PROJEKTY

Si <S03>meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Si <S03>meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, “Est vetus atque probus, centum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit.

Európska sieť pre nenásilie a dialóg

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

 

Pozrite si novú stránku siete ENND

 

 

O projekte

Historická skúsenosť ukazuje, že vzniku autoritárskych režimov často predchádzali útoky na zraniteľné menšiny, ktoré sú označované za pôvodcov zla, sociálnych a ekonomických problémov. Z takýchto útokov vzniká sociálne napätie, ktoré môže vyústiť do násilných konfliktov. V našom novom programe, ktorého implementáciu začíname realizovať od augusta 2016, plánujeme nachádzať nenásilné riešenia k súčasným hodnotovým konfliktom v strednej a časti východnej Európy.

 

Projekt bude mať v prvých dvoch rokoch dve fázy

V prvej fáze bude prebiehať mapovanie štúdií, problémov, aktérov a prístupov zameraných na sociálne hodnotové konflikty s potenciálom eskalácie k radikalizácii a násiliu v siedmych krajinách (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Nemecko). Pripravíme štúdiu zameranú na príčiny vzniku nových konfliktov ako nacionalizmus, či xenofóbia v projektových krajinách. Účelom je stimulovať proces získavania a zdieľania informácií a skúseností rôznych zainteresovaných skupín o intervenciách tzv. tretích strán vstupujúcich do konfliktov a podnecovať verejnú diskusiu vo všetkých siedmych krajinách.

V druhej fáze sa zameriame na formovanie Európskej siete pre nenásilie a dialóg, ktorá sa bude venovať sociálnym konfliktom, ktoré vedú k radikalizácii spoločnosti. Sieť bude pozostávať z rôznorodých organizácií a inštitúcií a jednotlivcov, ktorá bude vyvažovať formujúce sa protichodné postoje a nálady obyvateľstva v zásadných hodnotových otázkach, ktoré majú potenciál vyústiť do násilných konfliktov. Dôležitým aspektom tejto siete bude zdieľanie osvedčených prístupov a spôsobov deradikalizácie mládeže a širšej verejnosti, testovaných metód intervencie do konfliktov, vzájomná podpora a organizácia verejných kampaní zameraných na zdieľanie spoločných cieľov a hodnôt.

 

Aktivity 

Aká bola konferencia Value Based Conflicts and Violence?

Európske medzinárodné stretnutie na tému "Development of value based statement", Bratislava, 30. – 31. október 2017, hlavným cieľom stretnutia je vytvorenie Manifesta.  

Medzinárodné stretnutie zamerané na výmenu skúseností a dobrých príkladov, Brno, Česká republika, 9. - 10. november 2017, hlavným cieľom je vzájomná výmena skúseností v problematike scitlivovania verejnosti v téme LGBT a vytvorenie pracovnej skupiny v rámci platformy ENND. 

Prevencia pravicového extrémizmu a nenávisti - výmena skúseností z Nemecka a strednej a východnej Európy, Berlín, 6.-7. decembra 2017, Výzva na prihlásenie účastníkov

ENND – sieťovacie stretnutie: Segregované vzdelávanie rómskych detí – Čo s tým môžeme urobiť? Budapešť – Maďarsko, 25.-26. januára 2018. Prihláste sa.

  

PARTNERI:

       

 

Donori:

 

KONZULTANTI

 • Lukáš Zorád

  Programový koordinátor a konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Zorad_CV_en_2016.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané projekty

  Životopis

  Do PDCS pracuje od roku 2016 ako programový koordinátor na projekt European Network for Non-violence and Dialogue. Od roku 2011 pôsobil ako projektový koordinátor pre občianske združenie Človek v ohrození na projektoch zameraných na potravinovú bezpečnosť a racionálne využívanie prírodných zdrojov v Keni a Južnom Sudáne.

  Vyštudoval učiteľstvo ekológie a geografie (2007). V magisterskej práci sa špecializoval na environmentálnu výchovu a rozvoj občianskej angažovanosti. Doktorandské štúdium absolvoval v odbore krajinnej ekológie a na univerzite prednášal predmety environmentálna etika, globálna ekológia a klíma.

  Je spoluzakladateľom a členom občianskeho združenia Pangaea, ktoré sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine Bielych Karpát, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu a propagácii ekologického hospodárenia.
 • Katarína Bajzíková

  Programová koordinátorka a konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.


 • Tomáš Hallon

  Stážista

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Vyštudoval som žurnalistiku na UK v Bratislave a počas posledného roka univerzity som absolvoval Sokratov inštitút, kde sa prehĺbil môj záujem o spoločenské témy. Popri práci v televízii spolupracujem s neziskovými organizáciami, najmä pri tvorbe videí. Vnútorná potreba spoznávať iné spoločenské oblasti a získavať nové schopnosti ma motivovala prihlásiť sa na stáž do PDCS. Obdivujem filmové umenie, veľmi rád cestujem, dýcham hory a z literatúry momentálne najradšej čítam reportážne knihy.
 • Monika Gašparová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Študujem posledný ročník magisterského programu Európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Počas môjho štúdia som sa zúčastnila študijných pobytov v rámci programu Erasmus+ a to v Litve, Chorvátsku a Českej republike. Pôsobila som v študentskej organizácii Erasmus Student Network, ktorá sa stará o zahraničných študentov, takže mi je veľmi blízke pracovať v medzinárodnom prostredí a stretávať ľudí z rôznych častí sveta a diskutovať s nimi o ich kultúre či spoločenskom dianí. Práve dialóg je dôležitý nástroj v boji proti násiliu a extrémizmu, preto som rada, že môžem v PDCS pomáhať pri projekte Európska sieť pre nenásilie a dialóg. Okrem spoločenského diania ma veľmi zaujíma umenie a cestovanie, pri ktorom ma vždy sprevádza môj fotoaparát.
 • Matúš Horvatovič

  Stážista

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Som študentom medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite v Brne a tiež som jeden semester strávil na Univerzite v Ľubľani. Najviac ma zaujímajú témy týkajúce sa Izraela, Blízkeho východu a USA. V PDCS stážujem na medzinárodnom projekte Európska sieť pre nenásilie a dialóg. Čím viac sledujem globálne dianie, tým viac som presvedčený o potrebe takýchto projektov, ktoré problémy riešia komunikáciou. V nedávnej dobe som sa podieľal na organizácii série diskusií „Stretnú sa kresťan, moslim a žid...“, ktoré sledujú podobný cieľ. Taktiež mám rád cestovanie, cykloturistiku a balkánsku hudbu.

Mierové vzdelávanie v Európe

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Cieľom tohto projektu bolo posúdiť rozmanitosť iniciatív budovania mieru vo formálnom a neformálnom vzdelávaní v rámci rôznych európskych kontextoch. Úspešne sa spojili skúsenosti partnerov z rôznych prostredí, vytvorením priestoru pre dialóg a zdieľané učenie sa.

Spoločným vytvorením YouTube kanálu Education for Peace, ktorý obsahuje individuálne, kolektívne a ďalšie školiace materiály, sme sa presvedčili o zvýšenom porozumení výziev a príležitostí na rozvoj a šírenie cvičení a materiálov týkajúcich sa budovania mieru. Prostredníctvom tohto nadnárodného média sme boli schopní zosilniť naše učenie sa a obhajovať lepšie využívanie prenosných zručností.

Projekt bol realizovaný v spolupráci s celou radou partnerov a študentov-learners, ktorí si doplnili svoje praktické i teoretické porozumenie tým, že navštívili oblasti v rôznych štátoch, kde sa budovanie mieru deje v praxi. Použitím tohto prístupu sme boli schopní lepšie porozumieť hodnote spojenia medzi aktivitami budovania mieru v rozmedzí od základných aktivít, cez pedagogiku až po rozvoj politiky a boli tak schopní si uvedomiť konkurenčné priority a zvážiť výzvy a príležitosti pre budovanie mieru počas vytvárania vzťahov medzi rôznymi komunitami, národnosťami a záujmovými skupinami.

Považujeme za dôležité, že sme vytvárali dialóg a skúmali rôzne geografické oblasti našich organizácií, rôzne pohľady na tému z našich odlišných realít, ktoré boli súčasťou cesty k sebe navzájom a vytvoreniu niečoho spoločného a takisto boli súčasťou európskej pridanej hodnoty.

Počas každého stretnutia sme spolupracovali s rôznymi trénermi a zapojili sme sa do učenia a rešpektovania rôznych spôsobov práce v rôznych organizáciách v rôznych štátoch. V našich tímoch sme mali rôznych pracovníkov, študentov, "príjemcov" dobrovoľníkov a učiteľov, ktorí sa zaoberali a boli oboznámení s materiálmi, ktoré vznikli počas kurzu. Týmto spôsobom sme sa zapojili do pripojených tém formálneho/neformálneho vzdelávania a vytvorili inovatívne videá (simulácie s anglickými titulkami), ktoré sú podľa nás zaujímavé pre rôznorodé európske publikum.

Za Slovensko sme vytvorili videá nasledovných simulácií: Hrebendovci, Rufa - Rufa, Hijab na školách, Bezdomovci (simulácie v slovenčine).

Partneri projektu:
Peace Action,Training and Research Institute of Romania (PATRIR), Rumunsko
Diversity Joy, Holandsko
Norwegian Peace Association, Nórsko
Institute for Conflict Research, Severné Írsko

Projekt sme realizovali v rámci programu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.

 

KONZULTANTI

 • Katarína Bajzíková

  Programová koordinátorka a konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Gabriela Podmaková

   

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: LinkedIn Profil

Program Integrácie Rómov

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Od júla 2003 do marca 2007 americká organizácia Partners for Democratic Change USA v spolupráci s partnerskými organizáciami v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku realizovala komplexný 4-ročný Program na posilnenie medzisektorovej rozvojovej spolupráce v regiónoch a na podporu integrácie Rómov do života spoločnosti zameraný najmä na integráciu rómskych komunít do života spoločnosti a na posilnenie medzisektorovej spolupráce vo vybraných regiónoch.

Program bol financovaný Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj USAID a jeho slovenskú časť na komunitnej a na národnej úrovni realizovalo PDCS.

Programoví manažéri tohto programu boli Ing. Andrea Chorváthová a Pavol Makyš.

O výsledkoch projektu sa dočítate viac v bulettine projektu ČO SA PODARILO.

 

Jesenné školy o rozvoji a zmene

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Projekt Jesenná škola o rozvoji a zmene sme realizovali opakovane, každú jeseň v rokoch 2004-2009, aj na základe podpory z programov Nadácie Tatrabanky, OSF a SAMRS. Bol určený hlavne pre končiacich študentov VŠ, doktorandov a mladých praktikov, ktorých zaujímajú otázky rozvojovej spolupráce, transformácie konfliktov a globálnej zodpovednosti. Projekt reagoval na problém nedostatku priestoru na reflexiu rôznych prístupov k rozvoju. Na vysokých školách absentujú prvky globálneho rozvojového vzdelávania (GRV) po obsahovej aj metodickej stránke. Neponúka sa zatiaľ ani konzistentnejšia alternatíva odbornej prípravy mimo (vysoko)školského prostredia. Projekt predstavuje prípravu a testovanie podmienok pre vznik dlhodobejšej odbornej prípravy (tréningového kurzu) pre pracovníkov a dobrovoľníkov v rozvojových programoch.

Vysokoškolskí študenti sú pritom dôležitou skupinou z hľadiska „dorastu“ pracovníkov a dobrovoľníkov rozvojových programov. Predstavujú aj potenciál pre budúcu vedeckú základňu skúmajúcu a podporujúcu rozvojové iniciatívy. Doterajšia príprava na VŠ  ponúkala
Predmety, ktoré majú často len teoretický rozmer. Chýbalo im prepojenie na prax a príležitosť konfrontácie s reálnymi podmienkami. Z hľadiska metodológie učenia to spravidla bývali prednášky, niekedy diskusie. Takmer úplne chýbali prístupy postavené na aktivite študentov, predpokladajúce ich participáciu a oceňujúce ich názor a tvorivosť. Existovalo len
niekoľko výnimiek, medzi ktoré patria aj aktivity Výberového vzdelávacieho spolu, či PDCS pri učení niektorých predmetov (napr. Prevencia a transformácia konfliktov pre študentov Európskych štúdií na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského).

Počas viacerých rokov absolvovalo 4-5denné intenzívne kurzy Jesenných škôl s následnými jednodňovými stretnutiami vyše 100 účastníkov).na programe sa pravidelne podieľali traja pracovníci PDCS a vyše 15 externých prednášateľov, hostí zo Slovenska i zahraničia, ktorí  hovorili o svojej skúsenosti na zahraničných humanitárnych a zahraničných misách alebo práci v niektorom z aspektov rozvojovej spolupráce. Na základe projhektu vznikol aj elektronický zborník prác absolventov JŠ, osnova a metodika kurzu JŠ. Mnohí zo študentov sa zapojili do rozvojových projektov alebo sa rozhodli venovať sa týmto témam na akademickej alebo výskumnej pôde.

Jedným z viacerých výstupov bola aj brožúra Výchova k tolerancii hrou. Tá zahŕňa návody a hry zahŕňajúce aspekty medzikultúrnej výchovy, zmenšovania predsudkov a stereotypného myslenia, rasizmu, diskriminácie, sociálnej spravodlivosti a náboženskej tolerancii. Táto publikácia poslúži tak súčasným pedagogickým pracovníkom ako aj absolventom JŠ čiže budúcim aktérom rozvojovej spolupráce a globálneho rozvojového vzdelávania.

KONZULTANTI

Študentské simulačné soboty

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Projekt Študentské simulačné soboty sme realizovali v období rokov 2011 až 2014, každý rok sa doň pridala ďalšia asi 20 – 25-členná skupina vysokoškolákov, doktorandov a mladých profesionálov so záujmom o rozvojovú problematiku, ktorí mali ambíciu aktívne sa realizovať v rozvojovej a humanitárnej práci alebo v riešení komunitných, či verejných konfliktov. Seniorská skupina (tí, ktorí absolvovali úvodnú sériu simulácií v prvý a druhý rok) si prehlbovala zručnosti a sama aj pripravila program pre skupinu začiatočníkov.  

Workshopy prebiehali raz mesačne – vždy v sobotu. Každý workshop pozostával z teoretického úvodu a zhliadnutia kratších filmov k špecifickej problematike, po ktorých nasledovalo oboznámenie sa s kontextom konfliktu. V ďalšej časti dňa sa uskutočnila vždy iná 4 – 5 hodinová rolová hra. Išlo o praktickú simuláciu, v ktorej si účastníci na základe prehratia a analýzy reálneho konfliktu z nejakého regiónu, v špecifickom kultúrnom kontexte, prakticky skúšali, ako postupovať. Účastníci prehrávali situácie oblečení v kostýmoch príslušnej krajiny (aspoň náznakovo) a prehrávanej roly, typickej pre nejakú skupinu. Zvyšok času v ten deň bol venovaný hodnoteniu a spätnej väzbe (evaluácii).  

Príprava na workshop prebiehala aj pred samotným dňom – študenti vždy približne 10 dní pred samotným workshopom dostali mailom základné materiály na čítanie a prípravu s opisom situácie a teoretické prístupy aplikované na špecifický konflikt alebo rozvojovú dilemu v praxi.

Po absolvovaní série workshopov začali účastníci disponovať základnými poznatkami a zručnosťami. (ARIA, bilaterálne vyjednávanie, mnohostranné  vyjednávanie, zapojenie žien do riešenia konfliktov) a zručnosťami, ktoré zvýšili ich možnosti jednak práce v oblasti riešenia konfliktov, ako aj iných rozvojových výziev. V procese týchto praktických simulácií sa učili ako riadiť a facilitovať konflikt – či už dvojstranný alebo viacstranný. Každý z účastníkov si minimálne na jednom workshope vyskúšal úlohu mediátora. Roly zainteresovaných ich pripravili na rôzne situácie, ktoré sa v konflikte môžu vyskytnúť. Účastníci z pokročilej skupiny na konci disponovali rozšírenou sadou zručností, ktoré im umožnili aktívne sa uchádzať o prácu v oblasti rozvojovej spolupráce tak doma, ako aj v zahraničí.

Simulácie, ktorými účastníci kurzov prešli, sa týkali napríklad takýchto okruhov: Izrael/Palestína (prístup na Chrámovú horu),  Libéria (povojnový a náboženský konflikt), Cyprus (mnohostranné vyjednávacie tímy a práca s politickými stranami) , Nepál (neregulované vyjednávania s predstaviteľmi komunít) , Gruzínsko/Abcházsko (a práca s vnútorne presídlenými osobami – IDP), práca v rámci rómskej osady apod.  

Účastníci simulačných sobôt mimoriadne oceňovali vzdelávaciu a zážitkovú formu prenikania do problematiky, výber hostí z príslušnej krajiny a možnosť spätnej väzby k svojmu správaniu v roli. Počas posledných rokov funguje aj veľmi aktívna polouzavretá facebooková skupina, kde si títo účastníci vymieňajú materiály a intenzívne diskutujú.

KONZULTANTI

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.
 • Marta Králiková

  Konzultantka 

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: Kralikova_CV_SK.pdf