De-polarizácia: Ako premosťovať rozdelené komunity

Snažíme sa reagovať na aktuálnu situáciu a priniesť vám náš kurz netradične ONLINE. Kurz sa bude realizovať v dvoch častiach v termíne 9.4. a 15.4. od 9:00 - 12:30 hod. V hodnotovo rozdelených skupinách a komunitách sa nám väčšinou nedarí nachádzať konsenzus. Organizovať a viesť dialóg v skupinách, ktoré stoja proti sebe, je mimoriadne ťažké – technicky a v prekonávaní pocitov krívd, nepochopenia. Napriek tomu je to mimoriadne potrebné. Hlavnou témou kurzu sú postupy zamerané na depolarizáciu a nachádzanie konsenzu.


 • Dátum konania

  09.04.2020 - 15.04.2020

 • Miesto konania

  Pripojenie cez online nástroj Zoom.

 • Cena kurzu

  70.00€
  Zlavy na kurzy

De-polarizácia: Ako premosťovať rozdelené komunity

V kurze sa venujeme pojmovému vyjasneniu, čo je polarizácia, depolarizácia, budovanie konsenzu, diskusné postupy pre strety názorovo protichodných alebo nekomunikujúcich skupín (napr. ľudia s iným kultúrnym pozadím, ľudia rôznych generácií, liberáli a konzervatívci, ľavičiari a pravičiari, zástancovia otvorenej a zatvorenej spoločnosti, starousadlíci vs. novoprišelci a obrancovia globálnych a lokálnych hodnôt, skupiny, ktoré sa orientujú na budúcnosť vs. skupiny, ktoré sa orientujú na hodnoty minulosti, ap.).

Začneme poznatkami o tom, ako vyzerajú procesy polarizácie a depolarizácie (koncepcia Barta Bransma), pomenujeme polarizačné roly (pusher, joiner, silent, bridger, scapegoat) a zvlášť sa zameriame na rolu „premosťovačov“ v procesoch eskalácie napätia a hodnotovej polarizácie. Pomocou video-ukážok si vysvetlíme a budeme analyzovať vybrané prípadové štúdie o práci v rozdelených komunitách.

Prostredníctvom rozboru videí a prehrávania rolových situácii si vyskúšame, ako postupovať v dialógu predstaviteľov rozdelených komunít. Ukážeme si postupy v prípade metód „vyjednávacích tímov“, komunikácie prostredníctvom úlohových skupín a komunikácie v prípade tzv. „konferenčného modelu“ pri prekonávaní rozporov v komunitách. Vyskúšame si, ako pripraviť programy pre prácu v hodnotovo rozdelených komunitách.

Tento kurz lektorsky zabezpečuje Dušan Ondrušek. V časti programu s cvičením prispeje ako hosť trénerka Zuza Fialová.

Účastníci kurzu získajú certifikát, elektronické materiály k téme (vo formáte PDF), ako aj písomné materiály k cvičeniam a zoznam odporúčanej literatúry.

Ako prebieha online kurz?

Vopred vám pošleme link, cez ktorý sa dostane na online Zoom stretnutie. Potom vám, deň pred kurzom, pošleme powerpointové prezentácie, ktoré budeme prechádzať a takisto budeme posielať linky na krátke videá, ktoré si spustíte a všetci pozriete vždy v prestávkach v rovnakom čase  a potom o nich budeme spoločne (cez Zoom) diskutovať. 

Väčšinu dňa budeme diskutovať vo veľkej skupine a potom sa rozdelíme na podskupiny po 3-4 ľuďoch. Podskupiny budú paralelne diskutovať a tréner sa bude „prechádzať“ medzi diskutujúcimi miestnosťami a občas sa zapojí do diskusie podskupiny. Potom sa všetci vrátia do veľkej skupiny a v diskusii budú pokračovať.   

Takisto budeme robiť aj cvičenia (dostanete písomné inštrukcie, malé skupiny o nich diskutujú a potom sa vrátime do veľkej Zoom skupiny). Počas poldňa  budeme mať 1 až 2 menšie prestávky. 

Kurz nevyžaduje osobitnú znalosť online nástrojov! Jediné, čo potrebujete, je wifi pripojenie z miesta, kde sa nachádzate a zariadenie s kamerou (počítač, tablet, mobil).


Kto vás kurzom prevedie?

Zúčastnili ste sa kurzu?

Máme pre vás pripravené materiály na stiahnutie. Stačí zadať heslo a získate prístup k všetkým materiálom, ktoré sme pre vás pripravili.

Súvisiace články

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Office manažérka

  Monika Straková

  Office manažérka


  / +421 2 5292 5016