Čo sa osvedčilo

Čo sa osvedčilo

Brožúra obsahuje stručné informácie o situácii Rómov v piatich krajinách strednej a východnej Európy (z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska) a ako inšpiráciu ponúka z každej krajiny základné informácie o cieľovej skupine, krokoch a dopadoch v troch vybraných projektoch. Projekty boli vybrané členmi medzinárodnej redakčnej skupiny, ktorí brožúru aj redigovali.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

V prvej polovici roku 2003 PDCS vydalo v spolupráci s Partners Hungary 1. vydanie brožúry „Čo sa osvedčilo? Výber z rómskych projektov v strednej a východnej Európe“ v slovenskom jazyku. Publikácia bola vydaná vďaka podpore Charles Stewart Mott Foundation.


V publikácii nájdete tieto informácie:

Bulharsko

Situácia rómskej menšiny v Bulharsku

Výber zo skúseností s rómskymi projektmi v Bulharsku:

Rómske svojpomocné kancelárie

Prístup k sociálnym službám

Účinná advokácia zmien politiky


Česká republika

Situácia rómskej menšiny v Českej republike

Výber zo skúseností s rómskymi projektmi v Českej republike:

Rómska stredná škola sociálna v Kolíne

Programy terénnej sociálnej práce

Podpora rómskych asistentov v školách


Maďarsko

Situácia rómskej menšiny v Maďarsku

Výber zo skúseností s rómskymi projektmi v Maďarsku:

Úrad právnej ochrany pre národnostné a etnické menšiny

Zvyšovanie efektívnosti pri uplatňovaní práv rómskej komunity v Nagykanisze

Riešenie sporov pomocou spoločného plánovania


Rumunsko

Situácia rómskej menšiny v Rumunsku

Výber zo skúseností s rómskymi projektmi v Rumunsku:

Stimulácia zamestnanosti rómskych úradníkov v miestnej administratíve a verejných službách

Výstavba sociálnych bytov v NUSFALĂU

Rómsky šlabikár a aritmetika


Slovensko

Situácia rómskej menšiny na Slovensku

Výber zo skúseností s rómskymi projektmi na Slovensku:

Nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku Romano Nevo Ĺil

Rómska poriadková služba na Luníku IX

Štipendiá (podpora vzdelávania detí zo sociálne slabého prostredia)


Ako nás citovať

KUŠNIERIKOVÁ, Natália a kolektív. 2003. Čo sa osvedčilo. Bratislava: PDCS, 2003. 53 s. ISBN 80-968934-1-6.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016