Evaluácia

Aký bol skutočný dopad projektu alebo programu? Ako zdokumentovať projektové výsledky a výstupy pre donora, keď je potrebné zapojenie externého hodnotiteľa? V PDCS pomáhame mimovládnym organizáciám aj verejným inštitúciám zdokumentovať vplyv a dopad ich aktivít pomocou sumatívnej a dopadovej evaluácie. V prípade potreby faktov na rozhodovanie postavené na údajoch vieme navrhnúť a realizovať formatívnu evaluáciu, ktorá organizácii poskytne podklady na kvalifikované rozhodnutia o ďalšom smerovaní programov alebo projektov, či nastavení procesov.

Služby externej evaluácie pomáhajú znížiť mieru neistoty zo skutočného dopadu realizovaných projektov. Poskytujú možnosť nestranného zhodnotenia výsledkov a dosiahnutej zmeny, alebo aj spoločnej reflexie s evaluátorom s cieľom zlepšenia organizačných procesov, postupov, či relevantnejšieho nastavenia cieľov na základe získania a kvalitnej interpretácie tých správnych dát z minulosti.

Čo ponúkame: 

 • Spoluprácu pri formulovaní zadania evaluácie (tzv. TOR - terms of reference);
 • Kompletný dizajn evaluačného procesu: výskumné otázky, indikátory, zdroje informácií a metódy, kapacitne a časovo realistický časový harmonogram;
 • Vhodne zvolené metódy vzhľadom na cieľ, čas a finančné možnosti zadávateľa (najčastejšie využívame: štruktúrované a pološtruktúrované rozhovory, fokusové skupiny, Delfskú metódu, sekundárnu analýzu kvantitatívnych i kvalitatívnych dát klienta, analýzu dokumentov, rôzne typy diskusných fór a skupín).
 • Evaluačnú správu s prezentáciou či diskusným stretnutím.

Organizáciám pomôžeme tiež správne sa rozhodnúť medzi internou a externou evaluáciou, pri výbere a najímaní interného alebo externého evaluátora. Môžeme tiež pomôcť vypracovať odporúčania pre ďalšie kroky, ktoré by mali po ukončení evaluačného procesu nasledovať (napr. v realizácii zmien v organizácii či firme).

Evaluácie, ktoré sme v poslednom období realizovali: 

Záverečná evaluácia medzinárodného projektu SLUSIK (Service Learning Upscaling Social Inclusion for Kids) realizovaného v 5 európskych krajinách (2022). Jeho cieľom je podpora sociálneho začlenenia mladých vo veku 12-16 rokov rozšírením a posilnením ich sociálnych a občianskych kompetencií a formovaním ich životných hodnôt prostredníctvom dobrovoľníckej práce v komunite.

Pre Saleziánsky pastoračný tím sme v roku 2022 realizovali internú formatívnu evaluáciu zameranú na podporu spolupráce medzi jednotlivými organizáciami saleziánskej rodiny na Slovensku. Vypracovali a prezentovali sme odporúčania, ako lepšie zosúladiť činnosti medzi bratmi Saleziánmi Dona Bosca, sestrami z FMA a mládežníckymi organizáciami Domka a Laura po praktickej aj ideovej stránke v takmer troch desiatkach stredísk po celom Slovensku.

V spolupráci s Radou Európy a Ministerstvom vnútra SR sme v roku 2020 vypracovali odporúčania na využitie metodiky Rady Európy na vyhodnocovanie vzdelávania pre samosprávy. Stiahnite si Metodiku aj naše odporúčania.

K spokojným zákazníkom našich evaluačných služieb patrili napríklad:

Nadácia Orange (2019), pre ktorú sme realizovali interné hodnotenie dopadov dosiahnutých počas 20 rokov jej činnosti.

Slovenské združenie pre značkové výrobky (2018), pre ktoré sme skúmali a hodnotili dopady programov spoločenskej zodpovednosti značkových výrobcov na Slovensku.

Medzinárodná sieť Bankwatch (2018), pre ktorú sme dodali externú evaluáciu trojročného medzinárodného programu realizovaného v 20 krajinách so zameraním na zmenu verejných politík na národnej a európskej úrovni týkajúcich sa použitia európskych finančných prostriedkov na infraštruktúrne projekty v krajinách mimo EÚ.Zaujali sme vás? Objednajte si naše služby!

Radi vám pomôžeme pri realizácii vašich plánov, aktivít, poskytneme konzultáciu. Kontaktujte nás písomne, alebo telefonicky, prípadne vyplňte formulár. Určite sa Vám ozveme.

Konzultanti, ktorí sa vám budú venovať

Ďalšie služby

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016