Neziskovky a zisk

Neziskovky a zisk

Publikácia, ktorú držíte v rukách, sa venuje téme zasahujúcej rovnako do sveta neziskových organizácií a do sveta biznisu. Výraz „zárobková činnosť neziskových organizácií“ pre niekoho možno obsahuje protirečenie, pre iného označuje sympatickú snahu o finančnú samostatnosť, v očiach ďalšieho azda zachádza za hranice tradične chápanej nekomerčnej organizácie.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Publikácia je výsledkom polročnej snahy autorov preskúmať a priblížiť čitateľom túto „hraničnú oblasť“, vo viere, že nielen dary v najrozmanitejšej podobe, ale aj komerčná činnosť vykonávaná samotnými neziskovými organizáciami pomôžu zaplatiť verejnoprospešné nápady a projekty.

Texty a návody ako podnikať na slovenskom trhu rozhodne nechýbajú. Rovnako sú k dispozícii aj inšpirácie na prežitie a základné fungovanie neziskových organizácií. Materiál, ktorý čítate, sa vyčleňuje tým, že hovorí o zárobkovej činnosti nepodnikateľských subjektov, o ich hľadaní rovnováhy medzi komerčnou činnosťou (vedúcou k finančnému prežitiu) a činnosťou smerom k poslaniu (vedúcou k naplneniu zmyslu organizácie). Skutočnosť, že nezisková organizácia nevzniká podľa zákona s cieľom dosahovania zisku, neznamená, že musí byť stratová. Vyjadruje iba, že hlavným kritériom jej fungovania nie je finančný zisk/strata (hoci ekonomickú stránku nemožno ignorovať), ale je ním (ne)napĺňanie dôvodu, prečo organizácia existuje. Možno niekedy nezvyčajným, stále však častejším javom sa stáva, že okrem firiem podnikajú aj neziskové organizácie. Firmy okrem vlastného rozvoja používajú zisk v prospech akcionárov/majiteľov, neziskové organizácie prípadným ziskom zmenšujú svoju závislosť od darcov a podporujú svoje neziskové projekty.

Komerčné firmy si postupne začínajú uvedomovať svoju zodpovednosť za stav v spoločnosti, v ktorej zohrávajú veľakrát významnú úlohu. K ich komerčnému, t. j. hlavnému znaku činnosti čoraz častejšie aj na Slovensku začína pribúdať poslanie, nefinančná vízia prítomnosti firmy v spoločnosti. Firmy zo svojich príjmov a/alebo ziskov podporujú verejnoprospešné projekty, ktoré boli na Slovensku ešte donedávna doménou neziskového sektora. Ako dôsledok bude zanikať presná deliaca čiara medzi biznisom a neziskovými aktivitami. Predpokladáme, že trend vzájomného prelínania dvoch v minulosti oddeľovaných svetov sa bude naďalej prehlbovať a kultivovať, napriek ich odlišnej základnej motivácii.

Myšlienka, že z dlhodobého hľadiska nejde len o peniaze, ale ide aj o ne (prípadne „ide najmä o peniaze, ale nielen o ne“), nachádzala v histórii svoju aplikáciu v rôznych podobách. Na každé neziskové detské centrum, ktoré si chce zarobiť predajom služieb, pripadá zisková firma, ktorá chce nezištne pomôcť mamičkám s deťmi. Aj v našich časoch platí, že hodnoty a priority konkrétnych osôb nie sú čierno-biele: buď vlastný zisk, alebo verejnoprospešná činnosť. V komerčnom svete v tichosti pracujú malé „firmy s poslaním“, menej v tichosti aj korporácie s programom „spoločenskej zodpovednosti“, s vlastnou nadáciou, či príležitostne aj úspešní jednotlivci – podnikatelia, ktorí venujú časť vlastného majetku na dobročinné účely. Ide o snahu dosiahnuť rovnováhu dôležitých vecí v živote – sú prítomné rovnako ako podnikanie neziskových organizácií, len akosi „z druhej strany“.

Na nasledujúcich stranách sa môžete oboznámiť s radosťami a starosťami zárobkovej činnosti neziskových organizácií vo forme ich príbehov – prípadových štúdií (časť „Očakávania a realita: Zárobková činnosť v 10 neziskových organizáciách“). Ide o výber organizácií podporených z programu Samofinancovanie MVO. Prípadové štúdie analyzujú nielen úspešnosť samofinancovania, ale aj kľúčové procesy, ktoré zárobková činnosť v organizácii vyvolala.

Časť „Podpora zárobkovej činnosti neziskových organizácií“ vám poskytne základný kontext programu Samofinancovanie MVO. V ďalšej časti „Úspechy a ťažkosti“ sa dočítate o rozdielnostiach a špecifikách podnikania, tak ako ho realizujú neziskové organizácie a ako firmy. Ak pracujete v neziskovej organizácii a ste zvyknutí na výrazy typu „fundraising“ či „donor“, možno bude pre vás zaujímavou konfrontácia s jazykom a uvažovaním firiem, keď robia „biznis“. Záver publikácie sa pokúsi inšpirovať neziskové organizácie k podnikaniu, ale upozorniť aj na jeho riziká. V prílohách nájdete grafický prehľad o organizáciách s podnikateľským zámerom podporeným z programu Samofinancovanie MVO.

Ako autori publikácie vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí nám pomohli dať textu jeho podobu. Ďakujeme predovšetkým lídrom organizácií, ktorí boli ochotní poodhaliť finančné aspekty/kľúčové stránky svojho podnikania.


Ako nás citovať

GUŠTAFÍK, Peter - FUKAS, Marcel. 2005. Neziskovky a zisk. Bratislava: PDCS, 2005. 143 s. ISBN 80-969431-0-3.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016