PDCS / Vyjadrenie PDCS k zavádzajúcim informáciám

Vyjadrenie PDCS k zavádzajúcim informáciám

V nedeľňajšej relácii „V politike“ dňa 5.5.2024 zazneli od poslanca Smeru R. Glücka informácie o našej organizácii, ktoré sú nepravdivé a zavádzajúce. Prvá sa týkala transparentnosti našej organizácie, kde pán poslanec tvrdil, že PDCS nikdy neprešla auditom. Nie je to pravda, audit máme od nezávislého audítora a robíme ho každoročne.

Získali sme cenu SDGs

Cenu SDGs sme získali za dlhodobú snahu o budovanie demokratického dialógu na všetkých úrovniach naprieč sektormi a boj proti polarizácii spoločnosti. Nadácia Pontis každoročne organizuje už niekoľko rokov Cenu SDGs, ocenenie, prostredníctvom ktorého chcú vyzdvihnúť a oceniť jednotlivcov, projekty alebo organizácie, ktoré svojou činnosťou prispievajú k naplneniu cieľov udržateľného rozvoja. Sústreďujú sa na aktuálne témy, ktoré v danom roku najviac trápia spoločnosť. Tento rok sa zamerali na aktivity, ktoré reagujú na vrcholiacu polarizáciu spoločnosti a krízu demokracie. Získané ocenenie si veľmi vážime a veríme, že v snahe o budovanie vzájomného dialógu a porozumenia budeme pokračovať aj naďalej.

Čomu sa venujeme


Pracujeme na tom, aby sa ľudia dokázali rozprávať

Vzdelávame v oblasti konfliktov a rozvoja, vedieme komunitné stretnutia aj procesy participatívneho rozhodovania. Pôsobíme v troch hlavných oblastiach:  

VZDELÁVAME CEZ ZÁŽITOK


Poskytujeme kurzy zamerané na rozvoj zručností pre jednotlivcov, skupiny a organizácie

 • Kurz: Prezentačné zručnosti: vecne, pútavo... A bez tárania

  Kurz je určený všetkým tým, ktorí potrebujú zdokonaliť prezentovanie v odbornom kontexte. Môže byť vhodný pre výskumníkov alebo iných odborníkov, ktorí prezentujú výsledky svojej práce na odborných fórach, konferenciách, okrúhlych stoloch apod., ale aj pre pedagógov, ktorí chcú inovatívne realizovať svoje prednášky.  • Zuza Fialová / Lektorka, analytička, facilitátorka

   Zuza Fialová / Lektorka, analytička, facilitátorka

  • 29.05.2024 - 30.05.2024

 • Kurz: Ako vystupovať presvedčivo pre pokročilých

  Roky rozprávate na verejnosti. Hovoríte navonok či dovnútra firmy. Zvládli ste najhoršiu trému, viete si poradiť s časovým limitom, dokážete usporiadať obsah a najnutnejšie informácie, aby zaznelo, čo má. No možno ste skĺzli do formy, ktorá sa nerozvíja. Možno si pri počúvaní iných poviete – sú lepší. Možno vám nestačí povedať to povinné základné, cítite, že to chce viac.

 • Kurz: Ako pestovať osobnú odolnosť

  Na kurze “Ako pestovať osobnú odolnosť” budeme hovoriť a prakticky precvičovať postupy, ktoré vedú k schopnosti “vystužiť” svoju osobnosť – t.j. znášať záťaž v neustále sa meniacom svete, pripraviť sa na krízové situácie v pracovnom či rodinnom kontexte, uvedomiť si, čo je osobnostne špecifická opora, ktorú si človek má chrániť a pestovať.

  • Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

   Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

  • 03.10.2024 - 04.10.2024

 • Kurz: Tréning trénerov I.

  Ak občas učíte dospelých a chcete lepšie používať participatívne metódy, potom je tento vzdelávací program určený práve vám. Pomôže vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si tréningové zručnosti. 

  • Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

   Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

  • 08.10.2024 - 09.10.2024

PRÍBEHY, ZAMYSLENIA, ČLÁNKY


Píšeme o našich zážitkoch, diskutujeme verejne. Nebojíme sa.

Zdieľame s vami naše úvahy, veselé i smutné príbehy, klebety, názory, odporúčania na čítanie. Či už hľadáte pobavenie alebo inšpiráciu , ponorte sa s nami do myšlienok.

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016