PočúvamŤA

PočúvamŤA

Sprievodca rešpektujúcimi verejnými diskusiami

Prvú verziu tejto príručky sme dokončili, keď začala vojna na Ukrajine. Možno vám pomôže moderovať rozhovory o hodnotách, ktoré stojí za to chrániť.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Diskusie by mali byť zaujímavé a vzrušujúce. Majú nám priniesť nielen radosť, ale aj isté napätie alebo nepokoj mysle. Musia nás vyprovokovať, aby sme začali premýšľať inak, cítili emócie, ktoré nie sú vždy príjemné. Predsa len, ak chceme prispieť k mieru v spoločnosti (v týchto dňoch má slovo mier rôzne významy), zachovajme opatrnosť pri definovaní cieľa diskusie.

Zvedavosť je silnejšou hnacou silou ako vnucovanie jedného dokonalého názoru iným. Ak je cieľom pochopiť, potom môže byť diskusia nástrojom na budovanie mieru. Keď je cieľom ponížiť, indoktrinovať alebo sa len za každú cenu baviť, môže diskusia viesť k vojne. Nikto z nás si neužije diskusiu o náročnej téme, pokiaľ sa cíti vyčerpane, zranene alebo indisponovane. Umožnite ľuďom odmietnuť rozhovor. Niekedy je lepšie mlčať, keď nemáme silu pokračovať. Alebo keď nie je čo povedať.

Aký druh diskusií opisuje táto príručka?

 • Diskusie naživo a prezenčne, nie online.
 • Panelové diskusie dvoch až troch osobností, ktoré sa téme venujú (profesionálne či aktivisticky).
 • Diskusie, v ktorých ide o konf likty založené na hodnotách.
 • Diskusie, ktorých cieľom je objasňovať, zvyšovať povedomie, informovať a baviť verejnosť, nie rokovať alebo dospieť k dohode, resp. konečnému výstupu.
 • Diskusie, v ktorých sa verejnosť stáva publikom, pričom môže dôjsť k istej interakcii s diskutujúcimi, hlavná diskusia sa však vedie na pódiu.

Komu sa zíde táto príručka?

Príručka poslúži v podstate všetkým, kto chcú organizovať diskusie nepolarizujúcim spôsobom. Môže byť užitočná pre akékoľvek kultúrne centrum, pre organizačné tímy verejných diskusií, moderátorky a facilitátorov, pre organizácie občianskej spoločnosti, politické strany, verejné inštitúcie a médiá. Stredné školy alebo debatné kluby môžu príručku využiť na zorganizovanie tohto pomerne voľného diskusného formátu s mladými ľuďmi.

Ako môžem podporiť vydavateľa publikácie? 

Knihu nepredávame, ale budeme radi, ak podporíte o. z. Presahy, ktoré knihu vydalo. V Modre realizujú veľmi pekné kultúrne a voľnočasové aktivity pre mládež i dospelých. Mnohé z nich sú zamerané na dialóg rôznych názorových skupín. Stačí naskenovať tento square kód vo vašej bankovej aplikácii. Ďakujeme.

 


Ako nás citovať

FIALOVÁ, Zuza  - MOLNÁR ĽACHKÁ, Miroslava a kolektív. 2023. PočúvamŤA. Bratislava: Presahy, 2023, 71 s. 

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016