Konzultácie a koučing

Ponúkame jednorázové i dlhodobé konzultácie a koučing pre jednotlivcov a skupiny, ktoré stoja na križovatke a potrebujú pomôcť s ďalším nasmerovaním vlastného rozvoja. Radi sa spolu s vami pozrieme na vaše špecifické potreby, pomôžeme vám správnymi otázkami hľadať vlastné priority, pomenovať problémy, či vyberať správne riešenia. Ponúkneme naše mnohoročné skúsenosti z práce s mimovládnym sektorom, verejnými inštitúciami, komunitami či súkromnými firmami.  

S čím pomáhame:

 • Strategické plánovanie organizácie, programu alebo firmy: zmeny v organizačnej kultúre, zmeny v štruktúre riadenia, analýza vonkajšieho prostredia a schopnosť reagovať na zmeny;

 • Leadership: zmeny v spôsobe vedenia firiem, tímov, či agilných skupín, motivácia v tíme;

 • Osobnostný rozvoj lídrov a vedúcich pracovníkov: zručnosti vedenie, motivovania, inšpirovania iných, prezentácia, komunikácia, zvládanie konfliktov; 

 • Osobnostný rozvoj trénerov, učiteľov, konzultantov: zvládanie stresu a konfliktov, odborný rast.

Konzultácie a ponúkame ako sériu kratších (cca 1 – 2 hodinových) alebo dlhších (cca 2 – 8 hodinových) stretnutí s jednotlivcami alebo menšími skupinami. Konzultant prispôsobuje zameranie konzultácií a formu špecifickým potrebám klienta po spoločnom dohovore o cieli a zamýšľanom výsledku konzultácií.

Pri koučingu môžeme pracovať s jednotlivcami alebo s celým tímom. Koučingové stretnutia sú rozložené do sérií stretnutí – spravidla 3 – 5 stretnutí, zvyčajne jedno stretnutie v trvaní 1 – 1,5 hodiny, každé 1 – 3 týždne. Koučing vedú profesionálni konzultanti, ktorí sú zárukou expertnosti a ochrany informácií spomenutých v procese koučovania.

Čo sa nám podarilo

V rokoch 2022 a 2023 sme viedli strategické plánovanie ekologického inštitútu Veronica so sídlom v Brne a ekologickým centrom v Hostětíne. Prostredníctvom prieskumu medzi zainteresovanými stranami, facilitovaných stretnutí celého tímu a konzultačnej pomoci riadiacemu tímu organizácie sme inštitútu Veronica pomohli s nastavovaním strategických priorít na roky 2023 a 2024 vrátane ekologického vzdelávania, programov v oblasti ochrany klímy a prevádzky ekologického sociálneho podniku.

Súčasná doba prináša nové potreby ako sa majú neziskové organizácie vyrovnávať s krízami a posilňovať svoju rezilienciu (odolnosť). Aj preto sme sa rozhodli na Slovensko priniesť Program posilnenia reziliencie neziskových organizácií, ktorý sme realizovali spoločne s PartnersGlobal. Počas roku 2021 sa aj s našou konzultačnou a facilitačnou pomocou úspešne zavŕšilo mapovanie progresu 3 slovenských neziskových organizácií v tomto smere, ako aj nastavenie východísk a dobrej praxe pre posilnenie ich reziliencie.

Konzultovanie British Council v rámci projektu People to People k vzdelávacím materiálom pre školy na tému sociálne podnikanie (2018-2019).

Koučing pre učiteľov na základnej škole CZŠ Narnia (2016-2018).

Zaujali sme vás? Objednajte si naše služby!

Radi vám pomôžeme pri realizácii vašich plánov, aktivít, poskytneme konzultáciu. Kontaktujte nás písomne, alebo telefonicky, prípadne vyplňte formulár. Určite sa Vám ozveme.

Konzultanti, ktorí sa vám budú venovať

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016