Spolupráca v rôznorodom tíme

Človek je tvor pohodlný: vyhýba sa neznámemu, druží sa so sebe podobnými, (nevedomky) miluje predsudky a nechce sa mu konfrontovať fakty... Je to prirodzené, avšak pre vašu organizáciu nezdravé. Na takýto marazmus existuje liek: volá sa rôznorodosť. Práca s pestrou skupinou ľudí je náročnejšia, než s homogénnym tímom. Napriek tomu sú úspešné organizácie ochotné investovať do stratégií diverzity a inklúzie.  


 • Dátum konania

  Na objednávku

  Čas konania

  9:00 - 17:00

 • Miesto konania

  PDCS, Štúrova 13, Bratislava, 3. poschodie

 • Cena kurzu

  95.00€
  Zlavy na kurzy

Spolupráca v rôznorodom tíme

V mnohých rozmanitých tímoch to „iskrí“, avšak z prirodzených rozporov sa dá vyťažiť kreatívny potenciál. Okrem toho v prijímajúcom prostredí aj cenné talenty vydržia dlhšie. Organizácia, ktorá chce ťažiť z potenciálu, ktorý diverzita prináša, sa musí zamerať na vzdelávanie jej členov tak, aby ju prijali ako prirodzenú a užitočnú.   

Gamifikovaný tréning je zameraný na scitlivovanie účastníkov voči inakosti a potrebám ľudí/skupín, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú od väčšiny. Účastníci taktiež získajú základy manažmentu diverzity.


Cieľ kurzu

Kurz je určený pre zamestnancov organizácií, ktoré zamestnávajú alebo pracujú s cudzincami alebo príslušníkmi rôznych menšín. Pritom v rôznych organizáciách pojem „menšina“ môže označovať iné skupiny: cudzincov, ženy, telesne postihnutých, seniorov, LGBTI atď., teda skupiny, ktoré sú v danej organizácii v oslabenej pozícii, či v úzadí. 

Diskriminácia a mikroagresia sú často neuvedomé činy, ktoré postupne vypudzujú "menšinových" ľudí z tímov. Účastníci kurzu sa naučia ich rozoznávať a zamedzovať im.  Veď udržanie talentov je prioritou väčšiny dnešných organizácií.

Po absolvovaní tohto kurzu účastníci začnú rozoznávať nedorozumenia založené na kultúrnej odlišnosti, t.j. získajú základy medzikultúrnej komunikácie potrebnej na efektívne fungovanie v medzinárodnom kontexte. Vybudujú si citlivosť voči rôznym menšinám vo svojej práci. Budú schopní spolupracovať na budovaní inkluzívneho prostredia vo svojej organizácii.  

Cieľová skupina: 

 • Členovia medzinárodných tímov
 • Pracovníci oddelení ľudských zdrojov
 • Zamestnanci miestnych samospráv pracujúci s cudzincami a menšinami
 • Pracovníci v oblasti vzdelávania
 • Pracovníci neziskových organizácií pracujúcich s cudzincami a menšinami

Na kurze si vysvetlíme a vyskúšame

 • Predstavíme si rozmanitosť ako takú a identifikujeme menšiny v rôznych kontextoch: národnostnom, rasovom, kultúrnom, rodovom, vekovom, fyzickom a podobne.
 • Rozmanitosť a inklúzia:  čo je to, prečo sa do toho oplatí investovať čas a energiu? Ako je užitočná pre jednotlivca?
 • Inkluzívne prostredie: praktické príklady a ako ho môžeme vytvárať okolo seba.
 • Zameriame sa na medzikultúrnu komunikáciu a kultúrnu citlivosť potrebnú v medzinárodných tímoch.
 • Praktický vhľad: Ako vnímajú cudzinci Slovákov?
 • Modelové situácie, na ktorých ilustrujeme potenciálne nedorozumenia na pracovisku zapríčinené rozličným spôsobom komunikácie ľudí z rôznych kultúr.  
 • Neuvedomené predsudky a mikroagresie - čo je to, ako ich identifikovať a eliminovať?

Bonus: Diversophy - použitie kartovej hry, kde spoločne hráči riešia konkrétne problémy a príklady situácií spojené s otázkou inakosti.

Účastníci získajú certifikát v PDF a podkladové materiály k téme.

Kto vás kurzom prevedie?

Zúčastnili ste sa kurzu?

Máme pre vás pripravené materiály na stiahnutie. Stačí zadať heslo a získate prístup k všetkým materiálom, ktoré sme pre vás pripravili.

Súvisiace články

 • „Zazoomované“ na medzikultúrnu netiketu
 • Pozor na spätnú väzbu

  Konflikty

  Pozor na spätnú väzbu

  "Pamätaj si, že vyvolať správnu reakciu v druhých je dôležitejšie, než vyslať signál, ktorý pokladáš...

  • dialóg
  • diverzita
  • stereotypy
 • Pamela, Chimamanda a ďalší „iní“
 • V rozmanitosti je sila

  Organizačný rozvoj

  V rozmanitosti je sila

  Predstavte si situáciu vo vašom tíme: Pred tromi týždňami si Fejsal, jeden z vašich lepších zamestna...

  • organizačný rozvoj
  • inovácie
  • otvorené kurzy
 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016