PROJEKTY

Posilnenie kapacity učiteľov zo slumu Mathare v Nairobi (Keňa)

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

V roku 2013 sme sa v partnerstve s našou poľskou sesterskou organizáciou podieľali na časti projektu prípravy trénerov (tréning T4T a príprava publikácie o participatívnych postupoch pri výučbe prírodovedných predmetov).

Spoločne s poľskou a keňskou lektorkou sme pre 15 mladých Keňanov – budúcich trénerov –  pripravili a realizovali tréning o tom, ako aktívne (interaktívnymi postupmi)  vyučovať prírodovedné predmety v školách v nairobských slumoch. Tréning prebiehal v Základnej škole v Karura Forest Service, menšej základnej škole pre 178 detí, sídliacej v štyroch prízemných budovách. Kenskí účastníci tréningov v nasledovnej fáze projektu zaškolia niekoľko sto učiteľov prírodovedných predmetov a tí potom budú učiť niekoľko tisíc detí zo slumov v asi dvadsiatich základných školách v oblasti Mathare. Poľskí partneri projektu v tomto mieste už fungovali dva roky, počas ktorých do vybraných škôl dodali základnú infraštruktúru (záchody a umývadlá s tečúcou vodou, počítačovú učebňu a laboratórium ako aj základné názorné pomôcky pre výučbu prírodovedných predmetov. Tento projekt prebiehal poldruha roka a v prvej časti bol zostavený z týždňových intenzívnych kurzov pre budúcich trénerov učiteľov zo slumov.

Vzdelávací systém v Keni vychádza z regulácií, podľa ktorých je základné osemročné vzdelanie povinné, bezplatné a absolvuje ho približne 84% detí. V školách však chýbajú lavice, tabule, učebné pomôcky, ale hlavne kvalifikovaní učitelia.  V roku 2008 bolo v základných školách v priemere 47 žiakov na učiteľa (údaj z roku 2008), 50% škôl nemá vodu a v 40% škôl musia študenti sedieť na zemi.  

V našom kurze a príručke, ktorú sme spracovali aj s pomocou keňskej expertky a aj na základe skúseností účastníkov kurzu, tak aby čo najviac odrážala keňský kontext a realitu, sme si skúšali modelovať učebné hodiny ktoré boli realizované viac experienciálne. Tradičný spôsob učenia vychádzal z opakovania pôvodných tradícií vyučovania a evanjelizovania detí jezuitskými misionármi a minimálne počítal s deťmi ako subjektom učenia. Deti málokedy odpovedajú individuálne – za seba.
Náš kurz sa stretol s mimoriadne pozitívnou odozvou, veľa sa diskutovalo hlavne o otázkach – vzťahu učiteľa a žiada, učebných metód, interaktívnych a participatívnych didaktických postupov, o úlohe tvorivosti v situácii, keď chýba takmer všetko infraštruktúrne zabezpečenie (elektrina, chemické, fyzikálne, biologické pomôcky, didaktická technika), ale nechýba nadšenie, zvedavosť a učiteľský étos.

KONZULTANTI

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.

Program pre mladých lídrov v strednej Európe

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

V rokoch 2011 – 2013 sme v spolupráci s americkou organizáciou Meridian pripravili 3 úspešné ročníky výmenného programu určeného aktívnym mladým ľudom vo veku od 16 do 18 rokov a dospelým, ktorí aktívne pracujú s mládežou.

Program bol financovaný zo zdrojov úradu vlády Spojených štátov amerických a jeho cieľom bola realizácia výmenného programu, ktorý umožní mladým lídrom z rôznych častí sveta a USA zdieľať ich skúsenosti a mať možnosť vzájomne sa obohacovať v rôznych oblastiach štúdia a poznávať rôzne kultúry a hodnoty. Tento program bol zameraný na mladých lídrov z vybraných krajín strednej Európy.

Program pre mladých lídrov zo strednej Európy bol jedinečnou príležitosťou pre mladých, talentovaných ľudí zo Slovenska, Slovinska, Srbska a Maďarska navštíviť Spojené štáty americké. Počas 3 týždňovej návštevy mali účastníci z týchto krajín jedinečnú možnosť prejsť sériou tréningov  a seminárov zameraných na posilnenie ich líderských schopností, získanie zručností v oblasti projektového manažmentu, ale tiež dozvedieť sa niečo o americkej kultúre, rôznorodosti, histórii a spoločnosti.

PDCS realizovalo tento program v spolupráci s Meridian International Center (mimovládna organizácia sídliaca vo Washingtone D.C.) v spolupráci s Youth Initiative for Human Rights (Srbsko), Ekvilib Institute (Slovinsko), Compass Youth (Maďarsko). Cieľom tohto programu bolo posilnenie vzájomného porozumenia medzi stredoškolskými študentmi a dospelými lídrami pracujúcimi s mládežou v týchto krajinách. Cieľom projektu bolo pripraviť mladých ľudí na ich budúcu pozíciu občianskych lídrov v dnešnom globalizovanom svete.

 

KONZULTANTI

 • Monika Straková

  Projektová manažérka, office manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Strakova_CV_SK.pdf
  www.straky.sk

  Životopis

  Monika Straková vyštudovala Odbor sociálnej práce na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôvodným zameraním je detská sestra, niekoľko rokov po skončení štúdia pracovala v DFNsP v Bratislave. Počas štúdií niekoľko krát vycestovala do Veľkej Británie a USA, aby si zdokonalila anglický jazyk. V PDCS pôsobí od roku 1999 ako office manažérka a neskôr aj projektová manažérka. Venovala sa projektom zameraným na zdravie Rómov (v spolupráci so španielskou organizáciou FSG). V PDCS organizačne zabezpečuje veľké eventy a konferencie, ako napr. medzinárodná konferencia s názvom " Fundraising For Development And Relief: A quest for private sources in CEE region" (2012), Občianski aktéri v konfliktoch 2 (2015), Záverečný workshop k Otvorenému informačnému systému NO (2015, v spolupráci s ÚSVROS SR). Vo voľnom čase sa venuje svojim 2 synom, záhrade, cyklistike a turistike. 

Arts management pre pracovníkov kultúry

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

V rokoch 2012 – 2014 sme sa spolupodieľali na kurzoch participatívneho riadenia a strategického plánovania pre pracovníkov kultúry, administrátorov kultúry vo verejných inštitúciách, zástupcov samosprávy v gescii kultúr, a všetkých tých, ktorí sa na vytváraní kultúry v meste a regiónu podieľajú; napr. pre učiteľov či umelcov. Každý z viac ako 80 účastníkov kurzov absolvoval 12 dní tréningov počas polročnej série kurzov a približne rovnaký časový rozsah práce na strategických plánoch pre vlastnú organizáciu. Všetci účastníci  budú o.i. priamo či nepriamo  zapojení do programov EHMK Plzeň 2015. Arts management je projektom spoločnosti Plzeň ako súčasť vzdelávacieho projektu Univerzita kreativity, ktorého cieľom je o. i. pomôcť profesionalizácii plzenských neziskoviek príspevkovým organizáciám v kultúre a súvisiacich oblastiach. Celý projekt sa konal v spolupráci s Fakultou umenia a dizajnu ZČU, na základe iniciatívneho úsilia a profesionálnej podpory projektu konzultantky Alexandry Brabcovej.

Interaktívny tréning „Riadenie a rozvoj NNO (s výmenou skúseností dobrej praxe)“ ako aj tréning „Strategické plánovanie NNO“ ponúkli okruhové témy ako: rRiadenie a vedenie NNO a jej programov, práca s tímami, podporovateľmi, dobrovoľníkmi, efektívna komunikácia a vyjednávanie, tvorivé riešenie konfliktov pre rozvoj a úspešné programy, nástroje strategického plánovania, mapovanie komunity, práca s verejnosťou. Program bol prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov, využité boli diskusné metódy, experienciálne metódy, simulácie rôznych situácií, rôzne formy hrania rol s cieľom vytvoriť účastníkom možnosť vyskúšať si fungovanie princípov a použitie zručností v bezpečnom prostredí tréningového kurzu i supervízne metódy.
Počas tréningov sme hovorili napríklad o týchto problematikách: Križovatky organizačného rozvoja. „S-krivka“ a jej dôsledky pre rozvoj. Organizačná architektúra. Byrokracia, „chaordizmus“ a „ad hoc-racia“. Silná“ a  tzv. „slabá“ správna rada NNO. Typy organizačnej kultúry: deklarovaná kultúra- skutočne žitá kultúra a firemná kultúra „pre iných“. Kultúry typu „basketbalový klub“. Tofflerove a Naissbitove vízie podoby neziskovej organizácie v informačnom veku. „Tocquevillov paradox“. Špecifiká vedenia tímov v MVO: formy odmien a trestov v práci MVO – „bumerangový efekt", difúzia zodpovednosti, rotujúce vedenie. Ako sa vysporiadať s javmi, ktoré oslabujú tím.
Absolvovali sme živé plodné diskusie , obojstranné momenty osvojovania si existujúcej skúsenosti aj vlastných objavov. Tento projekt patril k tým veľmi vydareným.

KONZULTANTI

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.