Facilitácia: Príprava a vedenie stretnutí

Ponúkame facilitáciu – vedenie stretnutí, workshopov, konferencií a dlhodobých plánovacích či rozhodovacích procesov. Pomáhame organizáciám zamerať sa na to podstatné a rýchlejšie dosiahnuť ciele stretnutia.

Naši facilitátori a facilitátorky pomáhajú pri dizajnovaní procesu a príprave agendy, facilitujú celé alebo časti stretnutia, intervenujú v problémových situáciách a samostatne alebo v spolupráci so zadávateľom, spracujú písomný výstup stretnutia.

Sme tu na to, aby sme pomáhali skupinám zamerať energiu v jednom čase na jedno miesto; aby sme umožnili lídrom i organizáciám rozmýšľať jasnejšie a tvorivejšie. Ovládame metódy, ktoré skupinám uľahčujú dosiahnuť spoločné rozhodnutie a vieme ich aj v správnom čase použiť.

S čím pomáhame / čo facilitujeme:

 • pracovné stretnutia a porady;
 • prípravu plánov, koncepcií, stratégií, verejných politík;
 • vedenie verejných stretnutí v rámci participatívnych procesov alebo komunitného plánovania,
 • strategické a akčné plánovanie;
 • riešiteľské stretnutia a workshopy;
 • stretnutia zamerané na skupinové rozhodovanie;
 • konferencie využívajúce interaktívne a inovatívne metódy ako napr. world café či open space;
 • inovatívne formy stretnutí - bar camp, search conference a iné.


Čo od nás získate?

Pomôžeme vám s prípravou - dizajnovaním stretnutia či procesu: nastavením zloženia, veľkosti skupín, počtu stretnutí, programu, postupnosti krokov, ktoré budú viesť k výsledku. Môžeme viesť jednotlivé stretnutia, aby ste sa vy mohli venovať výlučne obsahu. Zvládneme aj náročných účastníkov stretnutí a nezľakneme sa konfliktu v skupine, s ktorým vieme pracovať tak, aby neohrozil funkčnosť skupiny či dosiahnutie výsledku, ale naopak pomohol nájsť optimálne riešenie, ktoré obstojí v kritickej oponentúre. Nakoniec spracujeme zápis tak, aby bol vecný a užitočný pre ďalšiu prácu organizácie. Máme skúsenosti s vedením skupín vo verejnej správe, biznisovom prostredí, v neziskovkách, či s verejnosťou /občanmi, najradšej však pracujeme so zmiešanými skupinami.

Pred stretnutím nevieme povedať, akou dohodou skončí skupinová diskusia. To majú v rukách účastníci stretnutia. To, čo vieme sľúbiť, je štrukturovaný proces diskusie, v ktorom má každý účastník priestor na vyjadrenie svojho názoru, diskusia prebieha podľa vopred spoločne dohodnutých pravidiel a účastníci odchádzajú s pocitom, že ich čas bol dobre využitý.

Čo sa nám podarilo

Konzultačne a facilitačne sme prispeli k prvému fóru ukrajinských združení a iniciatív na Slovensku, ktoré sa konalo v roku 2023. Stretlo sa vyše sto ľudí, ktorí sa v rôznych kútoch Slovenska, od Bratislavy, cez Rimavskú Sobotu a Kežmarok až po Košice snažia o lepšiu integráciu ukrajinskej menšiny na Slovensku, o vzájomnú podporu a spoluprácu medzi sebou aj medzi menšinovým a väčšinovým obyvateľstvom, či o humanitárnu pomoc. Konferenciu organizovalo Ukraine-Slovakia SOS/SME SPOLU.

V roku 2022 sme v spolupráci s občianskym združením Človek za klímu a mestom Trnava po prvýkrát na Slovensku realizovali Občianske zhromaždenie na tému: Čo má mesto Trnava urobiť do roku 2030 aby sa pripravilo na zmenu klímy? Deliberatívny proces si občania veľmi užili a predstavitelia samosprávy pristupujú k jeho výsledkom s rešpektom a aktívne s nimi pracujú. Z celého procesu sme pre vás pripravili súhrnnú správu.

V roku 2021 až 2023 sme v rámci participatívneho procesu prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2023 - 2030 facilitovali pracovné skupiny zamerané na rôzne oblasti poskytovania sociálnych služieb na území Bratislavy: ľudia bez domova, starší obyvatelia, osoby so zdravotným znevýhodnením, deti, mladí ľudia, rodiny v ohrození, drogová politika a exponované lokality. 

V spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR sme vo februári 2021 pripravili a facilitovali niekoľko okrúhlych stolov k príprave Súdnej mapy. Za všetko hovorí poďakovanie, ktoré nám po skončení akcie poslali organizátori: "V mene Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Vám chceme poďakovať za excelentnú prácu pri vedení diskusií okrúhlych stolov k Súdnej mape. Ďakujeme za Váš čas, úsilie a veľmi profesionálny prístup pri moderovaní. Bolo nám potešením s Vami pracovať a zúčastniť sa podnetných a odborných diskusií, ktoré dopadli nad očakávania."

V roku 2020 sme facilitovali niekoľko stretnutí realizovaných Hlavným mestom Bratislava v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS) k redefinovaniu zmyslu a pozície mestského divadla v Bratislave. Diskusie sa venovali najmä budúcej podobe divadelnej scény a využitiu priestorov Divadla P. O. Hviezdoslava na tento účel. 

Moderovali sme verejnú prezentáciu projektu ZWIRN v Bratislave. V roku 2019 areál bývalej Bratislavskej cvernovej továrne postupne ožíva. Spoločnosť YIT Slovakia tam, v okolí Dulovho námestia, pripravuje výstavbu rezidenčno-administratívneho komplexu ZWIRN, bližšie info https://bit.ly/2Jv79qc. Na verejnú prezentáciu projektu ZWIRN v júli 2019 so zástupcom spoločnosti YIT, architektom J. Benetinom, zástupcom Magistrátu a starostom Ružinova prišlo asi 150 ľudí. Zažili sme kultivovanú diskusiu a veľa otázok k plánovanej električkovej trase na Košickej ulici. Bola to obohacujúca skúsenosť kultivovanej verejnej diskusie.

Pre Odbor cestovného ruchu a kultúry Bratislavského samosprávneho kraja sme v roku 2017 viedli konzultačný proces prípravy podkladov pre Aktualizáciu stratégie rozvoja kultúry BSK, ktorého významnou časťou bolo facilitovanie strategického plánovania kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej kompetencii BSK, tréning strategického plánovania a facilitovanie stretnutí s predstaviteľmi kultúry v BSK.

V roku 2015 sme viedli strategické plánovanie siete environmentálnych grassroot organizácií v regióne Strednej Európy s názvom CEE Bankwatch Network. Najdynamickejšou súčasťou plánovania bolo vedenie trojdňového strategického stretnutia v Čechách, na ktorom spolu intenzívne diskutovali 50 zástupcovia členských organizácií, pracovníci a vedenie organizácie.

Zaujali sme vás? Objednajte si naše služby!

Radi vám pomôžeme pri realizácii vašich plánov, aktivít, poskytneme konzultáciu. Kontaktujte nás písomne, alebo telefonicky, prípadne vyplňte formulár. Určite sa Vám ozveme.

Konzultanti, ktorí sa vám budú venovať

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016