Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie

Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie

Čítanka pre neziskové organizácie sa stretla s mimoriadnym záujmom. Rýchlo sa vypredala a množstvo pozitívnych ohlasov signalizuje hlad po tomto type literatúry. Nečudo. Tretí sektor je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich súčastí spoločnosti a má na ňu stále väčší vplyv. Súčasné neziskové organizácie sa veľmi líšia od svojich ponovembrových zárodkov spred desiatich rokov. Ľudia, čo tvoria neziskové organizácie, dozrievajú. Očividne sa zvyšuje vzdelanie a informačné nároky ľudí, čo svoj profesionálny a ľudský záujem stotožnili s tretím sektorom. Predchádzajúca kniha bola jednoznačne orientovaná na prax riadenia v neziskových organizáciách a venovali sme ju hlavne začiatočníkom, ktorí si potrebujú „načítať” čo-to o zakladaní, rozvíjaní a riadení neziskovej organizácie. Tak vzišiel jej názov – čítanka.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Čitatelia sa zmenili a tak sa aj táto kniha odlišuje od predchádzajúcej. Je to čítanka pre pokročilých. Je určená všetkým, čo chcú o treťom sektore vedieť viac, než len to najnutnejšie. Je určená ľuďom čo sú zvedaví, čo radi myslia „svojou hlavou”, čo si rovnako cenia otázky ako odpovede.

Toto nie je knižka pre veľmi lenivého čitateľa. Len sem tam poskytuje hotové odpovede. Častejšie, ako nadstavbu nad faktografický prehľad, ponúka otvorené možnosti s výzvou na zamyslenie a občas navyše provokujúce otázky či ukazovatele, kde sa možno dopátrať k ďalším poznatkom a ďalším otázkam. Táto Čítanka tvorí akýsi druhý diel predchádzajúcej publikácie. Zaoberá sa potrebnými, ale trochu komplikovanejšími témami a tomu zodpovedá i obmenená forma a miestami aj trochu zložitejší jazyk. Ešte aj ilustrácie v nej chcú byť skôr provokujúcimi otázkami než hotovými odpoveďami.

Kapitoly tvoria viac-menej uzavreté celky, takže je možno čítať ich aj jednotlivo a v rôznom poradí. Čítanie knihy ako celku má výhodu, že čitateľ môže objaviť súvislosti, ktoré vznikajú „nasvietením” tých istých javov, vždy z iného uhla. Vo väčšine kapitol uvádzame terminologické okienko. Nemáme encyklopedickú ambíciu, ale používanie niektorých pojmov v treťom sektore je zatiaľ natoľko rozmanité, že úvodné terminologické vymedzenia sú pre dorozumenie nevyhnutnosťou. Zoznamy dostupnej odporúčanej literatúry v závere niektorých kapitol sú určené záujemcom o špecifické postupy či poznatky. Podobnú úlohu má aj osem dokumentov s prevažne inštruktážnym zameraním, ktoré uvádzame v prílohe.

Časti textu, ktoré sú venované konkrétnym príkladom, kazuistikám či kľúčovým schémam, sme zasadili do rámčekov. Cvičenia provokujúce k diskusii sú v rámčekoch so sivým podkladom. Niekto číta len rámčeky, iný ich preskakuje. Text a rámčeky sú usporiadané tak, aby uspokojili aj nesystematických čitateľov. Naopak – pre systematických čitateľov uvádzame v nasledujúcich odsekoch prehľad a zdôvodnenie zaradenia jednotlivých kapitol.

Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie pozostáva z troch okruhov. Prvý je skôr analytický a venuje sa koreňom filantropie a združovania vo svete a na Slovensku. V druhom okruhu opisujeme medzisektorové vzťahy a mapujeme vzťah tretieho sektora k štátu, samospráve, biznisu a sebe samému. Tretí tematický okruh je skôr návodový, objasňuje, ako môže občan vstupovať do verejného rozhodovania, obhajovať verejný záujem a ako mu v tom môže byť znalosť práva nápomocná.


Ako nás citovať

BARÁT, Juraj (a kol). 2000. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. Bratislava: PDCS, 2000. 309 s. ISBN 80–968095–3–9.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016