Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy

Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy

V druhej polovici roka 2016 tieto organizácie realizovali výskumný projekt zameraný na hodnotenie stavu, trendov, potrieb a možností rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Projekt podporila Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA a Nadáciou otvorenej spoločnosti prostredníctvom programov Aktívne občianstvo a inklúzia a Demokracia a ľudské práva podporených Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Účastníci projektu skúmali rozmanité faktory ovplyvňujúce rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku – rámcové spoločensko-politické podmienky, medzinárodný a regionálny kontext, existujúcu právnu úpravu, zdroje financovania, postoje verejnosti, motiváciu obyvateľov sa občiansky angažovať a pod. Venovali sa tiež aktuálnym výzvam, pred ktorými stojí občianska spoločnosť na Slovensku, ako aj jej pripravenosti vyrovnať sa s týmito výzvami ako s príležitosťami pre ďalší rozvoj.

Táto publikácia je výsledkom práce expertov a spolupracovníkov troch slovenských mimovládnych organizácií – Inštitútu pre verejné otázky (IVO), Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) a Centra pre filantropiu (CpF).

K stiahnutiu máme aj celú štúdiu pod názvom STAV, TRENDY, POTREBY A MOŽNOSTI ROZVOJA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU


Ako nás citovať

MESEŽNIKOV, Grigorij - STREČANSKÝ, Boris (eds). 2017. Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy. Bratislava: IVO, 2017. 150 s. ISBN 978-80-89345-61-8

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016