek témy či kombinácie tém, ktorým sa v PDCS venujeme. Kurzy na vybrané témy vieme poskytnúť aj v anglickom a ruskom jazyku. Ak máte pre Vašu organizáciu alebo firmu záujem o kurz/ školenie na mieru, dajte nám vedieť. Radi si s Vami dohodneme všetky podrobnosti a pripravíme Vám cenovú ponuku.

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016