Modelové aktivity a pracovné listy - Sigany

Modelové aktivity a pracovné listy - Sigany

Materiál “Modelové aktivity a pracovné listy” k audioknihe Sigany - príbehy afrického kmeňa Luo má slúžiť učiteľom a vychovávateľom v školských kluboch na prácu so žiakmi 3. a 4. ročníka ZŠ.  

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Sigany, príbehy pochádzajúce z Kene, priniesla na Slovensko rozprávačka Sheba Juliet. Prostredníctvom príbehov s ponaučeniami odkrýva časť histórie a kultúry, z ktorej sama pochádza, a vťahuje mladých poslucháčov do prostredia pre nás v niečom veľmi vzdialenom, no v niečom aj veľmi blízkom. Paralely nachádzame v hodnotách, vzťahoch či spôsobe života našich predkov. Príbehy, ktoré Sheba pre vás pripravila, pochádzajú z oblasti Kisumu, čo je v podmienkach Slovenska, akoby sme hovorili o Kysuciach alebo Spiši. Teda nie o celom Slovensku a už vôbec nie o Európe. 

Zrodom audioknihy Sigany - príbehy afrického kmeňa Luo vznikol priestor nielen na prelínanie kultúr a hľadanie podobností, či odlišností v našich zemepisných šírkach, ale aj potenciál ako pracovať s týmto materiálom ďalej. A tak vznikli Modelové aktivity a pracovné listy k samotným príbehom  z audioknihy.

Obsah a predmety, ktoré materiál pokrýva:

Manuál sa skladá z dvoch častí. Prvú predstavujú modelové aktivity, ktoré sú adaptované na prácu s literárnym a učebným textom využívajúce metódu riadeného počúvania. Rozvíjajú u žiakov schopnosti predikcie, spolupráce, prezentačné a facilitačné zručnosti a ponúkajú priestor na diskusiu. Hoci sa v tejto časti venujeme len dvom príbehom, analogicky sa  môže táto metodika využiť aj na ostatné príbehy.  

Druhou sú pracovné listy ku každej z piatich sigán, prostredníctvom ktorých hravou formou scitlivujeme žiakov na kultúrne jedinečnosti. Materiál môžu využívať učitelia a vychovávatelia v školských kluboch napr. v rámci multikultúrnej výchovy, vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka, či prierezových predmetov. 

Na vzdelávacie účely poskytneme audioknihu zadarmo na vyžiadanie mailom na monika@pdcs.sk.

Táto publikácia bola realizovaná z finančnej podpory ocenenia BRaVE 2020, ktoré zviditeľňuje najlepšie projekty zamerané na boj proti polarizácii a násilnému extrémizmu prostredníctvom budovania reziliencie. Ocenenie sme získali za inovatívne prístupy v oblasti vzdelávania mládeže s využitím umeleckých prvkov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá PDCS. 


Ako nás citovať

Petrasová, Alica - Janečková, Lucia. 2021. Modelové aktivity a pracovné listy. Bratislava: PDCS, 2021. 35 s. ISBN 978-80-89563-58-6.


 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016