Active Citizen Guide

Active Citizen Guide

Publikácia Active Citizen Guide (Sprievodca aktívneho občana) vznikla v rámci projektu „Mladí občania – aktéri transformačných procesov v Tunisku“. Chceli sme ním reagovať na situáciu v mladom demokratickom štáte, v ktorom sa snažia mladí ľudia nájsť svoje aktívne miesto.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Sprievodca ponúka stručný úvod do dvoch tematických oblastí: participácie a riešenia konfliktov, ktoré pripravili Zora Kalka Pauliniová a Dušan Ondrušek. Teoretické časti sme za pomoci nášho tuniského partnera – Association Femme Citoyenneté (AFC) a konzultanta Brahima Nabliho doplnili o príklady tuniských mimovládnych organizácií (MVO). Predovšetkým ide o príklady v oblasti participácie, advokácie, vedenia kampaní a uplatňovania občianskych a ľudských práv.

Naším cieľom bolo pootvoriť dvere mladým aktívnym ľudom v Tunisku a v ostatných krajinách regiónu MENA k vyššie uvedeným témam.  Priblížiť im ich na príkladoch z ich blízkeho okolia a im blízkom kultúrnom kontexte, podnietiť v nich ďalšiu zvedavosť k týmto témam a vyskúšanie si nástrojov participácie a riešenia konfliktov v praxi. Blízkosť k cieľovej skupine mladých ľudí sme chceli dosiahnuť aj prostredníctvom kresieb, ktoré pre túto publikáciu pripravila dcéra s otcom (Janka a Vlado Labáthovci).

Jej obsah sme mali možnosť v rámci lektorského tímu PDCS, v zložení Kalka Zora Pauliniová, Tatiana Cárova, Dušan Ondrušek a Peter Guštafík, otestovať a prispôsobiť účastníkom dvoch sérií tréningov a letnej školy na tému participácia, riešenie konfliktov a líderstvo.  Všetky tri vzdelávacie moduly sme realizovali v Tunisku prevažne s tuniskými mladými ľuďmi z MVO a politických strán a v prípade letnej školy NAVISS (North African and Visegrad Summer School) išlo o medzinárodnú účasť z regiónu severnej Afriky a Vyšehradu.


Ako nás citovať

BAJZÍKOVÁ, Katarína (ed.) a kolektív. 2015. Active Citizen Guide. Bratislava: PDCS, 2015. 60 p. ISBN 978-80-89563-40-1.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016