Transformácia konfliktov

Ide o projekty zamerané na hodnotové konflikty v Strednej Európe. Uvedomujeme si, že mnohé problémy, s ktorými zápasíme, nie sú výlučne problémom Slovenska. Zhromažďujeme osvedčené postupy z celej Európy, prepájame dôležité subjekty, školíme a učíme sa od našich partnerov.

Transformácia konfliktov

 • Kurz: PANORAMA: Paneurópske observatórium pre zmierňovanie nenávistných prejavov

  Projekt PANORAMA (2022 - 2023) analyzoval online nenávistné prejavy prostredníctvom ich vzorcov a dynamiky s cieľom pôsobiť proti nenávistným prejavom na celom svete. Projekt sa postavil čelom k riešeniu nenávistných prejavov, ktoré si vyžadujú dostatočné porozumenie trendom v online priestore a iných vlastností týchto prejavov. 

 • Kurz: PROTEUS

  Ochrana hodnôt a základných práv EÚ prostredníctvom účasti verejnosti a pomoci občianskej spoločnosti v strednej Európe 

  Rastúca sociálna polarizácia a oslabovanie liberálnej demokracie v EÚ, ale najmä v stredoeurópskych členských štátoch, predstavujú pre občiansku spoločnosť veľké riziká, ktoré sa čoraz viac prejavujú prísnejšou kontrolou organizácií občianskej spoločnosti, znižovaním ich finančnej nezávislosti, zastrašovaním občianskych aktivistov a vykresľovanie občianskej spoločnosti ako verejného nepriateľa. To všetko ohrozuje silnú a dynamickú občiansku spoločnosť, ktorá je základnou požiadavkou liberálnej a pluralitnej demokracie.  

 • Kurz: Program digitálneho aktivizmu

  Na celom svete narastá šírenie dezinformácií. Tento rast je výsledkom strategického využívania online dezinformácií, ktoré podkopávajú demokraciu a polarizujú spoločnosť. Hoci spôsoby boja proti dezinformáciám sú v súčasnosti v médiách trendom, existujúce taktiky sú zamerané predovšetkým na overovateľov faktov a novinárov, pričom širšie subjekty občianskej spoločnosti sú ponechané napospas. 

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016