PDCS / Nezmeškajte našu jesennú ponuku kurzov

Nezmeškajte našu jesennú ponuku kurzov

Ponúkame vám kurzy zamerané na rozvoj osobnosti a profesionálnych zručností. Práca na osobnostnom rozvoji je kľúčová pre zlepšenie kvality života a zvládanie každodenných výziev. Rozvíjaním svojich schopností zlepšujete sebadôveru, sebaúctu a schopnosť efektívne komunikovať. Naše kurzy vám pomôžu lepšie pochopiť samých seba a posilniť vaše silné stránky. Nezmeškajte príležitosť investovať do seba a prihláste sa ešte dnes.

Získali sme cenu SDGs

Cenu SDGs sme získali za dlhodobú snahu o budovanie demokratického dialógu na všetkých úrovniach naprieč sektormi a boj proti polarizácii spoločnosti. Nadácia Pontis každoročne organizuje už niekoľko rokov Cenu SDGs, ocenenie, prostredníctvom ktorého chcú vyzdvihnúť a oceniť jednotlivcov, projekty alebo organizácie, ktoré svojou činnosťou prispievajú k naplneniu cieľov udržateľného rozvoja. Sústreďujú sa na aktuálne témy, ktoré v danom roku najviac trápia spoločnosť. Tento rok sa zamerali na aktivity, ktoré reagujú na vrcholiacu polarizáciu spoločnosti a krízu demokracie. Získané ocenenie si veľmi vážime a veríme, že v snahe o budovanie vzájomného dialógu a porozumenia budeme pokračovať aj naďalej.

Čomu sa venujeme


Pracujeme na tom, aby sa ľudia dokázali rozprávať

Vzdelávame v oblasti konfliktov a rozvoja, vedieme komunitné stretnutia aj procesy participatívneho rozhodovania. Pôsobíme v troch hlavných oblastiach:  

VZDELÁVAME CEZ ZÁŽITOK


Poskytujeme kurzy zamerané na rozvoj zručností pre jednotlivcov, skupiny a organizácie

 • Kurz: Ako pestovať osobnú odolnosť

  Na kurze “Ako pestovať osobnú odolnosť” budeme hovoriť a prakticky precvičovať postupy, ktoré vedú k schopnosti “vystužiť” svoju osobnosť – t.j. znášať záťaž v neustále sa meniacom svete, pripraviť sa na krízové situácie v pracovnom či rodinnom kontexte, uvedomiť si, čo je osobnostne špecifická opora, ktorú si človek má chrániť a pestovať.

  • Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

   Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

  • 03.10.2024 - 04.10.2024

 • Kurz: Tréning trénerov I.

  Ak občas učíte dospelých a chcete lepšie používať participatívne metódy, potom je tento vzdelávací program určený práve vám. Pomôže vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si tréningové zručnosti. 

  • Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

   Dušan Ondrušek / Senior tréner a konzultant

  • 08.10.2024 - 09.10.2024

 • Kurz: Ako nastaviť zdravé osobné hranice a budovať pozitívne vzťahy

  Ak sami uvažujete nad tým, aký je rozdiel medzi sebeckosťou a držaním si vlastných hraníc; ako si nastaviť množstvo úloh, ktoré v práci akceptujete a ktoré odmietnete (a akým spôsobom ich odmietnuť); do akej miery máte prevziať zodpovednosť za svojho brata/ sestru; nakoľko ste slobodní zmeniť vaše rozhodnutie na poslednú chvíľu, či ako viesť komunikáciu s nadriadeným v prípade, že s ním nesúhlasíte, pravdepodobne uvažujete o svojich osobných hraniciach.


  • Katarína Nagy Pázmány / Trénerka

   Katarína Nagy Pázmány / Trénerka

  • 10.10.2024 - 10.10.2024

 • Kurz: Ženské líderstvo

  Ženy v líderských pozíciach často využívajú štýl vedenia zameraný na spoluprácu, empatiu a viac preferujú horizontálnu deľbu moci. Tieto aspekty ženského líderstva môžu priniesť organizáciám rôzne výhody. Medzi tie hlavné patrí vyššia miera angažovanosti zamestnancov, lepšia pracovná kultúra, silnejšie vzťahy v tíme, ale aj podpora inovácií. 

  • Katarína Nagy Pázmány / Trénerka

   Katarína Nagy Pázmány / Trénerka

  • 11.10.2024 - 11.10.2024

PRÍBEHY, ZAMYSLENIA, ČLÁNKY


Píšeme o našich zážitkoch, diskutujeme verejne. Nebojíme sa.

Zdieľame s vami naše úvahy, veselé i smutné príbehy, klebety, názory, odporúčania na čítanie. Či už hľadáte pobavenie alebo inšpiráciu , ponorte sa s nami do myšlienok.

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016