Scenáre vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2040

Scenáre vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2040

Niekedy okolo roku 2019 sme sa v PDCS začali venovať téme posilňovania odolnosti občianskej spoločnosti. Uvažovali sme najmä o nutnej zmene fungovania občianskych organizácií vo vzťahu ku globálne sa zhoršujúcim podmienkam na ich činnosť (napr. prostredníctvom zmien legislatívy, obmedzujúcej financovanie alebo aktivity občianskych organizácií), alebo aj znižujúcej sa dôvere verejnosti voči demokratickým inštitúciám, ako sú napr. vláda, slobodné médiá, ale aj občianske organizácie.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

V PDCS dlhodobo uvažujeme nad tým, ako občianskym organizáciám, ale aj občianskej spoločnosti ako celku pomáhať prekonať výzvy spojené so zmenami fungovania spoločnosti. Ako sa vopred pripraviť na to, čo môže prísť. Posledné roky nás naučili, že schopnosť a návyk uvažovať o verziách budúcnosti, ktoré odmietame akceptovať, hoci môžu nastať, sú zásadné. Ak nevieme, ani neuvažujeme, ako môže naša budúcnosť vyzerať, tak sa na to nevieme pripraviť. Ak nevieme, čo všetko sa môže stať, neuvažujeme ani o tom, ako tomu zabrániť.

Niekomu sa scenáre možnej budúcnosti v tejto publikácii môžu zdať ťaživé a veľmi pesimistické. Ich účel nie je v tom predpovedať, ako bude vyzerať občianska spoločnosť na Slovensku v roku 2040, ale skôr varovať, aby sme neignorovali zmeny, ktoré sa už dejú. Aj takto môže vyzerať naša budúcnosť, aj keď to niekedy nechceme vidieť.

Scenár je „príbeh“, ktorý ilustruje víziu možnej budúcnosti alebo aspekty možnej budúcnosti. Scenáre nie sú predpoveďami budúcnosti. Je potrebné vnímať ich ako simulácie možných alternatív budúcnosti. V kontexte súčasných i budúcich trendov. Popísané scenáre nie sú tými najpravdepodobnejšími. Z teoreticky možných scenárov sme sa snažili vybrať tie najviac inšpiratívne. Ich účelom je stimulovať naše premýšľanie o tom, ako v odlišných predstavách o budúcnosti môžu fungovať občianske organizácie.

Scenáre v tejto publikácii sú vytvorené na základe politických, ekonomických, sociálnych, technologických, právnych a environmentálnych faktorov, ktoré výrazne ovplyvnia budúcnosť. Voláme ich spúšťače zmien (drivers), a to, ako sa nakoniec vyvinú, ovplyvní, v ktorej z predstaviteľných budúcností sa ocitneme. Spúšťače nášho myšlienkového experimentu nie sú úplne izolované. Môžu sa čiastočne prekrývať. Tvoria zmysluplné samostatné premenné, ktoré nám pomáhajú rozmýšľať o budúcnosti. Scenáre vznikajú kombináciou viacerých spúšťačov, ktoré pôsobia vo vzájomnej súvislosti a sú logicky prepojené tak, že ich spoločné pôsobenie je predstaviteľné. Úlohou spúšťačov nie je poskytnúť úplné vysvetlenie všetkých príčin a následkov – toho, ako by sa scenár mohol naplniť.

Scenáre môžu byť vytvorené kvalitatívne. Môžu skúmať vzťahy a trendy, pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne údaje. Alebo sa pracuje len s údajmi, ktoré sú iba minimálne kvantifikovateľné. To, či sú scenáre obohatením, či sú efektívne, závisí od viacerých faktorov. Týmito faktormi sú:

 • Pravdepodobnosť: Scenár musí byť hodnoverný. To znamená, že musí brať do úvahy svet, aký je, a ako sa môže vyvíjať. Bez sci-fi úkazov alebo apokalyptických udalostí.
 • Konzistentnosť: Scenár musí byť vnútorne konzistentný. To znamená, že čitateľ musí byť presvedčený, že všetky informácie, ktoré scenár obsahuje, sú ľahko dohľadateľné ako globálne trendy. Že sú logicky usporiadané a že jednotlivé udalosti na seba nadväzujú.
 • Užitočnosť pre rozhodovanie: Každý scenár/všetky scenáre spolu by mali prispieť k obohateniu strategických rozhodnutí o tom, ako by náš svet mohol vyzerať v prípade, že sa rozhodneme ísť cestou číslo 1, alebo cestou číslo 2, a aké to bude mať dopady na smerovanie spoločnosti.

Scenáre tak môžu napomôcť lídrom a líderkám verejného, ako aj občianskeho sektora premýšľať o budúcnosti pri rozhodovaní o verejných politikách. Metóda pomáha zvážiť rozsah pravdepodobných smerov o tom, ako sa budeme ako spoločnosť uberať a aký máme dosah na prípadnú nápravu alebo zvrátenie daného smeru. Scenáre taktiež pomáhajú stimulovať kreativitu a vymaniť sa z prílišného zamerania sa na súčasné a krátkodobé problémy.


Ako nás citovať

BATKOVÁ, Katarína (ed). 2023. Scenáre vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2040Bratislava: PDCS, 2023. 64 s. ISBN 978-80-89563-59-3

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016