10 kapitol o vývoji občianskej spoločnosti

10 kapitol o vývoji občianskej spoločnosti

Držíte v rukách knihu, ktorá vznikala počas leta a jesene 2012. Ponúka pohľady zaujímavých ľudí na vybrané spoločenské oblasti na Slovensku a ich vývoj za posledných 23 porevolučných rokov. Každá revolúcia, aj tá v Československu, prináša obrovské očakávania. Ľudia čakajú zmeny a čakajú ich rýchlo. Skúsenosť však ukazuje, že opak je pravdou a zmeny sú často zdĺhavé a prichádzajú neskoro. Naučili sme sa tiež, že nie každá zmena je pozitívna a prospešná, robíme chyby, z ktorých sa musíme poučiť. Budovanie demokracie a občianskej spoločnosti je beh na dlhé trate. Každá spoločnosť však má bežcov, ktorí majú odhodlanie veci zmeniť a posunúť vpred.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Ambíciou tejto knihy je ponúknuť čitateľovi prehľad o transformačnej skúsenosti Slovenska s dôrazom na rozvoj a fungovanie občianskej spoločnosti. Kniha sa venuje trom širším oblastiam. V prvej časti popisuje rozvoj a fungovanie občianskej spoločnosti na Slovensku. Venuje sa spolupráci troch sektorov v spoločnosti, popisuje fungovanie mimovládneho sektora, bližšie nahliada na rozvoj dobrovoľníctva, darcovstva a práce s mladými ľuďmi na Slovensku. V druhej časti sa kniha zameriava na zmeny vo vybraných spoločenských oblastiach. Detailnejšie sa venuje najmä vzdelávaniu v oblasti environmentálneho povedomia, rodovej rovnosti a postaveniu žien v spoločnosti. Záverečná časť sa zameriava na budovanie demokratického štátu. Popisuje proces vzniku Ústavy Slovenskej republiky, poukazuje na spôsoby, akými sa Slovensko vyrovnávalo s totalitným dedičstvom a zločinmi z minulosti. Posledná kapitola popisuje úlohu občianskej spoločnosti pri posilňovaní bezpečnosti v štáte.

Slovenský originál knižky bude preložený do francúzskej a arabskej verzie. Dôvodom je fakt, že viac ako dve desaťročia transformácie na Slovensku môžu byť dnes inšpiráciou pre iný kút sveta. Revolúcie, aj keď odlišné od tej v Československu, spustili množstvo zmien v arabských krajinách. Rovnako, ako sa začala rodiť občianska spoločnosť na Slovensku po novembri 1989, rodí sa dnes v krajinách severnej Afriky a Blízkeho východu. Desať kapitol publikácie neponúka návody ani recepty na úspech. Nedáva ani vyčerpávajúci prehľad všetkých aspektov rozvoja občianskej spoločnosti. Môže však ponúknuť príklady, z ktorých sa môžu iní poučiť. Kniha nevykresľuje Slovensko nekriticky iba ako úspešný príklad, jej autori nahliadajú na rôzne aspekty rozvoja spoločnosti, a popri úspechoch, upozorňujú aj na nedostatky a problémy, s ktorými slovenská spoločnosť zápasila a zápasí dodnes.

Viac ako 10 autorov a autoriek popisuje vývoj v oblastiach, v ktorých sa dlhodobo profesionálne angažovali a naplno sa im venujú dodnes. V ich textoch nájdete odborné poznatky, ale aj ich osobné názory a pohľady.

Budovanie občianskej spoločnosti a demokracie je proces zdĺhavý a často náročnejší, ako si myslíme. Veríme, že nasledujúcich 10 kapitol prispeje svojou trochou k tomuto procesu.

Editor: Samuel Arbe
Autori: Dušan Ondrušek, Karolína Miková, Helena Woleková, Mária Zelenáková (kap. 1), Martin Bútora (kap. 2), Zora Bútorová (kap. 2, 7), Boris Strečanský (kap. 2, 4), Alžbeta Mráčková (kap. 3), Ondrej Gallo (kap. 5), Juraj Hipš (kap. 6), Peter Kresák (kap. 8), Ľubomír Morbacher (kap. 9), Elemír Nečej (kap. 10)


Ako nás citovať

ARBE, Samuel (ed). 2012. 10 kapitol o vývoji občianskej spoločnosti. Bratislava: PDCS, 2012. 126 s. ISBN 978-80-89563-07-4 (brož.).

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016