Diverzita ako motor inovácií

Človek je tvor pohodlný: vyhýba sa neznámemu, druží sa so sebe podobnými, (nevedomky) miluje predsudky a nechce sa mu konfrontovať fakty... Je to prirodzené, avšak pre vašu organizáciu nezdravé. Na takýto marazmus existuje jediný liek: volá sa diverzita.


 • Dátum konania

  24.10.2023 - 24.10.2023

  Čas konania

  9:00 - 17:00

 • Miesto konania

  PDCS, Štúrova 13, Bratislava, 3. poschodie

 • Cena kurzu

  95.00€
  Zlavy na kurzy

Diverzita ako motor inovácií

Technológie idú dopredu a stále viac inžinierov nás presviedča, že práca s ľuďmi je náročnejšia, ako práca s umelou inteligenciou. A navyše: práca s pestrou skupinou ľudí je ťažšia, než s homogénnym tímom. Napriek tomu sú organizácie ochotné investovať do ľudských zdrojov, a špeciálne do stratégií diverzity a inklúzie.  V mnohých rozmanitých tímoch to „iskrí“, avšak aj z prirodzených rozporov sa dá vyťažiť kreatívny potenciál. Je však potrebné nastaviť anténky na diverzitu a prijať inakosť ako prirodzenú- a užitočnú- súčasť súkolia organizácie.  

Gamifikovaný tréning je zameraný na scitlivovanie účastníkov voči inakosti a potrebám ľudí/skupín, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú od väčšiny. 

POZOR: Účasť na tomto kurze neprinesie „ticho a mier“ na vaše pracovisko. Naopak, vy začnete ťažiť z toho, že vaši ľudia „vyjdú s farbou von“ a  budú ochotní vášnivo diskutovať o práci a riešeniach vo vašej organizácii.


Cieľ kurzu

Kurz je určený pre zamestnancov organizácií, ktoré zamestnávajú alebo pracujú s cudzincami alebo príslušníkmi rôznych menšín. Pritom v rôznych organizáciách pojem „menšina“ môže označovať iné skupiny: ženy, telesne postihnutých, seniorov, LGBTI atď., teda skupiny, ktoré sú v danej organizácii v oslabenej pozícii, či v úzadí. Diskriminácia sa deje často neuvedomene, na základe predsudkov, ktorým sa v tomto kurze účastníci naučia vyhýbať. Namiesto diskriminácie sa účastníci naučia efektívne fungovať v tzv. „chytrých tímoch“ (smart teams, čo sú rovnostárske tímy zamestnancov zložené z rôznorodých ľudí), ktoré sú podľa odborníkov motorom pracovnej kreativity. 

Po absolvovaní tohto kurzu  účastníci začnú rozoznávať nedorozumenia založené na kultúrnej odlišnosti, t.j. získajú základy medzikultúrnej komunikácie potrebnej na efektívne fungovanie v medzinárodnom kontexte. Vybudujú si citlivosť voči rôznym menšinám vo svojej práci a budú schopní spolupracovať na budovaní inkluzívneho prostredia vo svojej organizácii.  

Cieľová skupina: 

 • Členovia medzinárodných tímov
 • Pracovníci oddelení ľudských zdrojov
 • Zamestnanci miestnych samospráv pracujúci s cudzincami a menšinami
 • Pracovníci v oblasti vzdelávania
 • Pracovníci neziskových organizácií pracujúcich s cudzincami a menšinami

Na kurze si vysvetlíme a vyskúšame

 • Predstavíme si rozmanitosť ako takú a identifikujeme menšiny v rôznych kontextoch: národnostnom, rasovom, kultúrnom, rodovom, vekovom, fyzickom a podobne.
 • Rozmanitosť a inklúzia:  čo je to, prečo sa do toho oplatí investovať čas a energiu? Ako je užitočná pre jednotlivca?
 • Zameriame sa na medzikultúrnu komunikáciu a kultúrnu citlivosť potrebnú v medzinárodných tímoch. 
 • Praktické cvičenia pomôžu zamerať pozornosť na kultúrne podmienené nedorozumenia. 
 • Kultúrne šošovky, t.j. subjektívna interpretácia okolia na základe kultúrnych vzorcov, ktoré máme.
 • Praktický vhľad: Ako vnímajú cudzinci Slovákov?
 • Neuvedomené predsudky - čo je to, ako ich identifikovať a eliminovať?
 • Inkluzívne prostredie: príklady a ako ho môžeme vytvárať okolo seba.
 • Modelové situácie, na ktorých ilustrujeme potenciálne nedorozumenia na pracovisku zapríčinené rozličným spôsobom komunikácie ľudí z rôznych kultúr.  

Bonus: Diversophy - použitie kartovej hry, kde spoločne hráči riešia konkrétne problémy a príklady situácií spojené s otázkou inakosti. 

Účastníci získajú certifikát v PDF a podkladové materiály k téme. 

Kto vás kurzom prevedie?

Zúčastnili ste sa kurzu?

Máme pre vás pripravené materiály na stiahnutie. Stačí zadať heslo a získate prístup k všetkým materiálom, ktoré sme pre vás pripravili.

Súvisiace články

 • Pamela, Chimamanda a ďalší „iní“
 • V rozmanitosti je sila

  Organizačný rozvoj

  V rozmanitosti je sila

  Predstavte si situáciu vo vašom tíme: Pred tromi týždňami si Fejsal, jeden z vašich lepších zamestn...

  • organizačný rozvoj
  • inovácie
  • otvorené kurzy
 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016