Akadémia dialógu 3. ročník - nová a flexibilná

Akadémia dialógu 3. ročník - nová a flexibilná

Ako sa rozprávať, keď okolo nás zúri vojna, pandémia, svet je plný konšpirácií, strachu a poloprávd? Ako pomáhať cudzím ľuďom, ale aj blízkym, čo sa ocitli v kríze? Ako nastaviť procesy a vzťahy v organizácii, aby sme zvládli vlny zmien, ktoré sa na nás valia? 

POZOR ZMENA: Kvôli náročnej dobe sme našu Akadémiu zmenili. Teraz si môžete kúpiť a absolvovať len tie moduly a lekcie, ktoré potrebujete, stíhate, či ktoré sa vám zdajú relevantné. Vyberte si z 50 hodín toho najlepšieho, čo vieme ponúknuť v téme dialógu dnes, keď rozprávať sa je čoraz ťažšie. Prvá lekcia je pre všetkých zadarmo. Ostatné si pozrite nižšie. Prihlasovať sa dá priebežne, vo formulári označíte to, čo chcete absolvovať. Jesenné termíny ohlásime už v júli.


 • Dátum konania

  21.04.2022 - 30.11.2022

  Čas konania

  15:00 - 19:00

 • Miesto konania

  Online Zoom platforma

 • Cena programu

  390.00€

Akadémia dialógu 3. ročník - nová a flexibilná

Program je postavený tak, že môžete absolvovať iba jednu lekciu, ale takisto aj celý program, či vybrané moduly. Rozhodovať sa môžete priebežne, objednávka sa dá meniť. Okrem lekcií naživo či online, každý, kto si kúpi čo i len jedinú lekciu,  dostane prístup k materiálom a úlohám online. Tie pomôžu tým, ktorí by to chceli dotiahnuť na certifikát, alebo tým, čo nestihnú tému, ktorú by chceli absolvovať.

Akadémia dialógu je zameraná na schopnosť rozumieť a zvládať spoločenské konflikty. Lekcie sú interaktívne, plné cvičení a diskusií. Akadémia nedáva jednoduché návody "ako žiť", ale poskytuje luxus premýšľania a diskutovania v spoločnosti ľudí z rôznych sektorov, s rôznymi záujmami a rôznymi životnými cestami.

Cena je 390 eur za celý program vrátane sprievodných materiálov. Ponúkame možnosť platby formou splátok. Alebo si môžete vybrať z jednotlivých modulov a lekcií, informácie k ich cene sú uvedené priamo pri ich popise. Učitelia majú nárok na štipendium v maximálnej výške 330€ pri platbe za celý program. Pozor! Iné zľavy na tento program neposkytujeme.

Akadémia trvá od apríla do novembra 2022. Prihlásiť sa dá kedykoľvek aj počas trvania programu.

Certifikát: Na jeho získanie treba zozbierať 100 bodov za účasť na lekciách a vypracované online domáce úlohy (testy, eseje, apod.).

Modul 2: Odolnosť a pomáhanie

Modul zameraný na konflikty spojené s krízou, kde isté skupiny obyvateľstva ostávajú odkázané na pomoc iných, iné môžu byť zneistené prudkými zmenami a stratou istôt. Ako podporiť pozitívne zmeny a pracovať pri tom so strachom a inými emóciami, ktoré sú v spoločnosti v kríze vypuklejšie než v čase mieru a stability? Budeme sa zhovárať o organizačnej odolnosti a o opatreniach, ktoré môže prijať firma/organizácia, aby ľahšie zvládla zmeny aj v kríze.

 


Lekcia 2.1 Moc a pomoc

Ako sa premieta moc do motivácií aj modelov pomáhania iným, ako s tým pracovať a na čo si dať pozor. Konflikty spojené s mocenskými aspektami pomáhania. Webinár - prednáška s diskusiou.Lekcia 2.2 Pomoc ako liek

 Čo nám dáva pomoc, ako pomáhať efektívne, dôstojnosť a pomáhanie. Otázky, ktoré si treba položiť, keď chceme pomáhať ako jednotlivci či ako organizácia. Nástroje na poznanie svojich priorít a limitov v poskytovaní pomoci iným. Online tréning.
Lekcia 2.3 Reziliencia vo svete plnom zmien

Aké aspekty kultúry, inštitúcií, organizácií a hodnotového nastavenia spoločnosti pomáhajú k jej odolnosti? Čo udržať a čo meniť a ako o tom rozhodovať? Online tréning.Lekcia 2.4 Konflikty a migrácia

Aké konflikty nás v spoločnosti čakajú v súvislosti s integráciou migrantov z Ukrajiny? Ako predchádzať "únave z pomoci"? Ako riadiť integráciu v komunitách či na pracoviskách, aby bola prínosom aj pre domácich? Online prednáška s diskusiou.Modul 3: Odolnosť duše v meniacom sa svete

Kríza a vojna prinášajú so sebou stres a duševné stavy, ktoré sú ťažko zvládnuteľné nielen pre jednotlivca, ale aj pre kolektívy, komunity, či celé spoločnosti. Tento modul sa pozerá na duševné zdravie a jeho vplyv na konflikty v spoločnosti, ale aj na to, čo môžeme urobiť ako jednotlivci preto, aby sme boli odolnejší v turbulentnej dobe a vedeli fungovať aj v konfliktných a neprehľadných situáciách.

Lekcia 3.1 Duševné zdravie, násilie a kríza

Čo sme sa naučili o konfliktoch a hodnotách v spoločnosti? Diskusia odborníkov o tom, aké systémové prvky v spoločnosti ohrozujú duševné zdravie a čo sa s tým dá robiť. Online interaktívna diskusia odborníkov.


 • Dátum konania

  jeseň 2022

  Čas konania

  15:00 - 17:00

 • Cena lekcie

  40€

 • Objednať lekciu

Lekcia 3.2 Osobná odolnosť v meniacom sa tekutom svete

Ako osobne zvládame konflikt a zmenu, ako sa brániť vyhoreniu a budovať si odolnosť aj v krízach. Online tréning.  


 • Dátum konania

  jeseň 2022

  Čas konania

  15:00 - 19:00

 • Cena lekcie

  95€

 • Objednať lekciu

Modul 4: "Svet je plochý"- Globálne konfliktné témy

Vojna, kybervojna, pandémia, klimatická kríza... v tomto module sa venujeme témam, ktoré dnes rozdeľujú rodiny či priateľstvá. Hľadáme príčiny toho, prečo nás tie globálne konflikty tak zasahujú a aj návody na to, čo robiť, aby sme aj vo vypätom vojnovom stave nestratili schopnosť rozprávať sa s tými, čo veci vidia inak, nie nevyhnutne zle.

POZOR: Objednávkou vyjadrujete len nezáväzný záujem. Cena aj rozsah modulu sa ešte môžu zmeniť.

Lekcia 4.1 Hodnotové konflikty a klimatická kríza

Ako viesť dialóg o témach súvisiacich s klímou a životným prostredím, ktoré môžu rozdeľovať a polarizovať. Ako hľadať spájajúci prístup. Online tréning.


 • Dátum konania

  Jeseň 2022

  Čas konania

  Upresníme neskôr.


Lekcia 4.2 Ako sa brániť konšpiráciám a manipulácii v skutočnom živote aj v online priestore

Ako rozoznať konšpirácie, ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí veria konšpiráciám. Ako intervenovať do diskusií v online priestore. Online tréning.


 • Dátum konania

  Jeseň 2022

  Čas konania

  Upresníme neskôr.


Modul 5: Prevencia a zvládanie spoločenských konfliktov

Prečo mladé dievča z dobrej rodiny nájde uspokojenie v členstve v násilnom gangu? Prečo vzdelaný chalan verí, že vojna je dobrá vec? Ako pracovať v mestách s mladými ľuďmi, ale aj inými skupinami, aby nedochádzalo k tvorbe gangov, ghett, vylúčených komunít? Dá sa vôbec robiť prevencia nenávisti? Aj tieto otázky si položíme v module zameranom na prevenciu a intervenciu v skupinách tých, ktorí vidia násilie ako jediné východisko.

POZOR: Objednávkou vyjadrujete len nezáväzný záujem. Cena aj rozsah modulu sa ešte môžu zmeniť.

Lekcia 5.1 Why we radicalise

What are the individual factors influencing violent extremism; how to recognize them and how to work with them. Online prednáška s diskusiou v anglickom jazyku.


 • Dátum konania

  Jeseň 2022

  Čas konania

  Upresníme neskôr.


Lekcia 5.2 Social work and de-radicalisation of youth

Presentation of approach of the city of Copenhagen to cope with the problems of “troubled youth”. Online prednáška s diskusiou v anglickom jazyku.


 • Dátum konania

  Jeseň 2022

  Čas konania

  Upresníme neskôr.


Lekcia 5.3 Depolarizácia a deliberácia ako štýl práce s hodnotovými konfliktami

Diskusné metódy, ktoré umožňujú stret diametrálne odlišných postojov v kultivovanom a vecnom dialógu, ktorý spája a depolarizuje spoločnosť. Online tréning.Modul 1: Konflikt, násilie a nenásilie (ukončený)

Úvodný modul Akadémie je o tom, čo dobré môže konflikt v spoločnosti naštartovať, ako sa vyznať v rôznych spôsoboch riešenia či narábania s konfliktom a ako si vybrať ten, ktorý sa hodí nielen k charakteru konfliktu, ale aj k nám samým. Kedy, s kým a ako sa zhovárať, kedy utekať a kedy sa schovať, odpočinúť si a vrátiť sa znova…

 • Cena modulu

  250€

Lekcia 1.1 Konflikt, vojna a násilie (ukončené)

Ako vojnový konflikt a pandémia ovplyvňuje vzťahy v spoločnosti? Ako rôzne sa dá narábať s konfliktom? Čo robiť s násilím v rôznych (aj skrytých) formách a ako vyzerá nenásilie. BEZPLATNÁ ONLINE LEKCIA, treba sa však zaregistrovať vo formulári.

Lekcia je súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. #acfslovakia


 • Dátum konania

  21. apríla 2022

  Čas konania

  15:00-19:00


Lekcia 1.2 Ako pracovať s priamym násilím/ How to work with direct violence (ukončené)

Ako reagovať v situáciách vyhroteného konfliktu, keď hrozí násilie. Čo robiť, ak na verejnosti na nás niekto slovne alebo fyzicky útočí. Aké techniky a stratégie pomáhajú? Tréning naživo v trvaní 2 dní v anglickom jazyku. 

MIESTO KONANIA: NEXTERIA, Pasáž Luxor, Štúrova 3, Bratislava 


 • Dátum konania

  3.-4. mája 2022

  Čas konania

  9:00-17:00


Lekcia 1.3 Rozhovor s nepriateľom/ Talking to my enemy (ukončené)

Prečo je dôležité rozprávať sa s ľuďmi opačného názoru a ako sa vyrovnávať s radikalizáciou vo vnútri vlastnej skupiny. Prednáška s diskusiou online v anglickom jazyku.  


 • Dátum konania

  12. mája 2022

  Čas konania

  15:00 - 17:00

 • Cena lekcie

  40€


Kto pre vás Akadémiu dialógu pripravuje?

Naši partneri

 • O2
 • Slovak Telekom
 • Nadácia Orange
Akadémia dialógu 3. ročník - nová a flexibilná

Minulé ročníky

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016