PDCS / Radosť z dialógu, poznávania a zmeny

Radosť z dialógu, poznávania a zmeny

Milé priateľky, milí priatelia. Sme radi, že po troch náročných mesiacoch vidíme signály, že na Slovensku sa darí prekonávať krízu v súvislosti s pandémiou COVID-19. Veľmi si ceníme, že v čase, keď nebolo možné stretávať sa naživo, ste akceptovali prechod do komunikácie na diaľku a z domova ste sa naďalej zúčastňovali na našich tréningoch, seminároch, konzultáciách. Aj vďaka vašej podpore veľmi dobre dopadol každoročný festival Dni Afriky. Tešíme sa, že naďalej sledujete naše blogy, aj komunikáciu cez sociálne siete. Neprerušili sa naše medzinárodné projekty, napr. dlhodobé vzdelávacie sady pre samosprávy, prednášky a diskusie v rámci projektu Rozvoj v dialógu - dialóg v rozvoji. Pokračujeme v príprave našej každoročnej veľkej medzinárodnej konferencie o hodnotových konfliktoch, ktorá sa uskutoční v októbri v hybridnom formáte (časť programu naživo na Slovensku a časť workshopov dištančne).

Čomu sa venujeme


Pracujeme na tom, aby sa ľudia dokázali rozprávať

Vzdelávame v oblasti konfliktov a rozvoja, vedieme komunitné stretnutia aj procesy participatívneho rozhodovania. Pôsobíme v troch hlavných oblastiach:  

VZDELÁVAME CEZ ZÁŽITOK


Poskytujeme kurzy zamerané na rozvoj zručností pre jednotlivcov, skupiny a organizácie

 • Kurz: Vyjednávame na diaľku

  Pravdepodobne komunikujete s dodávateľmi kvôli zníženiu nákladov. Možno rozprávate s projektovými partnermi, aby akceptovali posun v aktivitách. Alebo s nájomníkmi, aby vám zaplatili nájomné včas. Či so zamestnávateľom, aby vám neprimerane neskracoval úväzok a neznižoval mzdu? Na online kurze Vyjednávame na diaľku si ukážeme, ako dosahovať dohodu aj keď sme na videohovore online alebo sa počujeme len cez telefón. Kurz trvá od 9:00 do 12:30 hod, účastníci dostanú pred kurzom inštrukcie k pripojeniu na Zoom. 

  • Peter Guštafík / Tréner, facilitátor

   Peter Guštafík / Tréner, facilitátor

  • 29.09.2020 - 29.09.2020

 • Kurz: De-polarizácia: Ako premosťovať rozdelené komunity

  Tento kurz vám vieme ponúknuť aj online v 2 poldenných blokoch. V hodnotovo rozdelených skupinách a komunitách sa nám väčšinou nedarí nachádzať konsenzus. Organizovať a viesť dialóg v skupinách, ktoré stoja proti sebe, je mimoriadne ťažké – technicky a v prekonávaní pocitov krívd, nepochopenia. Napriek tomu je to mimoriadne potrebné. Hlavnou témou kurzu sú postupy zamerané na depolarizáciu a nachádzanie konsenzu.

  • Dušan Ondrušek / Senior tréner, konzultant

   Dušan Ondrušek / Senior tréner, konzultant

  • 23.10.2020 - 23.10.2020

 • Kurz: Tréning trénerov I. - Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých

  Ak občas učíte dospelých a chcete lepšie používať participatívne metódy, potom je tento vzdelávací program určený práve vám. Pomôže vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si tréningové zručnosti. Vzdelávací program je akreditovaný pod názvom Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých, rozhodnutie č. 1289/2016/9/1. Účastník získa osvedčenie po absolvovaní oboch častí kurzu (Tréning trénerov I. a II.) v rozsahu 32 hodín.

  • Dušan Ondrušek / Senior tréner, konzultant

   Dušan Ondrušek / Senior tréner, konzultant

  • 29.10.2020 - 30.10.2020

 • Kurz: Negociácia (efektívne postupy vyjednávania v práci a v medziľudských vzťahoch)

  Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na vyjednávanie v rôznorodých kontextoch, ale aj pripraviť sa na náročné situácie vyjednávania v časovom strese a na používanie manipulácie a nekorektných postupov zo strany partnerov. Na otvorenom kurze Negociácia sa podnikatelia pripravujú ako ustáť tlak pozičného jednania silnejšieho partnera, pracovníci verejnej správy ako vytvoriť priestor na dohodu aj v rámci rokovaní medzi oddeleniami či rezortmi, projektoví manažéri mimovládnych organizácií zasa ako riešiť zlyhania v partnerstvách s inými organizáciami.

  • Peter Guštafík / Tréner, facilitátor

   Peter Guštafík / Tréner, facilitátor

  • 18.11.2020 - 19.11.2020

 • Kurz: Kritické myslenie ako životný štýl

  Dnešný svet preplnený informáciami pripomína obrovské bludisko. Komu alebo čomu máme veriť? Ako rozlíšiť pravdu od polopravdy, úprimnosť od manipulácie? ritické myslenie je skvelým kompasom, ktorý nám pomáha nájsť si týmto bludiskom vlastnú cestu. Vďaka nemu nemusíme len pasívne pritakávať správam, ktoré sa na nás valia, ale môžeme k nim zaujať slobodnejší postoj. Skúmať ich zo všetkých strán, porovnávať s inými správami, urobiť si vlastný nezávislý úsudok.

PRÍBEHY, ZAMYSLENIA, ČLÁNKY


Píšeme o našich zážitkoch, diskutujeme verejne. Nebojíme sa.

Zdieľame s vami naše úvahy, veselé i smutné príbehy, klebety, názory, odporúčania na čítanie. Či už hľadáte pobavenie alebo inšpiráciu , ponorte sa s nami do myšlienok.

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Office manažérka

  Monika Straková

  Office manažérka


  / +421 2 5292 5016