Čo sa podarilo - Program integrácie Rómov

Čo sa podarilo - Program integrácie Rómov

V roku 2003 - 2005 spustila organizácia Partners – v spolupráci s centrami Partners-Czech, Partners-Hungary a PDCS – v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku Program integrácie Rómov financovaný Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID) sumou 2,8 mil. USD. Tento komplexný program čerpal z predchádzajúcich skúseností organizácie Partners a slúži ako vzor pre integračné snahy Rómov v Európe vďaka významným výsledkom série iniciatív v deviatich vybraných lokalitách v troch cieľových krajinách a v celom regióne. Organizácia Partners vyjadruje nádej, že okrem trvalo udržateľných iniciatív zanechá Program integrácie Rómov svoj dopad aj v podobe tohto modelu.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

S cieľom prezentovať výsledky Programu integrácie Rómov zozbierala organizácia Partners príklady projektového úspechu v tejto brožúre. Každý text je štúdiou konkrétnej súčasti programu. Spolu predstavujú najlepšie príklady z tohto rozsiahleho a rôznorodého projektu. Táto brožúra je určená neziskovým organizáciám, donorom, médiam a ďalším, ktorí pracujú s Rómami na miestnej, národnej či medzinárodnej úrovni. Organizácia Partners verí, že brožúra bude motivovať donorov, vlády a ďalšie organizácie, aby podporili iniciatívy integrácie Rómov a aby využili Program integrácie Rómov ako model pre prácu v regióne v budúcnosti.


Ako nás citovať

PDCI (a kol.). 2006. Čo sa podarilo - Program integrácie Rómov. Bratislava: PDCS, 2006. 34 s. 

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016