Posledné 1 miesto

Facilitácia I. - Metódy práce s malými skupinami

Kurz je v termíne 14. - 15. máj obsadený. Prihlasovať sa môžete na septembrový termín. 

Potrebujete vo svojej práci pripravovať a viesť pracovné stretnutia napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy či odborné konferencie? Náš  kurz  vám poskytne vedomosti  potrebné  na  plánovanie  a prípravu efektívneho stretnutia a pomôže vám získať zručnosti facilitovania a moderovania skupín.


 • Dátum konania

  19.09.2024 - 20.09.2024

  Čas konania

  9:00 - 17:00

 • Miesto konania

  PDCS, Štúrova 13, Bratislava, 3. poschodie

 • Cena kurzu

  270.00€
  Zlavy na kurzy

Facilitácia I. - Metódy práce s malými skupinami

Kurz je určený pre ľudí, ktorí vo svojej práci potrebujú zručnosti spojené s prípravou a vedením  pracovných stretnutí napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy zamerané na dosiahnutie spoločných výstupov. Kurz týmto pracovníkom poskytne vedomosti potrebné na plánovanie a prípravu efektívneho stretnutia a zručnosti facilitovania a moderovania menších prípadne aj väčších skupín. Absolvent bude poznať princípy facilitácie a porozumie rôznym modelom skupinového rozhodovania. Prostredníctvom hrania rolí a simulovaním reálnych situácií bude mať možnosť si novonadobudnuté znalosti prakticky precvičiť. 

Na kurze si ukážeme a vyskúšame:

 • definičné vymedzenie facilitácie a základné teoretické východiská skupinového rozhodovania a rôznych prístupov k facilitácii,

 • zručnosti facilitátora (definovanie cieľa a stanovenie pravidiel pre diskusiu, vypočutie a vytváranie priestoru pre všetkých účastníkov diskusie, ovládanie metód či nástrojov pre štruktúrovanie diskusie napr. redefinovanie, parafrázovanie, sumarizovanie, reflexia, komparácia výrokov),

 • špecifiká a rozdiely v uplatnení facilitácie v rôznom kontexte,

 • facilitovanie pracovného stretnutia – workshopu,

 • facilitovanie v organizačných zmenách organizácie alebo organizačnej siete, 

 • facilitovanie porady (diskusie uzavretej skupiny zameranej na riešenie problému, zhromaždenie informácií alebo odovzdanie informácií), 

 • facilitovanie záťažových situácií v pracovných stretnutiach – konflikty pri skupinovom rozhodovaní, problémové osoby,

 • facilitovanie verejných stretnutí (okrúhle stoly, verejné vypočutie, brífing, panelová diskusia odborníkov za účasti verejnosti, a pod.) a moderovanie pracovných konferencií,

 • facilitácia skupinového rozhodovania (druhy skupinového rozhodovania z pohľadu participácie účastníkov a jeho vedenie, metódy rozširujúce voľby v rozhodovaní, metódy zužujúce voľby pri rozhodovaní, nominálne postupy, a pod.),

 • nácvik facilitácie v simulovaných podmienkach,

 • zvládanie problémového správania účastníkov diskusie či porady.

Konkrétny program tréningu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov. V tréningu budú využité rôzne metódy učenia ako diskusné metódy, experienciálne metódy, simulácie rôznych situácií, rôzne formy hrania rolí s cieľom vytvoriť účastníkom možnosť vyskúšať si fungovanie princípov a použitie zručností v bezpečnom prostredí tréningového kurzu i supervízne metódy. Teoretické vedomosti účastníci získajú ako prostredníctvom písomných materiálov k tréningu, tak aj krátkymi prezentáciami. 

Účastníci kurzu získajú certifikát v PDF, materiály v rozsahu cca 90 strán – manuál a handouty k cvičeniam spolu so zoznamom odporúčanej literatúry. Na tento kurz nadväzuje kurz Facilitácia II. – Metódy práce s veľkými skupinami a E-facilitácia.

Vypočujte si podcast s lektorkou kurzu Karolínou Mikovou a Dušanom Ondruškom: 


Kto vás kurzom prevedie?

Zúčastnili ste sa kurzu?

Máme pre vás pripravené materiály na stiahnutie. Stačí zadať heslo a získate prístup k všetkým materiálom, ktoré sme pre vás pripravili.

Súvisiace články

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016