Verejné priestory

Verejné priestory

Skutočný zmysel verejných priestorov je v posilňovaní „miestneho ducha“ (genia loci), v poskytnutí možností stretávania sa so známymi i neznámymi ľuďmi, trávenia voľného času a vo vytváraní verejného života obce či mestečka. Takéto miesta, určené na stretávanie sa ľudí, priamo vplývajú na to, ako domáci obyvatelia i návštevníci mesto či obec vnímajú, či sa s ním identifikujú a ako tam funguje spoločenský život. Môžu dokonca ovplyvňovať aj ekonomickú prosperitu miesta. Sú preto dôležitou súčasťou každodenného života a hoci akoby nepatrili nikomu, patria vlastne všetkým.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Mnohé občianske iniciatívy sa časom sformalizovali, vznikli združenia a tieto dnes, okrem pripomienkovania koncepčných a strategických dokumentov, formulujú a presadzujú vlastné návrhy na riešenia verejných priestorov. Zdroje na fungovanie takýchto občianskych iniciatív pochádzali z  kombinácie vlastných, miestnych a nadačných zdrojov. Odborníci žijúci v meste alebo obci bez nároku na odmenu pripravovali odborné stanoviská podoprené rokmi praktických skúseností z konkrétneho miesta. Zdroje na presadzovanie záujmu občanov v dlhodobých a v niektorých prípadoch precedentných občianskych kauzách poskytovali aj niektoré nadácie v rámci programov zameraných na posilnenie občianskej spoločnosti, rozvoj občianskych zručností či ochranu životného prostredia. 

Napríklad Nadácia Ekopolis podporovala občanov cez programy tvoja Zem, Fond aktívnych občanov, environmentálny program a ďalšie. Mnohé žiadosti o podporu sa týkali záchrany zelených plôch, opatrení proti zahusťovaniu výstavby v centrách miest či zabráneniu zhoršovania životného prostredia v mestách zásahmi do verejných priestorov. Postupom času rástol počet žiadostí občianskych iniciatív, ktoré mali vlastnú predstavu o zlepšení stavu konkrétneho verejného priestoru v ich okolí. Aktívni obyvatelia prejavovali snahu zmeniť svoje okolie a prispieť k tomu vlastnou prácou a kapacitami. K tomu, aby to dokázali, potrebovali finančné zdroje na realizáciu úprav, ale súčasne aj podporu a inšpiráciu v tom, ako úpravy čo najlepšie naplánovať, osloviť ostatných obyvateľov a zladiť rôznorodé záujmy. 

Na túto potrebu zareagovala ako jedna z prvých Nadácia Ekopolis s metodickou podporou PDCS. Plánovanie a vytváranie verejných priestorov s účasťou verejnosti začala na Slovensku systematicky podporovať od roku 2005 prostredníctvom programu PrieStory. Významnú úlohu pri tom zohrala ochota Československej obchodnej banky – Finančnej skupiny financovať program, ktorý bol v tom čase na Slovensku novinkou a nebolo možné predpovedať jeho budúcnosť, ani jeho prijatie komunitou odborníkov. Systematická a dlhodobá finančná podpora tejto inštitúcie pomohla vytvoriť podmienky pre overenie postupov a metodiky participatívneho plánovania, vyškoliť niekoľko desiatok ľudí, premeniť viac ako dve desiatky konkrétnych verejných priestorov.

Program PrieStory je zameraný predovšetkým na realizáciu finančne menej náročných projektov s viditeľnou zmenou, so zmysluplným využitím práce dobrovoľníkov, ale aj s nevyhnutnými finančnými príspevkami od menších aj väčších miestnych sponzorov.

Do budúcnosti zostáva výzvou pre program PrieStory, ale aj pre mestské samosprávy, ochrana existujúcich mestských otvorených priestorov a to predovšetkým v historických štruktúrach.


Ako nás citovať

MIKOVÁ, Karolína - PAULÍKOVÁ, Martina - PAULINIOVÁ, Zora (eds). 2010. Verejné priestory. Bratislava: PDCS, 2010. 135 s. ISBN 978-80-89505-00-5.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016