Vzdelávanie

Prihláste sa do nášho nového programu: Mozaika lokálnej zmeny

Otvárame novú možnosť získať profesionálne vzdelávanie a odborné vedenie v aktívnom pôsobení na lokálnej úrovni. Od nápadu a písania projektov a získavania finančných zdrojov, cez prípravu stratégií miestneho aktivizmu a vedenie dialógu až po dosiahnutie zmeny. Vyskladajte si s nami svoju vlastnú mozaiku lokálnej zmeny.


 • Zdieľajte s okolím

  • Lukáš Zorád

   Lukáš Zorád

   27.07.2023 / 2 minúty čítania / prečítané 1509x

V programe sa budeme venovať napríklad tomu, ako pripraviť stratégiu na dosiahnutie pozitívnej zmeny na miestnej úrovni tak, aby naše aktivity spájali, boli konštruktívne, participatívne, dobre komunikované a strategicky premyslené.

Zameriame sa najmä na mládežnícke organizácie, ktoré hľadajú cesty, ako dlhodobo presadzovať svoju misiu, ako formovať naratívy a rámcovať témy, ako realizovať participáciu na miestnej úrovni, ako kultivovať dialóg offline aj online a ešte omnoho viac.

Prihláste sa do tohto vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj kapacít a dosahovanie pozitívnej zmeny na miestnej úrovni, ktorá je určená najmä pre mládežnícke neziskové organizácie.

Prihlasovanie do programu je otvorené do 20.9.2023: Link na prihlasovací formulár

Prvé kolo programu bude prebiehať od októbra 2023 do júna 2024.


Čo ponúkame:

 • Sériu 5 školení a tréningov (raz za dva mesiace), ktoré budú zamerané na posilnenie kapacít organizácie v oblastiach získavania finančných zdrojov, propagácie a komunikácie, advokačných zručností, manažmentu organizácie, ale aj schopnosti strategicky a nepolarizujúco pripravovať lokálne kampane a aktivity.
 • Doplnkové online stretnutia a konzultácie s odborníkmi a odborníčkami podľa konkrétnych potrieb účastníkov a účastníčok.
 • Sieťovanie a prepájanie organizácií aktívnych na lokálnej úrovni.
 • Príprava na získanie mikro-grantov (do 2.500 €) vo výzve, ktorá bude zverejnená v novembri 2023.


Typ organizácií, ktoré podporíme:

 • Zapojiť sa môžu všetky registrované mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie).
 • Organizácie, ktoré realizujú aktivity na lokálnej úrovni a ktoré potrebujú posilniť kapacity svojho personálu, či dobrovoľníčiek a dobrovoľníkov.
 • Prioritu budú mať najmä mládežnícke organizácie a organizácie pôsobiace na vidieku a v menších mestách.
 • V prípade, že chcete zapojiť neregistrovanú neformálnu skupinu, napríklad miestny mládežnícky parlament alebo žiacku školskú radu, je potrebné tak urobiť v spolupráci s registrovanou mimovládnou organizáciou.


Ďalšie praktické informácie:

 • PDCS hradí väčšinu nákladov spojených so školeniami (lektori/tréneri, prenájom miestnosti, ubytovanie), cestovné náklady hradia účastníkom ich vysielajúce organizácie. Vo výnimočných prípadoch bude možnosť požiadať aj o preplatenie cestovných nákladov.
 • Registračné poplatky: 19 €/deň na offline školenie (ako príspevok na jedlo a občerstvenie).
 • Jednotlivých školení sa môžu zúčastňovať rôzne pracovníčky a pracovníci, aj dobrovoľníci a dobrovoľníčky z jednej organizácie.
 • Školenia sa budú konať na rôznych miestach na Slovensku.


Harmonogram:

 • Vyhlásenie výzvy: 27.7.2023
 • Uzatvorenie výzvy: 20.9.2023
 • Kontaktovanie 20 vybraných organizácií: po 20.9.2023


Plánovaný odborný program

Blok 1: Október/ November 2023 OD NÁPADU K NAPÍSANIU PROJEKTU 

 • 1,5 dňa: Lokálny fundraising (ako písať projekty, možnosti získavania zdrojov)
 • Online seminár: TBD

Blok 2: December/ Január 2023/2024 AKO PREPÁJAŤ KOMUNITY 

 • 2 dni: Tréning depolarizácie a komunikácie v konflikte
 • Online seminár 3h: Polarizácia v online svete

Blok 3: Február/ Marec 2024 AKO ROZPOVEDAŤ PRÍBEHY

 • 1 deň: Naratívy
 • 1 deň: Storytelling
 • Online seminár: Ako kultivovať komunity v online prostredí?

Blok 4: Apríl/ Máj 2024 AKO VIESŤ STRETNUTIA S ĽUĎMI

 • 1 deň: Facilitácia menších a väčších stretnutí
 • Online seminár: Na čo myslieť pri verejných podujatiach?

Blok 5: Jún 2024 ADVOKÁTI ZMENY

 • 1 deň: Participácia na miestnej úrovni
 • Online seminár: Spoločná reflexia a zhodnotenie programu

Táto grantová výzva bola zverejnená v rámci projektu PROTEUS, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie pomocou programu CERV. Za obsah výzvy zodpovedá výhradne PDCS a nemusí nutne zodpovedať názorom Európskej únie. Viac o projekte: https://en.pdcs.sk/projects/project/proteus

Použitá fotografia:  Colin Watts on unsplash  • Komunity
  • Hodnotové konflikty
  • Európa

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016