Projekty

Projekt Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Projekt Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II  je pokračovaním predchádzajúcich projektov: Študentské simulačné soboty, Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte I a EU Presidency Project for the Slovak EU Presidency 2016. Prispieva k podpore rozvojového vzdelávania na vybratých slovenských vysokých školách (VŠ) v snahe odborne pokračovať v príprave študentov VŠ a interných akademických pracovníkov v témach rozvojového a mierového vzdelávania v kontexte Národnej stratégie globálneho vzdelávania pre roky 2012 – 2016 a nových Cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030).

 

Cieľom projektu je začlenenie rozvojových tém do študijných programov na vybratých vysokých školách a budovanie interných kapacít cez:

 • Rozvíjanie podmienok pre začlenenie cieľov, princípov tém rozvojového vzdelávania do študijných programov vybratých VŠ.
 • Posilňovanie interných kapacít na vybratých vysokých školách v oblasti rozvojového a mierového vzdelávania.

 

Projekt zabezpečí:

Výstup 1: Ciele, princípy a témy rozvojového vzdelávania sú začlenené do vybratých VŠ študijných programov,

Výstup 2: Interní akademickí pracovníci vybratých VŠ sú odborne pripravení a sieťovaní v oblasti rozvojového vzdelávania, používania nových metód  a nástrojov výučby.

 

Tieto výstupy dosiahne nasledovnými aktivitami: 

 • 1.1. Zimná škola rozvojového a mierového vzdelávania
 • 1.2. Študijný materiál pre Zimnú školu
 • 1.3. Simulačné bloky
 • 2.1. Tréning lektorských zručností pre VŠ učiteľov a doktorandov
 • 2.2. Vzdelávacie olovranty pre VŠ učiteľov a študentov
 • 2.3  Stáže pre VŠ študentov

 

V rámci vyššie spomínaných projektov vyšli nasledujúce publikácie:

 

Donori

      Logo Nadacia TB

KONZULTANTI

 • Katarína Bajzíková

  Programová koordinátorka a konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Júlia Holaňová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Som študentkou posledného ročníka etnológie a kultúrnej antropológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V bakalárskej práci som sa venovala téme podoby iniciačného rituálu, v diplomovej práci som svoj záujem obrátila na efektivitu pracovnej skupiny v pracovnom prostredí open-space. Už roky sa aktívne venujem zážitkovému a neformálnemu vzdelávaniu. Tento záujem rozvíjam najmä v organizáciách Outward Bound Slovensko o.z. a Vydra o.z. To ma priviedlo k téme projektového riadenia a cyklu. Zlúčenie týchto dvoch záujmov ma doviedlo k stážovaniu v PDCS.
 • Jonathán Pavelka

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Som študentom Politológie na Bratislava International School of Liberal Arts. Ešte pred vysokoškolským štúdiom som bol prijatý na stáž do Európskeho Parlamentu, kde som asistoval s každodennou agendou v kancelárii európskeho poslanca. Táto skúsenosť mi pomohla pri výbere môjho vysokoškolského štúdia. Popri strednej škole som sa venoval doučovaniu angličtiny a aktuálne robím tútora pre svojich spolužiakov a pomáham im zlepšiť si písomný prejav v angličtine. Rád sa učím novým veciam a zaujíma ma samotný proces, akým človek vníma a učí sa o svojom okolí. Preto v kombinácii s mojim štúdiom a záujmami mi stáž v PDCS pripadala ako logický a prirodzený krok vpred.
 • Terézia Švandová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Som čerstvou absolventkou Politológie na Bratislava International School of Liberal Arts. Vďaka tejto škole som mala možnosť stážovať v neziskových organizáciách zameraných na problémy spoločnosti.

  Počas stredoškolského štúdia som sa začala venovať štúdiu cudzích jazykov, ktoré som 4 roky profesionálne vyučovala. Momentálne pracujem ako HR asistent, píšem články pre SlovakStartup.com  a keďže som hľadala ako nestratiť spojenie s ľuďmi a vzdelávaním, stáž V PDCS bola tým najlepším rozhodnutím.

  Rada prijímam nové výzvy, ktoré ma nútia ďalej sa rozvíjať a verím, že získanými skúsenosťami si vyberiem tú správnu školu na budúce štúdium.