Globálne a občianske vzdelávanie

Konflikty sú súčasťou demokracií, ale aj školského prostredia. Snažíme sa poskytnúť učiteľom nástroje a zručnosti, aby našli krásu v štúdiu konfliktov a snažili sa im porozumieť. Pomáhame vnášať do škôl úprimnú a civilizovanú diskusiu o problémoch, ktoré sú pre mladých ľudí skutočne dôležité.

Globálne a občianske vzdelávanie

 • Kurz: Projekt Build Solid Ground

  Hlavnou hnacou silou tohto spoločného projektu (2017 - 2021) bolo spravodlivé a dôstojné bývanie v udržateľných komunitách (ktoré pokrýva najmä princíp udržateľného rozvoja č. 11). Projekt Build Solid Ground bol projekt financovaný EÚ, ktorý realizovalo 14 partnerov v 7 krajinách. Medzi programové krajiny patrili Bulharsko, Maďarsko, Írsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo. Naším útočiskom bolo zameranie sa na vzdelávacie a osvetové aktivity v oblastiach prevencie radikalizácie mládeže, migrácie, medzináboženského, medzietnického a multikultúrneho dialógu a cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030). 

 • Kurz: Mládež bez hraníc

  V rámci tohto projektu (2019) sme pripravili učebnú pomôcku pre učiteľov - "role play" - hru na role, ktorá ukazuje situáciu na hraniciach pri cestovaní na Západ pred rokom 1989. Cieľom bolo poskytnúť učiteľom interaktívnu metódu výučby o Nežnej revolúcii a otázkach ľudských práv a slobody. Vyškolili sme 60 učiteľov po celom Slovensku, ktorí túto pomôcku použili pri výučbe svojich žiakov. 

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016