Program digitálneho aktivizmu

Na celom svete narastá šírenie dezinformácií. Tento rast je výsledkom strategického využívania online dezinformácií, ktoré podkopávajú demokraciu a polarizujú spoločnosť. Hoci spôsoby boja proti dezinformáciám sú v súčasnosti v médiách trendom, existujúce taktiky sú zamerané predovšetkým na overovateľov faktov a novinárov, pričom širšie subjekty občianskej spoločnosti sú ponechané napospas. 

Program digitálneho aktivizmu

Autor fotky: Joshua Sortino (Unsplash)

Od roku 2018 bolo cieľom programu TechSoup Network Digital Activism poskytovať všestrannú podporu organizáciám občianskej spoločnosti (OOS) a ich zamestnancom v strednej a východnej Európe (SVE), Latinskej Amerike a západnej Afrike. V oblasti boja proti dezinformáciám sa program usiloval prostredníctvom výskumu zvýšiť ich porozumenie problematike súvisiacej s priamymi dezinformačnými hrozbami, posilniť ich kapacity na riešenie dezinformácií, zvýšiť ich znalosti a prepojenia v rámci siete neziskových organizácií. 

Podpora organizácií občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe 

Zameriavali sme sa na organizácie občianskej spoločnosti, pracovníkov v prvej línii a aktivistov pracujúcich so zraniteľnými komunitami, ktoré sú najčastejším terčom propagandy. 

Sme presvedčení, že bez prístupu k technológiám nie je možné dosiahnuť pokrok. V rámci aktivít Programu digitálneho aktivizmu v strednej a východnej Európe sme poskytovali organizáciám občianskej spoločnosti poskytovať školenia a workshopy na mieru, individuálne konzultácie, komunitné podujatia, malé granty (viac informácií nájdete tua prístup k technologickým riešeniam alebo nástrojom, ktoré im pomohli navrhnúť účinné kampane reagujúce na dezinformácie. 

Uvedenú prácu v strednej a východnej Európe podporovala Google.org a viedol ju TechSoup v úzkej spolupráci s partnermi siete TechSoup. Ako PDCS sme realizovali program na Slovensku. 

Ako to fungovalo v praxi?  

V rámci našej práce vo všetkých krajinách zapojených do projektu máme nasledujúce výstupy:

 • 12 správ mapujúcich dezinformačné hrozby v partnerských krajinách: Jedným z výstupov projektu bola správa "Mapovanie dezinformácií a občianskej spoločnosti na Slovensku" (dostupná vo formáte PDF v slovenskom a anglickom jazyku). Vznikla kombináciou zberu dostupných údajov a informácií, kvalitatívnych rozhovorov s relevantnými aktérmi, zberu údajov prostredníctvom dotazníkov a využitia nástroja na sledovanie naratívov od spoločnosti Gerulata Technologies. 
  V rovnakej štruktúre ako správa za Slovensko boli vypracované aj správy v ostatných zúčastnených krajinách. Tie boli následne súčasťou väčších (regionálnych) mapovacích štúdií, ktoré ponúkajú porovnanie pozorovaní a trendov v jednotlivých regiónoch. Okrem toho si zúčastnené krajiny priebežne pripravovali štvrťročné aktualizácie o dezinformáciách, ktoré sa analyzovali pomocou nástroja od Gerulata Technologies. Regionálna mapovacia štúdia aj priebežné aktualizácie boli zverejnené. 
 • 4 správy, v ktorých sú zhrnuté dezinformačné hrozby v subregiónoch  
 • 6 podujatí na miestnej a subregionálnej úrovni 
 • 60 personalizovaných plánov budovania kapacít organizácií občianskej spoločnosti
 • Školenie/seminár na posilnenie kapacít pre 60 organizácií občianskej spoločnosti 
 • Individuálne konzultácie pre 60 organizácií občianskej spoločnosti 
 • Odborná podpora pri zavádzaní technológií pre 60 organizácií občianskej spoločnosti 
 • 60 malých grantov pre organizácie občianskej spoločnosti 
 • 12 grantov na spoluprácu pre skupiny CSO 
 • 1 regionálna konferencia MEGAPHONE 
 • 1 záverečný ceremoniál  

Viac informácií a kontaktné údaje 

Informácie o Programe digitálneho aktivizmu boli zverejnené na Hive Mind - online centre určenom pre komunitu digitálneho aktivizmu. 

Navštívte webovú stránku Hive Mind a prihláste sa na odber noviniek: https://en.hive-mind.community/

Kontaktujte nás: contact@hive-mind.community 

Sledujte Hive Mind na FacebookuLinkedInYouTube Spotify


Partneri

Česko - VIA Association

Estónsko, Lotyšsko, Litva - partner bude určený

Severné Macedónsko, Srbsko, Kosovo - Metamorphosis Foundation

Polsko - TechSoup Polska

Rumunsko, Moldavsko, Bulharsko - Funky Citizens

Slovensko - PDCS

Hľadáte projektového partnera?

Ak potrebujete spoľahlivého projektového partnera, kontaktujte nás. Radi sa s vami o Vašom projektovom návrhu a možnom zapojení PDCS porozprávame.

Donori

Konzultanti

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016