Publikujeme myšlienky, ktoré zbližujú ľudí a riešia globálne problémy.

Knižky, blogy, statusy na sociálnych sieťach, videá či podcasty. Prinášame vám svieže myšlienky ukotvené v štúdiu múdrych vecí a zároveň v dlhoročnej skúsenosti trénovania, konzultovania, bytia s ľuďmi. Ponorte sa do nich s nami.

Naše knižky

 • Prevencia a riešenie konfliktov

  Tu ponúkame skúsenosti PDCS v oblasti hodnotových konfliktov a polarizácie spoločnosti, spolužitia väčšiny a menšín, verejných konfliktov a konfliktov v organizáciách, ako aj v oblastiach budovania mieru (peacebuilding) a rozvojovej práce v situáciách konfliktu.

  Manažment environmentálnych konfliktov Prečo si v diskusiách o covide nerozumieme? Value-based Conflicts in the Regions Between the Oder and the Danube Dejepis - metodická príručka pre učiteľov dejepisu Peacework - Práca pre mier Nenásilná transformácia konfliktov Peace Training Efektívna komunikácia v terénnej sociálnej práci Proces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite Čo sa podarilo - Program integrácie Rómov Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady Riešenie konfliktov Čo sa osvedčilo
 • Rozvoj občianskej spoločnosti

  Tu nájdete analýzy vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku, ale aj príručky, ktoré sa venujú otázkam organizačného rozvoja a riadenia, najmä v oblasti ľudských zdrojov, dlhodobého plánovania, vnútornej aj vonkajšej komunikácie a finančnej udržateľnosti mimovládnych neziskových organizácií.

  Scenáre vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2040 Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy Stav, trendy, potreby a možnosti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku 10 kapitol o vývoji občianskej spoločnosti Neziskovky a zisk Príručka podnikania neziskových organizácií Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie Kampaň MVO za spravodlivé a čestné voľby OK '98 Čítanka pre neziskové organizácie
 • Metódy participatívneho vzdelávania

  Tieto publikácie sa zameriavajú na prípravu trénerov, lektorov a konzultantov. Obsahujú metodiky tréningu, ale aj širšie porozumenie princípov aktívneho učenia.

  PočúvamŤA Polarizácia na školách Hodnotové strety hrou (rozšírené vydanie) Tréning? Tréning. (Učenie zážitkom) Výchova k tolerancii hrou Tréning hrou
 • Klebety z ciest a všeličo z kuchyne PDCS

  Začítajte sa do unikátnych postrehov z rôznych kútov sveta, ktoré zozbieral na svojich cestách Dušan Ondrušek. Prezentujú hodnoty a poslanie PDCS netradičným a prudko čítavým spôsobom. Alebo sa so svojimi deťmi započúvajte do rozprávok afrického kmeňa Luo.

  Sigany – Príbehy afrického kmeňa Luo Yahoo boys a ďalšie klebety z ciest Sop Sum Sum S tekvicou priviazanou o nohu Počasie je také, aké si ho urobíš
 • Občianska participácia

  Tieto knižky sa venujú navrhovaniu a vedeniu procesov pre zapájanie občanov do verejného rozhodovania a prístupom, ktoré pomáhajú identifikovať a zapojiť rôzne zainteresované skupiny do spolupracujúcich procesov.

  Čo má mesto Trnava urobiť do roku 2030, aby sa pripravilo na zmenu klímy. Správa z občianskeho zhromaždenia. Správa PDCS z participatívneho procesu prípravy Národného lesníckeho programu na obdobie 2022 – 2030 Zmena sa začína spolu Ako ďalej Kollárko Oživme verejné priestory Hovorme o Šafku Verejné priestory Občianska participácia
 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016