Čo má mesto Trnava urobiť do roku 2030, aby sa pripravilo na zmenu klímy. Správa z občianskeho zhromaždenia.

Čo má mesto Trnava urobiť do roku 2030, aby sa pripravilo na zmenu klímy. Správa z občianskeho zhromaždenia.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Občianske zhromaždenie je metóda deliberatívnej demokracie (demokracie založenej na diskusii a argumentácii), ktorá spočíva v niekoľkonásobných riadených diskusiách vzorky občanov vybranej na základe demografických kritérií. Výber aj samotný proces má presné pravidlá, ktoré zabezpečujú transparentnosť a rovnoprávnosť názorov účastníkov, ale zaručujú aj odbornú úroveň a kultúru diskusie. Výstupom sú odporúčania, ktoré sú výsledkom širokej dohody tejto vzorky občanov. Odporúčania nenahrádzajú odborné materiály expertov, sú však výsledkom diskusie a širokej dohody, preto majú inú váhu. Diskusia má smerovať k porozumeniu rôznych hľadísk problému, nie k súťaži argumentov. Samotné diskusie sú zaujímavým verejným podujatím, ktoré kultivuje demokratické zručnosti občanov.

Trnava je mesto, ktoré sa snaží o participatívny prístup k verejnému rozhodovaniu. Je jedným z prvých na Slovensku, ktoré sa snažia o štruktúrovaný verejný dialóg so svojimi občanmi. Očakáva sa, že témy okolo opatrení v súvislosti so zmenou klímy budú polarizačné. Zámerom podujatia bolo podporiť dobrú prax demokratickej diskusie v meste, ktoré už má v tejto oblasti dobré výsledky.

Občianske zhromaždenie v Trnave sa uskutočnilo v čase 1. – 18. júna 2022. Organizátormi boli mesto Trnava, občianske združenie Človek za klímu a občianske združenie PDCS, o. z. Na troch na seba nadväzujúcich stretnutiach sa zúčastnilo 30 obyvateľov Trnavy. Tému občianskeho zhromaždenia definovali v prípravnej fáze predstavitelia mesta. Na podujatí boli prítomní predstavitelia mesta, nezávislí experti, pozorovatelia a tiež výskumníci z katedry sociológie Trnavskej univerzity. Závery a odporúčania nemajú teda reprezentatívny charakter, ale sú výsledkom informovanej diskusie účastníkov a účastníčok stretnutia. Obsahuje aj podrobný popis metodiky prípravy a realizácie občianskeho zhromaždenia.


Ako nás citovať

FIALOVÁ, Zuza a kol. 2022 Čo má mesto Trnava urobiť do roku 2030, aby sa pripravilo na zmenu klímy. Správa z občianskeho zhromaždenia. Bratislava: PDCS, 2022. 39 s.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016