Kampaň MVO za spravodlivé a čestné voľby OK '98

Kampaň MVO za spravodlivé a čestné voľby OK '98

Voľby 1998 priniesli Slovensku novú skúsenosť. Bolo ňou zapojenie sa nestraníckych subjektov do informovania, motivovania občanov k účasti na voľbách a dohľadu nad korektným priebehom volieb. Aktivity mimovládnych organizácií sformovaných do Občianskej Kampane OK '98 rozvírili dovtedy stojatú hladinu občianskeho aktivizmu. Ľudia dostali príležitosť naplno si uvedomiť svoje miesto v spoločenskom dianí. Kampaň OK '98 vyvolala spoločenskú diskusiu, často kontroverzné ohlasy politikov, médií a verejnosti.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Na voľbách 1998 sa zúčastnil neočakávane veľký počet voličov - 84%, čo bolo mimoriadne veľa v slovenskom i stredoeurópskom kontexte. Podľa výskumných zistení (Bútora M., Bútorová Z., Mesežnikov G., 1999) OK '98 upútala pozornosť väčšiny obyvateľstva pričom až 70% respondentov ocenilo kampaň pozitívne. Za zbytočnú či škodlivú považovalo kampaň 11 % respondentov. Na základe vplyvu kampane sa volieb zúčastnilo až 19% z prvovoličov a celkove účasť najmenej 9% spomedzi všetkých voličov bolo ovplyvnených kampaňou MVO v smere ísť voliť.

Nadobudnuté skúsenosti prispievajú k posunu priamej demokracie na Slovensku z teórie do praxe. To sa môže podariť, ak vyhodnocujeme a sebareflektujeme prínos tretieho sektoru k tomuto vývoju. Potrebujeme analyzovať to, čo sa udialo a zovšeobecniť skúsenosti pre budúcu vlastnú potrebu. Analýza môže byť nápomocná pre všetkých, čo sa ocitajú v podobnej situácii ako slovenskí občania na sklonku roku 1998. Zámerom tejto štúdie je zhrnúť poznanie, ktoré kampaň OK '98 priniesla pre tretí sektor.


Ako nás citovať

BERECKÁ, Oľga - KUŠNIERIKOVÁ, Natália - ONDRUŠEK, Dušan. 1999. Kampaň MVO za spravodlivé a čestné voľby OK '98. Bratislava: PDCS, 1999. 53 s. 

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016