Polarizácia na školách

Polarizácia na školách

Na školách sa toho deje mnoho. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu musia pracovníci škôl riešiť rôzne konflikty, či už medzi samotnými pracovníkmi, medzi žiakmi, alebo aj s rodičmi. Konflikty ku životu na školách patria a pri rozumnom prístupe ich môžeme využiť ako príležitosť na zlepšenie vzťahov, zvyšovanie empatie a vzájomného porozumenia.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

V PDCS sme pripravili nové simulácie, určené pre učiteľov a riaditeľov škôl (ZŠ a SŠ), a to najmä takých škôl, kde sa s polarizáciou možno stretnúť častejšie. Môžu to byť napríklad etnicky a jazykovo zmiešané školy alebo školy, kde je veľký podiel rôznorodých detí a pracuje sa s inklúziou, alebo tam, kde sú veľké rozdiely, sociálne, názorové, alebo aj v aktivite či pasivite vnútri rodičovských skupín. Cieľom metodiky je porozumieť procesom polarizácie v triede a na škole na základe príkladov, ktoré vychádzajú z reálnych situácií a problémov. Taktiež by mala pomôcť osvojiť si kroky a procesy z pozície tretej, aj keď zainteresovanej strany k tomu, ako dostať polarizáciu pod kontrolu, zmierniť jej negatívne účinky a pripraviť depolarizačné kroky v situáciách rozdelených tried či škôl, prípadne preventívne kroky, ktoré môžu zvrátiť ničivé podoby polarizácie a, naopak, – v ideálnom prípade – využiť jej transformačný potenciál.

Čo nájdete v príručke?

V teoretickej časti nájdete naše články a blog-posty, ktoré slúžia na lepšie uchopenie témy polarizácie a depolarizácie v širšom kontexte a tiež zoznamujú s ďalšími témami spojenými najmä s hodnotovými konfliktmi a vzdelávaním. Sú to texty pretkané príkladmi zo života, ktoré najlepšie ilustrujú teoretické východiská, aj preto by malo byť ich čítanie záživné. V metodickej časti nájdete všetky tri nové simulácie s metodickými pokynmi opísané tak, aby ste ich v prípade potreby vedeli realizovať napríklad vo vašom učiteľskom zbore. Prehrávanie rolí na kontroverzné a hodnotové témy môže vo vašom pracovnom kolektíve otvoriť úplne nový a bezpečný priestor na vyjadrenie pocitov, nálad či obáv, umožňuje kvalitnú hodnotovú diskusiu i výmenu skúseností a návrhov riešení. Spoločne sa naučíme najviac. Za tím PDCS vám prajeme kvalitný, podnetný a dlhodobý dialóg na pôde školy i mimo nej.

Ako nás citovať

ONDRUŠEK, Dušan a kolektív. 2020. Polarizácia na školách. Bratislava: PDCS, 2020. 100 s. ISBN 978-80-89563-56-2.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016