Projekty

Študentské simulačné soboty

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Projekt Študentské simulačné soboty sme realizovali v období rokov 2011 až 2014, každý rok sa doň pridala ďalšia asi 20 – 25-členná skupina vysokoškolákov, doktorandov a mladých profesionálov so záujmom o rozvojovú problematiku, ktorí mali ambíciu aktívne sa realizovať v rozvojovej a humanitárnej práci alebo v riešení komunitných, či verejných konfliktov. Seniorská skupina (tí, ktorí absolvovali úvodnú sériu simulácií v prvý a druhý rok) si prehlbovala zručnosti a sama aj pripravila program pre skupinu začiatočníkov.  

Workshopy prebiehali raz mesačne – vždy v sobotu. Každý workshop pozostával z teoretického úvodu a zhliadnutia kratších filmov k špecifickej problematike, po ktorých nasledovalo oboznámenie sa s kontextom konfliktu. V ďalšej časti dňa sa uskutočnila vždy iná 4 – 5 hodinová rolová hra. Išlo o praktickú simuláciu, v ktorej si účastníci na základe prehratia a analýzy reálneho konfliktu z nejakého regiónu, v špecifickom kultúrnom kontexte, prakticky skúšali, ako postupovať. Účastníci prehrávali situácie oblečení v kostýmoch príslušnej krajiny (aspoň náznakovo) a prehrávanej roly, typickej pre nejakú skupinu. Zvyšok času v ten deň bol venovaný hodnoteniu a spätnej väzbe (evaluácii).  

Príprava na workshop prebiehala aj pred samotným dňom – študenti vždy približne 10 dní pred samotným workshopom dostali mailom základné materiály na čítanie a prípravu s opisom situácie a teoretické prístupy aplikované na špecifický konflikt alebo rozvojovú dilemu v praxi.

Po absolvovaní série workshopov začali účastníci disponovať základnými poznatkami a zručnosťami. (ARIA, bilaterálne vyjednávanie, mnohostranné  vyjednávanie, zapojenie žien do riešenia konfliktov) a zručnosťami, ktoré zvýšili ich možnosti jednak práce v oblasti riešenia konfliktov, ako aj iných rozvojových výziev. V procese týchto praktických simulácií sa učili ako riadiť a facilitovať konflikt – či už dvojstranný alebo viacstranný. Každý z účastníkov si minimálne na jednom workshope vyskúšal úlohu mediátora. Roly zainteresovaných ich pripravili na rôzne situácie, ktoré sa v konflikte môžu vyskytnúť. Účastníci z pokročilej skupiny na konci disponovali rozšírenou sadou zručností, ktoré im umožnili aktívne sa uchádzať o prácu v oblasti rozvojovej spolupráce tak doma, ako aj v zahraničí.

Simulácie, ktorými účastníci kurzov prešli, sa týkali napríklad takýchto okruhov: Izrael/Palestína (prístup na Chrámovú horu),  Libéria (povojnový a náboženský konflikt), Cyprus (mnohostranné vyjednávacie tímy a práca s politickými stranami) , Nepál (neregulované vyjednávania s predstaviteľmi komunít) , Gruzínsko/Abcházsko (a práca s vnútorne presídlenými osobami – IDP), práca v rámci rómskej osady apod.  

Účastníci simulačných sobôt mimoriadne oceňovali vzdelávaciu a zážitkovú formu prenikania do problematiky, výber hostí z príslušnej krajiny a možnosť spätnej väzby k svojmu správaniu v roli. Počas posledných rokov funguje aj veľmi aktívna polouzavretá facebooková skupina, kde si títo účastníci vymieňajú materiály a intenzívne diskutujú.

KONZULTANTI

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.
 • Marta Králiková

  Konzultantka 

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: Kralikova_CV_SK.pdf