Občianska participácia a komunitný rozvoj

V týchto projektoch sa delíme s inými krajinami o naše slovenské skúsenosti v oblasti občianskej participácie. Školíme samosprávy, mimovládne organizácie a obe skupiny spoločne v organizovaní produktívnej diskusie a občianskej angažovanosti vo verejnom rozhodovaní.

Občianska participácia a komunitný rozvoj

 • Kurz: Scenáre vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2040

  Projekt "Scenáre rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2040" (2022 - 2023) bol zameraný na vytvorenie scenárov rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a na ich základe bol vytvorený hybridný vzdelávací program pre organizácie občianskej spoločnosti v oblasti adaptácie na “nový normál" v postcovidovej a postkonfliktej dobe. 

 • Kurz: Sila miest II.

  Tento program (2022 - 2023) bol zameraný na školenie a mentoring predstaviteľov štátnej správy alebo samosprávy a lídrov občianskej spoločnosti zo 7 krajín (Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko).   

 • Kurz: CSO Lídri na dlhú trať

  Projekt "CSO Lídri na dlhú trať" (2020 - 2022) bol zameraný na budovanie líderských kapacít a odolnosti organizácií. Zameriaval sa na podporu dvoch typov lídrov. Prvým boli nastupujúci riaditelia MVO, ktorí nedávno nastúpili do riadiacej funkcie. Druhou skupinou boli vedúci pracovníci na vyšších pozíciách, ktorí boli po rokoch pôsobenia v riadiacej funkcii často prepracovaní alebo vyhorení. Cieľom projektu bolo tiež posilniť organizácie, konkrétne budovať ich odolnosť (odolnosť voči nepredvídateľným zmenám). 

 • Kurz: Miestna samospráva pre ľudí, Ukrajina - Slovensko

  Cieľom troch projektov bolo priniesť slovenské skúsenosti a know- how do ukrajinských miest a obcí. Školili sme starostov, členov mestskej rady, úradníkov, zástupcov miestnych mimovládnych organizácií, riaditeľov škôl a ďalších členov komunity v metódach občianskej participácie. Vyškolili sme školiteľov, vydali učebnicu v ukrajinčine a poskytli sme stáže a minigranty pre ukrajinských komunitných lídrov na podporu decentralizácie a miestnej demokracie v našej susednej krajine. Toto sa udialo v období rokov 2014 - 2018. 

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016