Akadémia dialógu

Akadémia dialógu

Ako sa rozprávať, keď okolo nás zúri vojna, pandémia, svet je plný konšpirácií, strachu a poloprávd? Ako pomáhať cudzím ľuďom, ale aj blízkym, čo sa ocitli v kríze? Ako nastaviť procesy a vzťahy v organizácii, aby sme zvládli vlny zmien, ktoré sa na nás valia? Zmena je život a my sa snažíme na ňu reagovať.

Ročník 2023 rozbehneme už čoskoro. V apríli začne mesačná výzva 

STOJÍ ZA TO ROZPRÁVAŤ SA

Zatiaľ vám ponúkame e-learningové zdroje (články, videá, podcasty a publikácie) k témam Akadémie, ktoré prebehli v rokoch 2020-2022.

Za tri roky sme toho nazhromaždili veľa. Akadémia je rozčlenená na moduly a lekcie. Ku každej sme pridali zdroje, ktoré vytvorili naši lektori, alebo ktoré zozbierali ako užitočný podklad k porozumeniu danej témy. Videá, podcasty, manuály, či knihy sú na stiahnutie BEZPLATNE. Chceme tak podporiť flexibilné vzdelávanie pre každého, kto v náročnej dobe ťažko hľadá čas na systematické absolvovanie kurzov.


 • Dátum konania

  jar - jeseň 2023

 • Miesto konania

  e-learning na tejto stránke

 • Cena programu

  Zadarmo

Akadémia dialógu

Akadémia dialógu je zameraná na schopnosť rozumieť a zvládať spoločenské konflikty. Lekcie sú interaktívne, plné cvičení a diskusií. 

Akadémia nedáva jednoduché návody "ako žiť", ale poskytuje luxus premýšľania a diskutovania v spoločnosti ľudí z rôznych sektorov, s rôznymi záujmami a rôznymi životnými cestami.


Modul 1: Konflikt, násilie a nenásilie

Úvodný modul Akadémie je o tom, čo dobré môže konflikt v spoločnosti naštartovať, ako sa vyznať v rôznych spôsoboch riešenia či narábania s konfliktom a ako si vybrať ten, ktorý sa hodí nielen k charakteru konfliktu, ale aj k nám samým. Kedy, s kým a ako sa zhovárať, kedy utekať a kedy sa schovať, odpočinúť si a vrátiť sa znova…

 • Cena modulu

  Zadarmo

Lekcia 1.1 Konflikt, vojna a násilie

Ako vojnový konflikt a pandémia ovplyvňuje vzťahy v spoločnosti? Ako rôzne sa dá narábať s konfliktom? Čo robiť s násilím v rôznych (aj skrytých) formách a ako vyzerá nenásilie.

Pozrite si upútavku z Dušanovej prednášky k polarizovaným diskusiám.


K téme transformácie konfliktov si môžete stiahnuť výbornú učebnicu Nenásilná transformácia konfliktov.

K násiliu a odpusteniu po vojne máme skvelý podcast s Dagmar Kusou Zmierenie a odpustenie po vojne - je to vôbec možné?


Ak máte viac času, pozrite si celú lekciu o Radikalizácii a polarizácii, ktorú Dušan pripravil pre prvý ročník Akadémie v r. 2020.

Lekcia bola súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. #acfslovakia
Lekcia 1.2 Ako pracovať s priamym násilím

Nadine je aktivistka a facilitátorka, odborníčka na nenásilné občianske protesty. Urobila nám dvojdňový praktický tréning, ako reagovať v situáciách vyhroteného konfliktu, keď hrozí násilie. Precvičovali sme si, čo robiť, ak na verejnosti na nás niekto slovne alebo fyzicky útočí. Aké techniky a stratégie pomáhajú. Materiály z tréningu sú na stiahnutie nižšie. 

Ak máte chuť sa zahĺbiť do metód nenásilných občianskych protestov, stiahnite si článok Education and Training in Nonviolent Resistance

Výborná a nadčasová je tiež učebnica SNAP Action Guide o plánovaní občianskych kampaní a protestov. Obe publikácie sú vhodné pre všetkých občiansky aktívnych ľudí, ktorí chcú nenásilne bojovať o to, aby bol ich hlas vypočutý.

Ak túžite vniknúť hlbšie do príbehov a nástrojov nenásilného občianskeho aktivizmu, odporúčame skvelú stránku organizácie Beautiful Trouble, kde nájdete množstvo materiálov k teórii a praxi demokratických občianskych hnutí a protestov. Lekcia 1.3 Rozhovor s nepriateľom

Prečo je dôležité rozprávať sa s ľuďmi opačného názoru a ako sa vyrovnávať s radikalizáciou vo vnútri vlastnej skupiny. Daryl sa vie rozprávať s radikálmi všetkého druhu. Počúva, argumentuje, úprimne sa snaží pochopiť. Mnohí ľudia, čo žili pre nenávisť sa vďaka nemu vzdali svojho presvedčenia.

Ak si chcete pozrieť a vypočuť Darylov príbeh, tu je záznam z jeho workshopu na našej konferencii Face to Face.

O strachu pri rozhovore s nepriateľom sa s ním rozprávala Zuza Fialová na tej istej konferencii. Tu je kratučký videorozhovor.


S Darylom sme tiež natočili skvelý podcast v rámci série 30 rokov PDCS, kde hovorí aj o svojom postoji k Black Lives Matter a udalostiach v USA počas pandémie. Atmosféru dokresľujú ukážky z Darylovej hudby.


Daryl natočil aj dokument o svojich aktivitách. Film Accidental Courtesy mapuje jeho prístup k životu i aktivizmu.Modul 2: Odolnosť a pomáhanie

Modul zameraný na konflikty spojené s krízou, kde isté skupiny obyvateľstva ostávajú odkázané na pomoc iných, iné môžu byť zneistené prudkými zmenami a stratou istôt. Ako podporiť pozitívne zmeny a pracovať pri tom so strachom a inými emóciami, ktoré sú v spoločnosti v kríze vypuklejšie než v čase mieru a stability? Zhovárame sa o organizačnej odolnosti a o opatreniach, ktoré môže prijať firma/organizácia, aby ľahšie zvládla zmeny aj v kríze.

 • Cena modulu

  Zadarmo

Lekcia 2.1 Moc a pomoc

Ako sa premieta moc do motivácií aj modelov pomáhania iným, ako s tým pracovať a na čo si dať pozor. Konflikty spojené s mocenskými aspektami pomáhania. 

S Vladom sme o téme konfliktov, moci a pomáhania natočili veľmi úspešný podcast v rámci série 30 rokov PDCS


Je autorom knihy Moc a pomoc, v ktorej analyzuje  mocenské aspekty v pomáhajúcich profesiách. Lekcia 2.2 Pomoc ako liek. Hodnotové konflikty a pomáhanie.

Čo nám dáva pomoc, ako pomáhať efektívne, dôstojnosť a pomáhanie. Otázky, ktoré si treba položiť, keď chceme pomáhať ako jednotlivci či ako organizácia. Nástroje na poznanie svojich priorít a limitov v poskytovaní pomoci iným.

K téme pomoci sa Zuza Fialová porozprávala s Máriou Radvákovou na začiatku vojny na Ukrajine v podcaste Aj pomáhaniu sa treba učiť.

Lekcia 2.3 Reziliencia vo svete plnom zmien

Aké aspekty kultúry, inštitúcií, organizácií a hodnotového nastavenia spoločnosti pomáhajú k jej odolnosti? Čo udržať a čo meniť a ako o tom rozhodovať?

Peter veľmi príjemne a zrozumietľne predstavuje pojem reziliencie v podcaste Odolnosť nie je ustrnulosť


Ak máte radšej čítané slovo, Petrove myšlienky nájdete v rovnomennom blogposteModul 3: Odolnosť duše v meniacom sa svete

Kríza a vojna prinášajú so sebou stres a duševné stavy, ktoré sú ťažko zvládnuteľné nielen pre jednotlivca, ale aj pre kolektívy, komunity, či celé spoločnosti. Tento modul sa pozerá na duševné zdravie a jeho vplyv na konflikty v spoločnosti, ale aj na to, čo môžeme urobiť ako jednotlivci preto, aby sme boli odolnejší v turbulentnej dobe a vedeli fungovať aj v konfliktných a neprehľadných situáciách.

 • Cena modulu

  Zadarmo

Lekcia 3.1 Osobná odolnosť v meniacom sa tekutom svete

Ako osobne zvládame konflikt a zmenu, ako sa brániť vyhoreniu a budovať si odolnosť aj v krízach. 

K tejto téme hovorí Dušan v podcaste Resiliencia má podobu tenisovej loptičky


Dušan Ondrušek spolu so Zuzou Fialovou tiež napísal dôležitý článok o starobe v kontexte pandémie Korona a konflikty: Hodnota staroby.

Miroslava Žilinská zasa poskytla niekoľko rozhovorov pre médiá o psychickej odolnosti súvisiacej s klimatickou úzkosťou.

O psychickej odolnosti a osobných hraniciach veľmi zaujímavo hovorí aj Katarína Nagy Pázmány v podcaste V kríze sa naše hranice stávajú hrubšími


Ak radšej čítate, tu je k téme hraníc a osobnej odolnosti jej článok Pevné a tenké hranice.Modul 4: "Svet je plochý"- Globálne konfliktné témy

Vojna, kybervojna, pandémia, klimatická kríza... v tomto module sa venujeme témam, ktoré dnes rozdeľujú rodiny či priateľstvá. Hľadáme príčiny toho, prečo nás tie globálne konflikty tak zasahujú a aj návody na to, čo robiť, aby sme aj vo vypätom vojnovom stave nestratili schopnosť rozprávať sa s tými, čo veci vidia inak, nie nevyhnutne zle.


 • Cena modulu

  Zadarmo

Lekcia 4.1 Hodnotové konflikty a klimatická kríza

Ako viesť dialóg o témach súvisiacich s klímou a životným prostredím, ktoré môžu rozdeľovať a polarizovať. Ako hľadať spájajúci prístup. Zuza k tejto téme natočila tri videolekcie, každá má cca 20 min:

1. Vzťah ľudí k prírode - aké konflikty môžu vyplývať z toho, že máme rôzne hodnotové nastavenie vo vzťahu k prírode.


2. Problémy konzumnej spoločnosti - aké hodnotové nastavenia a konflikty vedú k rozporom konzumnej spoločnosti.

3. Ako si s tým radíme - aké sú dobré a menej dobré stratégie vyrovnávania sa s konfliktami okolo prírody okolo nás a klimatickej zmeny.

K téme konfliktov a klimatickej krízy máme tiež sériu blogpostov Prečo sa hádame kvôli klimatickej zmene: Hľadanie vinníka..., Môže nás zachrániť ničnerobenie..., a Budú lietať triesky? Ak to chcete pekne v pdf, stiahnite si materiál nižšie.

Na počúvanie ponúkame podcast, kde sa so Zuzou rozpráva Dušan o príčinách (nielen) klimatickej krízy: Nie vírus, nie uhlík, vzťahy sú problém.
Lekcia 4.2 Ako sa brániť konšpiráciám a manipulácii v skutočnom živote aj v online priestore

Ako rozoznať konšpirácie, ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí veria konšpiráciám. Ako intervenovať do diskusií v online priestore. 

Dušan napísal k téme konšpirácií súvisiacich s očkovaním rozsiahly článok Prečo si v diskusiách o covide nerozumieme

Lukáš zas pekne hovorí o online manipuláciách v podcaste Kybervojna sa stáva vojnou nás všetkých.


K téme máme tiež rozhovor s Jánom Markošom: Ľudia veria dezinformáciám preto, že im veriť chcú.


Zaujímavý je aj záznam z workshopu z konferencie DEPOLARISATION: ROAD TO DEEPER TRUST, kde sa robot rozpráva s odborníkmi o tom, ako podporiť v ľuďoch kritické myslenie. Modul 5: Prevencia a zvládanie spoločenských konfliktov

Prečo mladé dievča z dobrej rodiny nájde uspokojenie v členstve v násilnom gangu? Prečo vzdelaný chalan verí, že vojna je dobrá vec? Ako pracovať v mestách s mladými ľuďmi, ale aj inými skupinami, aby nedochádzalo k tvorbe gangov, ghett, vylúčených komunít? Dá sa vôbec robiť prevencia nenávisti? Aj tieto otázky si položíme v module zameranom na prevenciu a intervenciu v skupinách tých, ktorí vidia násilie ako jediné východisko.

 • Cena modulu

  Zadarmo

Lekcia 5.1 Prečo sa radikalizujeme

Aké sú jednotlivé faktory ovplyvňujúce násilný extrémizmus; ako ich rozpoznať a ako s nimi pracovať. Shanon je sociálna pracovníčka, ktorá pomáha mladým ľuďom čo podľahli extrémizmu. Čerpá aj z vlastných skúseností násilníckej minulosti.

Online prednášku sme pretvorili na podcast: Young people feel hopeless about their ability to impact their future.


Shanon u nás prednášala naživo na jeseň 2022. Tu je jej rozhovor pre Aktuality.

Veľmi pekný článok o nej vyšiel v Yes Magazine v r. 2019. Spomína sa v ňom aj na Slovensku známy Christian Picciolini, autor knihy Romantické násilie.Lekcia 5.2 Social work and de-radicalisation of youth

Presentation of approach of the city of Copenhagen to cope with the problems of “troubled youth”. S Cliffom sme natočili krátke video, ktoré ilustruje jeho prácu:  Activating young people in the streets of Copenhagen 
Lekcia 5.3 Depolarizácia a deliberácia ako štýl práce s hodnotovými konfliktami

Diskusné metódy, ktoré umožňujú stret diametrálne odlišných postojov v kultivovanom a vecnom dialógu, ktorý spája a depolarizuje spoločnosť. 

Niektoré metódy zapájania verejnosti do tvorby politík a prijímania rozhodnutí opisuje publikácia vydaná Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti: Participovať? Participovať!

Ako príklad deliberatívneho procesu môže slúžiť správa z občianskeho zhromaždenia v Trnave o príprave mesta na klimatické zmeny z leta 2022.

S oboma Kajou a Dušanom sme natočili vtipný podcast o participácii v kríze Prikazovať či diskutovať.

Kto pre vás Akadémiu dialógu pripravuje?

Naši partneri

 • O2
 • Slovak Telekom
 • Nadácia Orange
 • Netherlands Embassy in Bratislava
Akadémia dialógu

Minulé ročníky

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016