Vzdelávanie

AI tútor pre (nie) každého študenta – v Khanovej škole

Možno aj vás v poslednej dobe trápia v súvislosti s umelou inteligenciou takéto myšlienky: „Deti nebudú vedieť písať, lebo písomné práce za nich vypracuje ChatGPT. Nebudú vedieť riešiť zadania a rátať matematické príklady, lebo odpoveď im dá umelá inteligencia. Nebudú schopné čítať s porozumením, lebo všetko im zjednoduší a zostruční stroj. A nedokážu argumentovať, lebo všetky argumenty im naservíruje jazykový model. Poďme teda deti zachrániť pred nimi samými a pred ich kognitívnym úpadkom, ktorý im spôsobí umelá inteligencia.“


 • Zdieľajte s okolím

  • Peter Guštafík

   Peter Guštafík

   02.05.2023 / 2 minúty čítania / prečítané 787x
Nepochybne aj takýmto myšlienkam čelil Sal Khan, zakladateľ Khanovej školy, keď so svojím tímom objavoval nové možnosti ChatGPT od firmy OpenAI.

Využil však svoje skúsenosti z online pedagogiky a s tímom našiel taký spôsob použitia umelej inteligencie, ktorý deťom ich schopnosti a zručnosti skôr rozvíja, ako potláča. Vytvorili četbota Khanmigo.

Ten vedie žiaka v jeho uvažovaní, ale úlohy za neho nerieši. Na začiatku rozhovoru žiaka priamo upozorní, že konverzácia je nahrávaná a môže byť sprístupnená učiteľovi.

Keď sa žiak opýta „Aká je hodnota premennej m v rovnici 3 – 2(9 + 2m) = m ?“, četbot Khanmigo kontruje protiotázkou: „Aký prvý krok podľa teba treba urobiť pri riešení tejto rovnice?“ Četbot dokáže pochopiť aj chyby, ktorých sa žiak dopúšťa a dobre kladenými otázkami ho navádza správnym smerom k pochopeniu a vyriešeniu problému.

Pomocou sokratovského dialógu výborne odpovedá napríklad aj na otázku žiaka k téme bunky v tele človeka: „Na čo sa mám toto učiť? Načo mi to bude?“ Najskôr od žiaka zistí, čo ho zaujíma viac než biológia bunky. Ak žiak odpovie „profesionálny šport“, asistent prepojí vysvetľovanú látku so záujmom žiaka: „Toto video o veľkosti buniek ti pomôže pochopiť výživu a jej vplyv na fungovanie tela pri športovaní.“

Aj deti, ktoré si doteraz neužívali písanie, sú nadšené zo spoločného tvorenia príbehov s Khanmigom. Ten s nimi rozvíja napríklad strašidelný príbeh o „duchovi ženy Beatrice, ktorý sa cíti osamelý a túži po spoločnosti.“ Žiak napíše dve vety a Khanmigo v diskusii doplní svoj kúsok. A tak ďalej.

Pri písaní úvah vťahuje žiaka na základe jeho osnovy do hlbšieho uvažovania: „Vedel by si povedať, prečo je to tak?“ Žiak rozvíja svoje myšlienky a dopĺňa detaily, kým četbot mu dáva spätnú väzbu. Žiak sa tak v písaní zlepšuje a nie zhoršuje.

Pri aktivite čítania s porozumením kladie Khanmigo otázky v sokratovskom dialógu napríklad o slávnom príhovore Steva Jobsa na Stanforde: „Prečo použil práve toto slovo? Aký bol jeho zámer?“. Študent sa zamýšľa a jeho uvažovaniu o zmysle textu sa dostáva individualizovanej pozornosti.

Sal Khan správne svoju prezentáciu uzatvára tým, že umelou inteligenciou vieme u žiakov posilniť tú ich ľudskú. Dokážeme lepšie naplniť ich potenciál, avšak čaká nás ešte mnoho práce s nastavovaním mantinelov pre túto novú technológiu.

Na záver je hodno upozorniť aj na to, že dostupnosť podobných nástrojov ako četbot Khanmigo bude znamenať veľkú výhodu pre krajiny ako USA a ľudí, ktorí si ho môžu dovoliť (min. 20 USD mesačne). A naopak – nedostupnosť takýchto nástrojov (alebo ich veľké oneskorenie) v iných častiach sveta či pre ľudí, ktorí 20 dolárov mesačne nedajú, bude zväčšovať už existujúcu „digitálnu priepasť“.


  • Komunity
  • Hodnotové konflikty
  • Európa

 • Peter Guštafík

  Peter Guštafík

  Peter Guštafík pomáha mimovládnym organizáciám a i... Zobraziť viac >

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016