Tréning hrou

Tréning hrou

Príručka Tréning hrou - inštrukcie pre rolové hry, simulácie a prípadové štúdie pre trénerov už svojím názvom hovorí, že ide o zbierku techník a aktivít použiteľných na vzdelávacích tréningoch pre samosprávy, mimovládne organizácie, komerčné subjekty, predstaviteľov štátnej správy, ale aj pre stredoškolskú mládež.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Autori na základe svojich skúseností pozbierali do jedného materiálu inštrukcie k aktivitám, ktoré najčastejšie používajú pri vedení svojich kurzov. Tematicky sa týkajú: Vyjednávania, Zákona EIA (uplatňovania zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), Vzťahov s verejnosťou a mediálnych vystúpení, Kooperatívneho plánovania, Mediácie a riešenia konfliktov, Riadenia a leadershipu, Právnej problematiky, Hodnôt. K týmto tematickým okruhom, ktoré tvoria jednotlivé kapitoly príručky, je priradená aj kapitola s dotazníkmi, testami a inými diagnostickými nástrojmi použiteľnými na tréningoch ako jeden z didaktických prostriedkov.

Príručka je zostavená z pôvodných metodík prispôsobených na slovenské pomery a na jednotlivé cieľové skupiny. Je určená najmä trénerom, ktorí vedia jednotlivé inštrukcie tvorivo prispôsobiť skupine a využiť metodiku na to, aby si na základe zážitkov na sebe odniesli do praxe čo najviac užitočných informácií, ktoré zefektívnia ich prácu a fungovanie medzi ľuďmi.


Ako nás citovať

BEDNAŘÍK, Aleš a kolektív. 1998. Tréning hrou. Bratislava: PDCS, 1998. 88 s. ISBN 80–968095–0–4.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016