Osobnostný rozvoj

Päť P uvoľneného písania alebo Ako písať, aby nás čítali

Poznáte to. Zrealizovali ste seminár, ukončili projekt či výskum a teraz treba o tom napísať pre verejnosť do sveta. Sedíte nad prázdnou obrazovkou so zadúšajúcim pocitom, že veď toto predsa nikoho okrem pár zúčastnených nezaujíma. Ako podať šťavnato výsledky vzdelávacieho projektu pre mimovládne organizácie v Tunisku či na Ukrajine, alebo nebodaj závery konzultácií pre združenia pacientov na Slovensku? Ako upútať pozornosť na školenie pre dobrovoľníkov pomáhajúcich utečencom, či diplomovku o psychológii online správania sa mládeže?


 • Zdieľajte s okolím

  • Zuza Fialová

   Zuza Fialová

   19.06.2016 / 7 minút čítania / prečítané 1605x

Zhlboka sa nadýchnite a nerobte paniku. Dá sa to. A nemusíte byť ani nadaný spisovateľ. A ak chcete, skúste si to s nami.


Foto: Dalton Ghetti - Alphabet

Prvýkrát mi niekto povedal, že dobre píšem, keď sme v piatej triede mali napísať sloh o jari. „Bože, aká otrepaná téma,“ myslela som si. (Vtedy som verila, že som už veľmi sčítaná.) Tak som namiesto opisov zelenajúcich sa stebiel trávy napísala rozhovor medzi slniečkom a obláčikmi o tom, ako sa mu v zime dobre spalo a ako sa teší na aprílové sprchy, májovú dúhu a letné skoky do vody. Celé to bolo v priamej reči a ja som sa pri tom skvele bavila, kým spolužiaci súkali ďalšie a ďalšie prirovnania na krásy prírody. Pani (teda vtedy ešte súdružka) učiteľka po prekonaní počiatočného šoku vyhlásila túto prácu za najlepšiu a bola by ju vystavila do vitríny, nebyť môjho otrasného rukopisu, ktorý sa vôbec nehodil do konceptu najlepšej slovenčinárky v triede. Asi vtedy som pochopila, že základom dobrého písania je uvoľniť sa. Nie však v zmysle robiť veci halabala, ale tešiť sa z procesu písania bez toho, aby nás od začiatku trápil jeho výsledok. Počas prípravy kurzu  Ako písať, aby nás čítali sa mi podarilo zhrnúť svoje skúsenosti do týchto päť P:

1. Príliš to nepreháňajte

Alebo inak povedané, neberte sami seba príliš vážne. Humor a sebairónia sú najlepším korením každého textu, dokonca aj toho na najvyššej vedeckej úrovni. Dva príklady. Richard Feynman, americký profesor fyziky a laureát Nobelovej ceny bol známy úžasnými prednáškami, kde vysvetľoval kvantovú fyziku s použitím loptičiek a humorných príkladov. Jeho kniha Surely You´re Joking, Mr. Feynman je plná smiešnych príhod, kde sa čitateľom zdôveruje, ako už ako profesor hral na bubny v univerzitnom divadle či v brazílskej samba skupine. Humor nie je prekážkou odbornosti ani autority. Humor vás robí dôveryhodnejšími, lebo sa na nič nehráte. Poľský filozof a katolícky kňaz, Józef Tischner bol osobnosťou s obrovskou autoritou v poľskej spoločnosti 80-90 rokov. Bol jedným z ideových vodcov hnutia Solidarita, profesorom filozofie a teológie. Jeho texty sú citlivé, hlboké a jemné. Najväčším bestsellerom ale zostáva jeho Historia filozofii po góralsku. Keďže sám bol pôvodom Goral, tvrdil, že „filozofia, čo sa nedá preložiť do goralčiny je nahovno filozofia“ (sic!). Prednášal nám o ľudských právach v kresťanskej filozofii. Plakali sme od smiechu. Všetci ho milovali, lebo mali pocit, že mu rozumejú.

Druhou výhodou, ak sa neberiete príliš vážne je, že viete prijať kritiku. Každý text dajte prečítať ľuďom, ktorým dôverujete. Zamyslite sa nad ich pripomienkami. Nehádajte sa s nimi a neobhajujte svoj text. Kritizujte sami seba, ale až po dokončení textu. Skúšajte ho skracovať, meniť, prehadzovať odseky, hrajte sa s ním. To sa samozrejme robí ťažko, keď odovzdávame veci dva dni po dedlajne. Nechajte si čas na posledné úpravy. A zasa to zmeňte. Aj Dostojevskij škrtal, aj Hemingway, prečo by ste nemohli vy? Urobiť si odstup od svojho textu je podstatou uvoľneného písania. A nevyhovárajte sa, že nemáte čas. Urobte si ho.

Mnohí si myslia, že používanie cudzích slov pridáva ich textu na vedeckosti a im ako autorovi na autorite. Naopak. S cudzími slovami zaobchádzajte veľmi úsporne. Moji dvaja už spomenutí obľúbení profesori ich tiež používali zriedka, a to aj v odborných textoch. Vaším cieľom predsa nie je čitateľa ohúriť a zatĺcť do zeme vašimi úžasnými znalosťami. Chcete mu odovzdať posolstvo, predstaviť myšlienku, zaujať, pobaviť. Načo ho chcete trápiť spleťou ťažkopádnych cudzích výrazov, ktoré robia dobre iba ak vám ako autorovi? Percepcia verbálneho kódovaného prejavu v kontexte efektivity a klarity akceptovaného komunikátu je pozitívnejšia, ak lexika textu referuje na habituálne a frekventované frázy, ktoré reflektujú kognitívnu úroveň komunikanta. Bezpochyby.

2. Prejavte rešpekt svojmu čitateľovi

Nezdržujte ho banalitami a píšte k veci. Možno aj on si sadá k vášmu článku či správe z povinnosti, aby ju zhodnotil, posúdil, urobil z nej výťah a posunul tú informáciu ďalej. Netýrajte ho zvratmi typu: Treba zdôrazniť, že..., na záver možno povedať, že..., z vyššie uvedeného vyplýva, že...Stručnosť je majstrovstvo, ku ktorému sa treba dopracovať tvrdým tréningom škrtania a prepisovania. Takmer nikdy nie je nevyhnutné zaplniť predpísaný rozsah publikácie. Krátky hutný text je príťažlivý. Použite infografiku, odrážky, obrázok. Pomôžte čitateľovi pochopiť vašu myšlienku. Ak už musíte dodržať predpísaný počet slov (napr. pri tlačených publikáciách), vyhľadajte si zaujímavý citát, ilustrujte myšlienku príbehom či anekdotou. Všetko je lepšie, než slovná vata. Zásada KISS z reklamného sveta hovorí:Keep It Short and Simple. Treba si však dať pozor aj na to, aby sa simple nezamieňalo za stupid, ako v niektorých nemenovaných reklamných textoch.

V dňoch 30-31. februára sa v Bratislave uskutočnil tréning občianskych aktivistov z Ukrajiny. Zúčastnilo sa 20 účastníkov z miest Kyjev, Kirovograd, a Charkov. Program zahŕňal otázky demokratického líderstva, riešenia konfliktov a strategického plánovania. Tréning realizovali tréneri AB a BC. Účastníci hodnotili program ako zaujímavý a prínosný pre svoju ďalšiu prácu.Ako z tohto urobiť čitateľný text? A čo takto: Ukrajinská spoločnosť je veľmi poznačená prebiehajúcim vojnovým konfliktom. Diskusia o hodnotách prebieha intenzívne aj na úrovni rodín či komunít. Vojnoví veteráni sa vracajú z frontu, každé mesto rieši problémy začlenenia tisícok presídlencov, reformy v štáte spôsobujú problémy najmä najchudobnejším. Na toto všetko musia reagovať občianski aktivisti, ktorí v mestách ako Charkov, Kyjev či Kirovograd pomáhajú obyvateľom riešiť tieto problémy v rámci komunity. Slovenská skúsenosť je pre nich cenná: „Odľahlo mi, že aj vy máte problémy. To nás posilňuje v presvedčení, že nikdy nie je všetko dokonalé a vyriešené. Je dobre učiť sa aj na cudzích chybách...“ spomenula Nina M. z Charkova. Môžete podať nejakú myšlienku, ktorá zaznela, zaujímavú otázku či problém, ktorý ste riešili. Alebo opísať príbeh niektorého účastníka či účastníčky. Technické údaje o seminári sa dajú prezentovať pomocou infografiky. A odrazu bude vaša správa šťavnatým čítaním, navyše k veci, pretože sa z nej čitateľ niečo dozvie o podstate problému, nielen formálne údaje o nejakom podujatí. Výbornou správou môže byť aj video.

3. Pohrajte sa s jazykom

Vrecková knižočka Pavla Branka Úskalia a slasti jazyka obsahuje kratučké vtipné poznámky a eseje o jemnôstkach slovenčiny, ktoré v bežnom živote a pracovných konverzáciách často zanikajú. Angličtina síce vytláča zaužívané slovenské výrazy, prináša však aj termíny s novým obsahom. Hejt nie je to isté čo nenávisť alebo nenávistný prejav, slovíčko sa viaže na správanie sa na internete, podobne ako čet a četovaťnie je to isté čo pokecať si. Ak ste v inom leveli, odkazuje to na princípy počítačových hier a neznamená to doslova inú úroveň. Keď je niekto single, nedá sa to preložiť ani ako sám, ani osamelý, ani starý mládenec či stará dievka. Single je človek naschvál a rád. Home office nie je to isté, čo práca na doma, lebo tu sa predpokladá, že budete cez net prepojení s ofisom, budete pracovať online a odpovedať na maily. Anglických výrazov sa netreba báť a nie vždy si treba robiť ťažkú hlavu z toho, čo na ne hovorí jazykovedný ústav. Podstatné je uvedomiť si, v akých kontextoch a na akých platformách tieto výrazy pôsobia prirodzene, ozvláštňujú text či zodpovedajú jazyku cieľovej skupiny. Horšie je, keď kostrbaté preklady z angličtiny hyzdia slovenské texty spojeniami ako päť kilometrov dlhý (päťkilometrový) alebo viac citliví na... (citlivejší). Potom vám niekto zaželá: Majte krásny deň! (Have a nice day!) Nie každý berie túto hrozbu veľmi seriózne(vážne), pointa (háčik) je v tom, že nedokonalými prekladmi sa ochudobňujeme o krásu slovenčiny a jej významovú farebnosť. Stáva sa to aj s češtinou. Je trápne počuť, žeto bude poriadny nárez, alebo že to sa mi snáď len zdá, keď mám veľký hlad. Napriek jazykovým puristom však na Slovensku venčíme psy, radi niečo rozpeckujeme či zavrieme do krabice a na koncertoch máme nátresk. Uvoľnené písanie predpokladá jazykovú hravosť, dokonca aj vymýšľanie slov, ktoré vám textový editor podčiarkuje. Ak to robíte jemnúčko, je to sranda a robí to text viac chrumkavučkým.

4. Príklady, obrazy, príbehy

Jedna skúsená rozhlasová redaktorka mi vysvetlila prácu s rádiom takto: „Poslucháča nemôžeš kŕmiť abstrakciou. Musíš vytvoriť v jeho hlave obraz.“ Na prvý pohľad absurdné, chcieť mať v rádiu obraz. Ale rýchlo som to pochopila na príklade. Ak poviem, že v rámci boja proti klimatickej zmene sú jednou z veľkých výziev emisie z dopravy, je ťažké predstaviť si to. Ak vzápätí dodám, že autá, lode, lietadlá a iné dopravné prostriedky vypúšťajú až štvrtinu všetkých skleníkových plynov, ostatné tri štvrtiny majú na svedomí elektrárne a továrne na fosílne palivá, teda uhlie, ropu, zemný plyn..., dostanem do výpovede niekoľko podstatných mien a slovies, z ktorých si už obraz v hlave vytvoriť môžeme (auto vypúšťa plyn). Platí to aj v textoch či pri prezentáciách. Každá téza by mala byť ilustrovaná na príklade, ak je to zložitá konštrukcia, na dvoch či viacerých príkladoch. Ak nedokážete podať príklad, znamená to, že si danú tézu neviete obhájiť a treba si to lepšie premyslieť.

O magickej moci príbehu a celom umení storytellingu (ďalší anglický výraz mimochodom) by sa dal napísať osobitný blog post (a mnoho ich už bolo napísaných), preto sa obmedzím len na konštatovanie, že nie náhodou sú všetky TED prezentácie postavené na príbehoch a historkách.

5. Píšte o tom, čo vás baví

Nájdite v písaní radosť. Hľadajte si témy, pre ktoré máte pasiu. Čitateľ to vycíti aj pod pláštikom odborného textu či projektovej správy. Keď vás baví biodiverzita, skúste ju natlačiť do svojej diplomovky, facebooku, blogov. Hľadajte ľudí, čo majú podobné záujmy a venujú sa podobným témam. Určite ich je dosť. Čítajte, hľadajte, odkazujte, postujte. Gary Vaynerchuk, jeden z lídrov poradenstva v oblasti online biznisu, ktorý začal svoju kariéru videoblogmi o víne a raketovo tak rozbehol nielen biznis s vínom svojho otca, ale aj svoju vlastnú kariéru, zdôrazňuje, že treba byť sám sebou. Nájdite si svoj štýl a svoje médium. Gary nerád píše, tak robí videoblogy, niekto rád kreslí karikatúry či komixy, niekto fotí. Ak vás téma baví, nemáte problém byť úprimní a trošku osobní. (Nie, nemyslím tým, že máte zverejňovať detaily svojho súkromného života.) Dajte do toho vlastné názory, vlastnú skúsenosť, vyjdite „s kožou na trh“. To dnešný online svet obľubuje.

Tak ešte raz: Uvoľnite sa

Napriek tomu, že to znie ako pubertálny výkrik, uvoľnené písanie nie je póza ľahkovážneho či nezodpovedného autora. Je za tým veľa tvrdej práce, hľadania informácií, čítania. Tento text som napísala za tri dni. Materiál som zbierala tri mesiace a triedila ho tri týždne. Počas revidovania som urobila približne 120 škrtov, doplnení a úprav. Nikto nie sme dokonalý. Ale je zábavné sa o to snažiť.

Literatúra: Branko, Pavel (2015) Úskalia a slasti jazyka. Bratislava, MilaniuM.

Feynman, Richard (2013) To snad nemyslíte vážně, pane Feymane! Praha, Aurora.

Feynman, Richard (2000) O smyslu bytí. Praha, Aurora.

Křížek, Zdeňek a Crha, Ivan (2003) Jak psát reklamní text. Praha, Grada Publishing.

Tischner, Józef (2002) Historia filozofii po góralsku. Kraków, Znak.

Vaynerchuk, Gary (2011) Roztoč to! Eastone Group.


  • Komunity
  • Hodnotové konflikty
  • Európa

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016