Príprava pracovníkov vysielaných v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci

Príprava pracovníkov vysielaných v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci

Tento pracovný materiál vznikol ako súčasť projektu Príprava a posilnenie odborných kapacít odborníkov vysielaných v programoch rozvojovej pomoci podporeného zo SlovakAid. Reaguje na problém nedostatočnej prípravy pracovníkov a pracovníčok, ktoré v rámci rôznych rozvojových a humanitárnych programov pôsobia v cieľových regiónoch.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Koncom roka 2009 vznikla pracovná skupina odborníkov a odborníčok z rôznych zainteresovaných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú rozvojovým vzdelávaním, prípravou a vysielaním pracovníkov/pracovníčok do rozvojových a humanitárnych projektov. Pracovná skupina sa na základe prehľadu domácich aj zahraničných skúseností pokúsila sformulovať minimálne požiadavky pre prípravu vysielaných, navrhla osnovy prierezových tém prípravy a položila základ prehľadu literatúry k týmto témam. Pracovný materiál, ktorý držíte v rukách, je výsledkom práce tejto pracovnej skupiny.

Na Slovensku v súčasnosti funguje relatívne široké spektrum programov, ktoré využívajú kapacity a záujem našich občanov a vysielajú ich v rámci rozvojových a humanitárnych projektov do zahraničia. Napriek obmedzeným zdrojom v posledných rokoch mnohé organizácie a inštitúcie rozširujú počty a snažia sa zvyšovať pripravenosť vysielaných ľudí. Vysielanie pracovníkov a pracovníčok do projektov v zahraničí patrí medzi kľúčové nástroje rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Uprednostniť vyslanie človeka od nás pred zamestnaním miestneho človeka môže byť diskutabilné. Existuje však niekoľko podstatných dôvodov, pre ktoré sa rozvojové a humanitárne organizácie rozhodujú v niektorých prípadoch pre prvú možnosť.


Ako nás citovať

JANČOVIČ, Juraj a kolektív. 2010. Príprava pracovníkov vysielaných v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci. Bratislava: 2010. 54 s. 

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016