Osobnostný rozvoj

Maska, ktorá prechádza do kože

Máme šťastie na tvorivých a inovatívnych ľudí. Často sa vyskytujú ako účastníci na našich kurzoch. Na minulom kurze T4T mali za úlohu vymyslieť, ako by sa v bežných vzdelávacích akciách a tréningoch dali využiť masky. Začali chŕliť úvahy a nápady, že sme ich ani nestačili zapisovať. Pár z nich prinášame pre inšpiráciu.


 • Zdieľajte s okolím

  • Dušan Ondrušek

   Dušan Ondrušek

   20.02.2016 / 3 minúty čítania / prečítané 1315x

Na čo v minulosti slúžili masky? Od dávnovekých čias bola maska vnímaná ako sprostredkovateľ inej, božej alebo nadpozemskej identity. V kmeňových spoločenstvách sa nositeľ masky sa stával hovorcom bytostí alebo ducha, ktoré boli zobrazené v maske. Uctievači kmeňových rituálov boli presvedčení , že človek schovaný v maske, nenesie plnú zodpovednosť za svoje správanie. Dodnes sa niektorí ľudia dívajú na masku ako na niečo, čo odoberá časť zodpovednosti jej nositeľovi. Človek v maske nie celkom sám sebou , lebo za časť jeho správania, nesie zodpovednosť maska – rola, ktorú predstavuje. Mnohé divadelné experimenty vedú hercov, k tomu, aby si pre ľahšiu identifikáciu s rolou obliekli masku, ktorá ich oslobodzuje zo zviazanej reality, umožňuje im hmatateľne byť niekým iným. Masky predstavujú charaktery, ktoré prenikajú do ich nositeľov, niekedy obohacujú, a inokedy naopak, redukujú identitu jej nositeľa. Dobrou ilustráciou ako sa mení vystupovanie diskutérov, ktorých identita je čiastočne alebo úplne zahalená pod maskou sú diskusie na sociálnych sieťach. Maskou je v takých prípadoch „nick“ alebo „avatar“, ktorého vysielame ako svoje druhé ja do virtuálneho sveta. V on-line diskusiách ľudí, ktorí sú schovaní v maskách svojich „nickov“, často zaznamenávame väčšiu odbrzdenosť, agresivitu, velikášstvo, exhibicionizmus. Zahalení maskou svojej prezývky alebo v kostýme avatara, si ľudia dovolia experimentovať s identitami, na ktoré si v reálnom živote netrúfnu. Nečudo, že v stredovekých Benátkach museli v roku 1268 prijať zákon, ktorý ľuďom v maskách zakazoval počas karnevalov nosiť zbraň, vstupovať do kostolov, či vzdať sa v tých časoch zjavne obľúbeného zvyku – hádzania vajec po ženách na ulici.

Tu sú tri nápady na tréningové cvičenia alebo hry, v ktorých možno využiť masky. Nech sa páči, inšpirujte sa:

 1. „Páči, nepáči, nemám slov...“

Všetky masky, ktoré máme (ideálne 15-30), porozkladáme pred účastníkov s nasledujúcou inštrukciou. „Dobre si obzrite tieto masky a pre seba vyberte

a/ jednu, ktorá vás pozitívne oslovuje, cítite z nej niečo príjemné, inšpirujúce, niečo čo vás láka

b/ jednu, ktorá sa vám už na prvý pohľad nepáči (odpudzuje vás, je nepríjemná, nesympatická...)

c/ jednu, ktorá na vás nijako nepôsobí, nič vo vás nevyvoláva, pri prechode okolo by ste si ju ani nevšimli.“

Potom sa skupina 3x na chvíľu rozdelí do menších diskusných podskupín (vždy na cca 10 min), podľa toho, ktorú masku si vybrali v prípade a/ b/ c/. Podskupiny sú zoskupené okolo vybranej masky a diskutujú: Prečo som si vybral túto masku? Čo špecifické vo mne vyvoláva? S čím sa mi spája? Prečo? Ako mám zakódovaný tento výraz, tento symbol, túto rolu? Prečo asi? Hovorí to aj niečo o mne? Po diskusii v menších podskupinách sa celá skupina vráti do veľkej skupiny aby zhrnula o čom sa bavili.

 1. „Ladíme?“

Skupina pomenuje problém, s ktorým sa pasuje jeden z jej účastníkov- protagonista v tomto príbehu. Skupina mu pomôže a na základe jeho opisu a analýzy problémov, vyberie kľúčovú vetu – výrok ktorý by mal protagonista použiť v kľúčovom momente, aby lepšie riešil problematickú situáciu.

Protagonista zahrá túto vybratú vetu 3x, tak, že si zo skupiny masiek vyberie tri, ktoré ho zaujali. Nasadí si prvú masku a prehrá „kľúčový výrok“, potom si nasadí druhú masku a zopakuje ten výrok oblečený v nej. A napokon urobí to isté oblečený v tretej maske. Skupina rozoberá tri situácie, ktoré práve videla. Odpovedá na otázky: V ktorej maske znel tento výrok najviac vieryhodne? Prečo? Čo tomu výrazu dodával práve táto maska? Ako sa v danej situácii cítim, ak mám nasadený takúto masku? Ktorú charakteristiku (alebo rolu) vo mne (tá či druhá, tretia) maska posilňuje? Ako to vidí skupina?

Aké charakteristiky – zosilnené a symbolizované maskou – by som mal pridať do môjho komunikovania o tomto probléme. Kde je posolstvo mimoriadne silné – práva vďaka rozporu medzi vonkajšou maskou a komunikovaním/ správaním jej nositeľa? Dá sa cielene pracovať s takýmto rozporom? Kde by sa to hodilo? Kde vôbec nie?

 1. Multifrenickí manipulátori

V cvičení ako komunikovať s manipulátormi a ako rozpoznať a brániť sa manipuláciám, môžeme skúsiť takéto cvičenie. Najprv ľuďom premietneme 3-4 minúty videa, ktoré zachytáva reálne manipulatívne správanie reálneho človeka – napr. známeho politika, celebritu , top manažéra...

Podskupiny majú za úlohu zostaviť výber /kompozíciu masiek, ktoré charakterizujú manipulačné prvky, ktoré zachytili v jeho prejave - komunikačnej ukážke. Podobne ako keď maliar namieša viacero odtieňov, aj manipulátori súbežne používajú (zneužívajú) viacero typov alebo rolí, ktoré hrajú. Sú to „multifrenickí manipulátori“. Každý z manipulačných prvkov, ktorý zachytia vo videoukážke je reprezentovaný jednou z masiek. V diskusii potom podskupiny vysvetľujú – Prečo táto maska? Čo reprezentuje? Ako sa dá brániť voči tomuto prvku?

Literatúra: Dr. Sky: Masks and Rituals. SohKiDo Pathways III and IV of the Seven Pathways of Transpersonal Creativity. Two Harbors Press, 2008. Sandra Newman: Possessed by a mask. A Menu, 2015


  • Komunity
  • Hodnotové konflikty
  • Európa

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016