Nenásilná transformácia konfliktov

Nenásilná transformácia konfliktov

Manuál o transformácii konfliktov je výsledkom práce konzorcia viacerých organizácií. Ich cieľom bolo identifikovať, syntetizovať, doplniť, učiť a sprístupniť transformáciu konfliktov trénerom v európskej perspektíve. Projekt pozostával zo sady tréningov trénerov a vytvorenia Manuálu. Jednotlivé stretnutia tréningu trénerov sa konali na Slovensku, v Rumunsku, v Taliansku, v Švajčiarsku a v Nemecku v rokoch 2005 a 2006. Celý projekt bol a stále zostáva ambicióznou a náročnou iniciatívou s mnohými rôznorodými rozmermi. Veľa sme sa naučili, ale stále ešte máme čo poznávať a zlepšovať v tejto rozvíjajúcej sa dynamickej oblasti.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Projekt bol výzvou zachytiť bohatstvo a rôznorodosť prístupov a názorov na trénovanie transformácie konfliktov v rôznych geografických a inštitucionálnych kontextoch a prezentovať ich prístupným a prehľadným spôsobom. Veríme, že Manuál bude užitočným a relevantným príspevkom pre prax. Privítame spätnú väzbu o tom, v čom je nápomocný, ale aj v čom si vyžaduje zmenu alebo ďalšie doplnenie. Zlepšovanie sa je vo svojej podstate nikdy nekončiacou prácou, kde sebauspokojenie nemá žiadne miesto. Všetky organizácie zapojené do tejto iniciatívy inšpirovalo množstvo príkladov dobrej praxe a inovatívnych prístupov, ktoré zostávajú často nezdokumentované, ako aj energia a otvorenosť, s ktorou jednotlivci aj inštitúcie hovorili o svojich skúsenostiach a výzvach. Snaha ľudí podeliť sa o vedomosti, metódy, prístupy a nástroje povzbudzovala a umožnila vzájomné posilňovanie pripravenosti, reflexiu, výskum a učenie sa v úsilí o zlepšenie pôsobenia v praxi.

Manuál stojí viac na začiatku procesu ako na jeho konci. Je príspevkom k novej rozvíjajúcej sa téme. Zároveň je pomyselnou momentkou v čase, keďže sa táto oblasť rozvíja extrémne rýchlo. Niektoré časti Manuálu zachytávajú alebo prepájajú súčasné skúsenosti s jednotlivými témami v oblasti učenia. Iné časti ponúkajú vedomosti alebo porozumenie.

Budeme pokračovať vo výskume nových otvárajúcich sa oblastí a nových geografických kontextov. Prediskutujeme a podelíme sa o naše poznatky s vami. V konečnom dôsledku bude na ľuďoch z praxe a komunitách samých, aby posúdili užitočnosť a výsledky tohto úsilia. 


Ako nás citovať

MISCHNICK, Ruth (ed). 2007. Nenásilná transformácia konfliktov. Bratislava: PDCS, 2007. 162 s. 

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016