Tréning? Tréning. (Učenie zážitkom)

Tréning? Tréning. (Učenie zážitkom)

Hlad po tréningoch sa na Slovensku začal prejavovať pred troma desiatkami rokov a expandoval v prvej polovici 90. rokov. Rôzne tréningy a aj dlhodobejšie rozvojové programy u nás už absolvuje takmer každý, kto pracuje s ľuďmi v sociálnej či komerčnej sfére a záujem o ne neustáva. Zvyšuje sa ich profesionalita a rozširuje sa kapacita trénerov i sieť podporných inštitúcií. Čo chýba, je nadhľad a komplexnejšie informácie o tom, ako postupovať v tréningoch, na čo si dávať pozor a aké metódy a metodiky sú k dispozícii.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Vyplňujeme túto potrebu a chceme vyjsť v ústrety trénerom a záujemcom o podoby učenia zážitkom, ktorí sa neuspokojujú s opakovaním toho istého, chcú si rozšíriť svoju „tréningovú paletu” a zamýšľať sa nad zmyslom dialógu a rozvíjajúcich vzťahov v učení dospelých.

Možno má známy lingvista Dan Pink pravdu, keď tvrdí, že sme sa ocitli na prahu novej éry. Od informačného veku sa dostávame do konceptuálneho veku, kde sa oveľa viac než štruktúrovanie logických informácií a postupov bude oceňovať tvorivosť a empatia. Všetky postupy, ktoré možno naplánovať, štandardizovať, normovať, niekto postupne naplánuje, štandardizuje a zautomatizuje.

Hodnotou sa stáva to, čo sa nedá krokovať, zautomatizovať, presne dávkovať. Zážitkové učenie, trénovanie a rozvojový dialóg patrí k takýmto nezošnurovateľným činnostiam. Ich podstatou je aj každodenné objavovanie. Pri písaní sme si to uvedomovali v každom riadku. Delíme sa so skúsenosťami, ktoré získavame ako tréneri posledných 25 rokov. Napriek tomu sa v mnohých momentoch nevieme dopracovať k jednoznačnému odporúčaniu. Neveríme na absolútne pravdy, veríme však, že v dialógu –a aj v dialógu s čitateľmi – sa môžeme pochopiť.

Pokúsili sme sa napísať príručku hlavne pre potreby začínajúcich a pokročilých trénerov v neziskovej aj v komerčnej oblasti. Pre ľudí, ktorí si chcú ujasniť miesto tréningu v rôznorodých prístupoch ku vzdelávaniu a rozvoju, rozšíriť obzor o tréningových štýloch, získať dobrý prehľad o metódach a práci s tréningovou dynamikou. Okrem „profesionálov“ (trénerov, facilitátorov, lektorov, prednášateľov) by príručku mohli uvítať aj odborníci na vzdelávanie dospelých, organizátori a manažéri vzdelávania v rôznorodých inštitúciách a firmách, študenti, súčasní a budúci učitelia a zainteresovaní predstavitelia pomáhajúcich profesií.

Publikácia nechce byť len zbierkou cvičení. Okrem prehľadu metodík ilustračne uvádza dôvody, prečo v niektorej situácii uprednostniť tú či onú z nich. Pobáda čitateľa, aby o tom uvažoval. Príručka obsahuje aj niektoré učebnicové poznatky. Čitateľ, ktorý po tom netúži, si nemusí robiť ťažkú hlavu z poradia kapitol či systému. Knihu možno čítať aj po častiach, nepozerať na poradie kapitol, ale ochutnávať príklady a príbehy podľa individuálneho záujmu.

Publikácia obsahuje štyri tematické okruhy. 

 1. Prvý (v kapitolách 1 – 4) sa venuje rôznorodým prístupom k vzdelávaniu a k rozvoju dospelých, objasňuje používanú terminológiu a východiskové princípy. Odpovedá na otázky: prečo tréning a nie iné prístupy, kedy a ako trénovať, v čom je tréning profesionálna aktivita a v čom radostné neplánované objavovanie a zábava. Pomenúva trénerské štýly, indoor/outdoor prístupy, tradičné, netradičné a aj radikálne prístupy vo vzdelávacej/výchovnej a v rozvojovej práci.
 2. Druhý okruh (v kapitolách 5 – 8) je venovaný hlavne metódam prístupu v tréningoch, ich členeniu a úvahám o tom, kedy používať špecifické postupy. Podrobnejšie sú rozpracované diskusné metódy a metodiky, dramatizačné postupy, ako aj experienciálne prístupy a hry. Prístupy sú ilustrované ukážkami s niekedy zvláštnymi názvami, ktoré sa práve preto ľahko pamätajú.
 3. Tretí okruh (v kapitolách 9 – 10) sa zameriava na otázky skupinovej dynamiky v tréningoch a venuje sa náročným situáciám v tréningoch. Ani jeden z početných príbehov ilustrujúcich rôznorodé javy nie je vymyslený, aj keď v záujme ochrany účastníkov tréningov sme vynechali mená a identifikačné znaky.
 4. Posledný okruh (kapitoly 11 – 14) sa venuje organizačným otázkam a odporúčaniam v súvislosti s prípravou, realizáciou, transferom a hodnotením tréningov. Venujeme sa aj etickým aspektom, supervízii a ďalšiemu rozvoju trénerov, ako aj problematike alternatívnych postov a dlhodobých trendov v poskytovaní vzdelávania dospelých.
 5. Príloha je určená pre tréningových „fajnšmekrov“, ktorí majú v pláne venovať sa tréningom profesionálne. V prílohe môžu nájsť zoznam odporúčanej českej a slovenskej literatúry s krátkym komentárom o ich zameraní, zoznam inštitúcií, ktoré sa venujú trénerom a tréningom aj s kontaktmi na webe, etický kódex trénerov a vážno-nevážny zoznam najčastejšie používaných skratiek v slangu trénerov a facilitátorov.

V textoch sme sa snažili vyhnúť príliš vedeckému jazyku, aj prílišnému užívaniu slangu. Napriek tomu sme sa im v niektorých častiach neubránili. Spisovný jazyk si tréningová „hantírka“ celkom neosvojila a máme dojem, že príliš oficiálne pomenovanie niektorých javov uberá týmto výrazom čaro. V texte používame väčšinou mužský rod (napr. tréner, účastník, expert). Nie je to znakom rodovej necitlivosti. Asi netreba zdôrazňovať, že v opisovaných situáciách máme rovnako na mysli aj trénerky, účastníčky, expertky) a častejšie mužské rodové koncovky používame len pre jednoduchosť. Predpokladáme, že čitateľky aj čitatelia si pod každým výrazom vedia predstaviť ženy aj mužov.

Počas 25 rokov praxe sme ich v tréningoch na niekoľko dní diskusie stretli tisíce. Práve tieto rozhovory sú neopakovateľnou inšpiráciou a viedli nás k novým a novým otázkam a niekedy aj inému videniu sveta a svojho miesta v ňom. Veríme, že viacerí čitatelia neostanú len pri čítaní, ale pretvoria slová z publikácie do svojej trénerskej aktivity. S rozvahou a napriek tomu tvorivo a slobodne. Dúfame, že ich prax im prinesie aspoň toľko radosti a plnohodnotného dialógu, ako prináša aj nám.


Ako nás citovať

ONDRUŠEK, Dušan - LABÁTH, Vladimír. 2007. Tréning? Tréning. Bratislava: PDCS, 2007. 227 s. ISBN 978-80-969431-4-2.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016