Vzdelávanie

Prihláste sa do nášho nového programu: Mozaika lokálnej zmeny

Otvárame novú možnosť získať profesionálne vzdelávanie a odborné vedenie v aktívnom pôsobení na lokálnej úrovni. Od nápadu a písania projektov a získavania finančných zdrojov, cez prípravu stratégií miestneho aktivizmu a vedenie dialógu až po dosiahnutie zmeny. Vyskladajte si s nami svoju vlastnú mozaiku lokálnej zmeny.


 • Zdieľajte s okolím

  • Lukáš Zorád

   Lukáš Zorád

   27.07.2023 / 2 minúty čítania / prečítané 2707x

V programe sa budeme venovať napríklad tomu, ako pripraviť stratégiu na dosiahnutie pozitívnej zmeny na miestnej úrovni tak, aby naše aktivity spájali, boli konštruktívne, participatívne, dobre komunikované a strategicky premyslené.

Zameriame sa najmä na mládežnícke organizácie, ktoré hľadajú cesty, ako dlhodobo presadzovať svoju misiu, ako formovať naratívy a rámcovať témy, ako realizovať participáciu na miestnej úrovni, ako kultivovať dialóg offline aj online a ešte omnoho viac.

Prihláste sa do tohto vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj kapacít a dosahovanie pozitívnej zmeny na miestnej úrovni, ktorá je určená najmä pre mládežnícke neziskové organizácie.

Prihlasovanie do programu bolo otvorené do 20.9.2023. 

Prvé kolo programu bude prebiehať od októbra 2023 do júna 2024. Druhé kolo prebehne predbežne od októbra 2024 do júna 2025. 


Čo ponúkame:

 • Sériu 5 školení a tréningov (raz za dva mesiace), ktoré budú zamerané na posilnenie kapacít organizácie v oblastiach získavania finančných zdrojov, propagácie a komunikácie, advokačných zručností, manažmentu organizácie, ale aj schopnosti strategicky a nepolarizujúco pripravovať lokálne kampane a aktivity.
 • Doplnkové online stretnutia a konzultácie s odborníkmi a odborníčkami podľa konkrétnych potrieb účastníkov a účastníčok.
 • Sieťovanie a prepájanie organizácií aktívnych na lokálnej úrovni.
 • Príprava na získanie mikro-grantov (do 2.500 €) vo výzve, ktorá bude zverejnená v novembri 2023.


Typ organizácií, ktoré podporíme:

 • Zapojiť sa môžu všetky registrované mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie).
 • Organizácie, ktoré realizujú aktivity na lokálnej úrovni a ktoré potrebujú posilniť kapacity svojho personálu, či dobrovoľníčiek a dobrovoľníkov.
 • Prioritu budú mať najmä mládežnícke organizácie a organizácie pôsobiace na vidieku a v menších mestách.
 • V prípade, že chcete zapojiť neregistrovanú neformálnu skupinu, napríklad miestny mládežnícky parlament alebo žiacku školskú radu, je potrebné tak urobiť v spolupráci s registrovanou mimovládnou organizáciou.


Ďalšie praktické informácie:

 • PDCS hradí väčšinu nákladov spojených so školeniami (lektori/tréneri, prenájom miestnosti, ubytovanie), cestovné náklady hradia účastníkom ich vysielajúce organizácie. Vo výnimočných prípadoch bude možnosť požiadať aj o preplatenie cestovných nákladov.
 • Registračné poplatky: 19 €/deň na offline školenie (ako príspevok na jedlo a občerstvenie).
 • Jednotlivých školení sa môžu zúčastňovať rôzne pracovníčky a pracovníci, aj dobrovoľníci a dobrovoľníčky z jednej organizácie.
 • Školenia sa budú konať na rôznych miestach na Slovensku.


Harmonogram:

 • Vyhlásenie výzvy: 27.7.2023
 • Uzatvorenie výzvy: 20.9.2023
 • Kontaktovanie 20 vybraných organizácií: po 20.9.2023


Plánovaný odborný program

Blok 1: Október/ November 2023 OD NÁPADU K NAPÍSANIU PROJEKTU 

 • 9-10. November 2023: Lokálny fundraising (ako písať projekty, možnosti získavania zdrojov)
 • 14.12.2023 od 15:00 do 16:00 Online seminár: Informačné stretnutie k mikrograntom

Blok 2: December/ Január 2023/2024 AKO PREPÁJAŤ KOMUNITY 

 • 1,5 dňa: Tréning depolarizácie a komunikácie v konflikte
 • Online seminár 3h: Polarizácia v online svete

Blok 3: Február/ Marec 2024 AKO ROZPOVEDAŤ PRÍBEHY

 • 1 deň: Naratívy
 • 1 deň: Storytelling
 • Online seminár: Ako kultivovať komunity v online prostredí?

Blok 4: Apríl/ Máj 2024 AKO VIESŤ STRETNUTIA S ĽUĎMI

 • 1 deň: Facilitácia menších a väčších stretnutí
 • Online seminár: Na čo myslieť pri verejných podujatiach?

Blok 5: Jún 2024 ADVOKÁTI ZMENY

 • 1 deň: Participácia na miestnej úrovni
 • Online seminár: Spoločná reflexia a zhodnotenie programu

Táto grantová výzva bola zverejnená v rámci projektu PROTEUS, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie pomocou programu CERV. Za obsah výzvy zodpovedá výhradne PDCS a nemusí nutne zodpovedať názorom Európskej únie. Viac o projekte: https://en.pdcs.sk/projects/project/proteus

Použitá fotografia:  Colin Watts on unsplash  • Komunity
  • Hodnotové konflikty
  • Európa

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016