Fundraising bez hraníc

Fundraising bez hraníc

Fundraising je založený na práci s ľuďmi a na dlhodobých vzťahoch s nimi. Nejde v ňom len o peniaze a spôsoby ich získavania. Účinný a zodpovedný fundraising sa nesmie uchyľovať k manipulácii darcov. Skôr je pozvánkou pre ľudí, ktorí žijú okolo nás, aby sa stali súčasťou napĺňania nášho spoločného poslania.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Kniha obsahuje 16 prípadových štúdií zo strednej Európy a 5 štúdií zo Spojeného kráľovstva s poznatkami a odporúčaniami pre fundraiserov. Je výsledkom práce 24 expertov v štyroch tematických pracovných skupinách (Topical Working Groups) tohto projektu. Ponúka skúsenosti dvadsiatky organizácií z nášho regiónu a Spojeného Kráľovstva.

Jednotlivé prípadové štúdie uvádzajú živé príklady toho, že ľudia sú ochotní podieľať sa aj svojimi darmi na vytváraní spravodlivejšieho a lepšieho sveta pre všetkých. Dáte im šancu urobiť tak aj cez vašu organizáciu?

Táto publikácia vznikla v rámci programu Posilnenie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v Strednej Európe, ktorý bol financovaný Európskou úniou a realizovaný s finančnou podporou SlovakAid.


Ako nás citovať

MIHÁLIK, Ján (ed). 2012. Fundraising bez hraníc. Bratislava: PDCS, 2012. 338 s. ISBN 978-80-89563-04-3.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016