Služby na mieru

Prechádza vaša organizácia procesom zmeny a potrebujete si zadefinovať strategické ciele? Máte pred sebou náročné stretnutie viacerých organizácií s rôznymi záujmami, na ktorom treba prijať rozhodnutie? Organizujete veľkú konferenciu a chcete ju urobiť živú, plnú diskusií a tvorivosti a rozmýšľate, ako aktívne zapojiť stovku ľudí? Ste samospráva, ktorá chce vo svojom meste zapojiť občanov do spoločného plánovania námestia či iného verejného priestoru? Trápi vašu komunitu konflikt týkajúci sa budúceho rozvoja, plánovanej výstavby, či tiež investovania verejných peňazí? Pozrite si ponuku našich služieb. Radi vám pomôžeme pri realizácii vašich plánov, aktivít, poskytneme konzultáciu.


 • Služba: Facilitácia: Príprava a vedenie stretnutí

  Facilitácia: Príprava a vedenie stretnutí

  Ponúkame facilitáciu – vedenie stretnutí, workshopov, konferencií a dlhodobých plánovacích či rozhodovacích procesov. Pomáhame organizáciám zamerať sa na to podstatné a rýchlejšie dosiahnuť ciele stretnutia.

  Naši facilitátori a facilitátorky pomáhajú pri dizajnovaní procesu a príprave agendy, facilitujú celé alebo časti stretnutia, intervenujú v problémových situáciách a samostatne alebo v spolupráci so zadávateľom, spracujú písomný výstup stretnutia.

 • Služba: Participácia: Účasť na rozhodovaní tých, ktorých sa to týka, občanov a stakeholdrov

  Participácia: Účasť na rozhodovaní tých, ktorých sa to týka, občanov a stakeholdrov

  Ponúkame odbornú pomoc samosprávam, inštitúciám, či organizáciám, ktoré chcú do plánovacieho či rozhodovacieho procesu zapojiť tých, ktorých sa rozhodnutie týka, alebo v budúcnosti bude týkať. 

  Môže to byť napríklad tvorba verejnej politiky či plánu rozvoja mesta alebo obce, kde samospráva chce občanov zapojiť do určovania priorít. Ako to však urobiť tak, aby sa ľudia skutočne zapojili, ale aby sa proces nezmenil na neriešiteľný konflikt?

 • Služba: Konzultácie a koučing

  Konzultácie a koučing

  Ponúkame jednorázové i dlhodobé konzultácie a koučing pre jednotlivcov a skupiny, ktoré stoja na križovatke a potrebujú pomôcť s ďalším nasmerovaním vlastného rozvoja. 

  Radi sa spolu s vami pozrieme na vaše špecifické potreby, pomôžeme vám správnymi otázkami hľadať vlastné priority, pomenovať problémy, či vyberať správne riešenia. Ponúkneme naše mnohoročné skúsenosti z práce s mimovládnym sektorom, verejnými inštitúciami, komunitami či súkromnými firmami.  

 • Služba: Evaluácia

  Evaluácia

  Aký bol skutočný dopad projektu alebo programu? Ako zdokumentovať projektové výsledky a výstupy pre donora, keď je potrebné zapojenie externého hodnotiteľa? 

  V PDCS pomáhame mimovládnym organizáciám aj verejným inštitúciám zdokumentovať vplyv a dopad ich aktivít pomocou sumatívnej a dopadovej evaluácie. V prípade potreby faktov na rozhodovanie postavené na údajoch vieme navrhnúť a realizovať formatívnu evaluáciu, ktorá organizácii poskytne podklady na kvalifikované rozhodnutia o ďalšom smerovaní programov alebo projektov, či nastavení procesov.

 • Služba: Mediácia verejných konfliktov

  Mediácia verejných konfliktov

  Pomáhame riešiť spory, ktoré prirodzene vznikajú pri verejnom rozhodovaní  alebo pri otváraní nových spoločenských tém. Pomáhame dosahovať dohody a formulovať konštruktívne výstupy.

  Vychádzame z presvedčenia, že konflikt sám o sebe nie je zlý, ale je legitímnou súčasťou demokratickej spoločnosti. Existujú možnosti, ako ho transformovať tak, aby mal konštruktívny charakter.

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016