PROTEUS

Ochrana hodnôt a základných práv EÚ prostredníctvom účasti verejnosti a pomoci občianskej spoločnosti v strednej Európe 

Rastúca sociálna polarizácia a oslabovanie liberálnej demokracie v EÚ, ale najmä v stredoeurópskych členských štátoch, predstavujú pre občiansku spoločnosť veľké riziká, ktoré sa čoraz viac prejavujú prísnejšou kontrolou organizácií občianskej spoločnosti, znižovaním ich finančnej nezávislosti, zastrašovaním občianskych aktivistov a vykresľovanie občianskej spoločnosti ako verejného nepriateľa. To všetko ohrozuje silnú a dynamickú občiansku spoločnosť, ktorá je základnou požiadavkou liberálnej a pluralitnej demokracie.  

PROTEUS

Cieľom projektu PROTEUS bolo chrániť, propagovať a zvyšovať povedomie o európskych hodnotách a základných právach, a o základných právach občanov EÚ, ktoré sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Projekt pokrývajúci osem krajín strednej Európy – Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko – poskytoval cielené granty a na mieru šité budovanie kapacít pre miestne organizácie občianskej spoločnosti a zvyšoval ich kapacity v oblasti fundraisingu, riadenia a schopností obhajoby so silným zameraním na občianskych aktérov v okrajových a vidieckych oblastiach.  

Ako PDCS sa zameriavame na posilnenie odolnosti neziskových organizácií pôsobiacich v podmienkach, kedy je im poskytovaný menší priestor a na podporu občianskeho aktivizmu v okrajových oblastiach.  

Ako to fungovalo v praxi?  
Pre našu prácu na Slovensku máme nasledujúce výstupy:  

 1. Rozšírenie organizačných manažérskych a fundraisingových zručností pre 20 zástupcov občianskej spoločnosti a ich organizácií z okrajových regiónov. 
 2. Rozšírenie zručností v oblasti verejného dosahu a schopností presadzovania pre 20 zástupcov organizácií občianskej spoločnosti a ich organizácií z okrajových regiónov. 
 3. Posilnenie chápania základných práv a hodnôt EÚ medzi 20 zástupcami občianskej spoločnosti a ich organizáciami z okrajových regiónov. 
 4. Rozšírená infraštruktúra a odborné znalosti miestnej občianskej spoločnosti na podporu občianskeho aktivizmu a európskych hodnôt v okrajových regiónoch. 
 5. Malými grantmi sme podporili aj malé, miestne občianske iniciatívy v okrajových oblastiach. 

Hlavný koordinátor projektu: Transatlantická nadácia 

Projekt bol financovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory sú však iba názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nezodpovedajú. 

 

Hľadáte projektového partnera?

Ak potrebujete spoľahlivého projektového partnera, kontaktujte nás. Radi sa s vami o Vašom projektovom návrhu a možnom zapojení PDCS porozprávame.

Projektové aktivity

 • Projektová výzva Mozaika lokálnej zmeny na podporu mládežníckej občianskej angažovanosti a zapojenie občanov v menších mestách a obciach na Slovensku a jej vyhodnotenie

Projektoví partneri

 • Sofia Platform (BG)

  Sofia Platform (BG)

 • CERANEO (HR)

  CERANEO (HR)

 • Via Foundation (CZ)

  Via Foundation (CZ)

 • Power of Humanity Foundations Supporters (HU)

  Power of Humanity Foundations Supporters (HU)

 • Shipyard Foundation (PL)

  Shipyard Foundation (PL)

 • CERE (RO)

  CERE (RO)

 • PDCS (SK)

  PDCS (SK)

 • SLOGA (SI)

  SLOGA (SI)

Donori

 • Spolufinancované EÚ

  Spolufinancované EÚ

Konzultanti

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016