Projekty

Európska sieť pre nenásilie a dialóg

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

In our conference program packed with deep insights and applicable knowledge we plan to explore and test various techniques and methods of sensitising depolarisation „Face-to-Face“. We are inviting guests who themselves have experience with various forms of “face-to-face” communication as one of the possible tools in reducing the gaps in the polarised societies. 

REGISTRÁCIA OTVORENÁ 

 

 

O projekte

Historická skúsenosť ukazuje, že vzniku autoritárskych režimov často predchádzali útoky na zraniteľné menšiny, ktoré sú označované za pôvodcov zla, sociálnych a ekonomických problémov. Z takýchto útokov vzniká sociálne napätie, ktoré môže vyústiť do násilných konfliktov. V našom novom programe, ktorého implementáciu začíname realizovať od augusta 2016, plánujeme nachádzať nenásilné riešenia k súčasným hodnotovým konfliktom v strednej a časti východnej Európy.

 

Projekt bude mať v prvých dvoch rokoch dve fázy

V prvej fáze bude prebiehať mapovanie štúdií, problémov, aktérov a prístupov zameraných na sociálne hodnotové konflikty s potenciálom eskalácie k radikalizácii a násiliu v siedmych krajinách (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Nemecko). Pripravíme štúdiu zameranú na príčiny vzniku nových konfliktov ako nacionalizmus, či xenofóbia v projektových krajinách. Účelom je stimulovať proces získavania a zdieľania informácií a skúseností rôznych zainteresovaných skupín o intervenciách tzv. tretích strán vstupujúcich do konfliktov a podnecovať verejnú diskusiu vo všetkých siedmych krajinách.

V druhej fáze sa zameriame na formovanie Európskej siete pre nenásilie a dialóg, ktorá sa bude venovať sociálnym konfliktom, ktoré vedú k radikalizácii spoločnosti. Sieť bude pozostávať z rôznorodých organizácií a inštitúcií a jednotlivcov, ktorá bude vyvažovať formujúce sa protichodné postoje a nálady obyvateľstva v zásadných hodnotových otázkach, ktoré majú potenciál vyústiť do násilných konfliktov. Dôležitým aspektom tejto siete bude zdieľanie osvedčených prístupov a spôsobov deradikalizácie mládeže a širšej verejnosti, testovaných metód intervencie do konfliktov, vzájomná podpora a organizácia verejných kampaní zameraných na zdieľanie spoločných cieľov a hodnôt.

 

Aktivity 

Aká bola konferencia Value Based Conflicts and Violence?

Európske medzinárodné stretnutie na tému "Development of value based statement", Bratislava, 30. – 31. október 2017, hlavným cieľom stretnutia je vytvorenie Manifesta.  

Medzinárodné stretnutie zamerané na výmenu skúseností a dobrých príkladov, Brno, Česká republika, 9. - 10. november 2017, hlavným cieľom je vzájomná výmena skúseností v problematike scitlivovania verejnosti v téme LGBT a vytvorenie pracovnej skupiny v rámci platformy ENND. 

Prevencia pravicového extrémizmu a nenávisti - výmena skúseností z Nemecka a strednej a východnej Európy, Berlín, 6.-7. decembra 2017, Výzva na prihlásenie účastníkov

ENND – sieťovacie stretnutie: Segregované vzdelávanie rómskych detí – Čo s tým môžeme urobiť? Budapešť – Maďarsko, 25.-26. januára 2018. Prihláste sa.

  

PARTNERI:

       

 

Donori:

 

KONZULTANTI

 • Lukáš Zorád

  Programový koordinátor a konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Zorad_CV_en_2016.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané projekty

  Životopis

  Do PDCS pracuje od roku 2016 ako programový koordinátor na projekt European Network for Non-violence and Dialogue. Od roku 2011 pôsobil ako projektový koordinátor pre občianske združenie Človek v ohrození na projektoch zameraných na potravinovú bezpečnosť a racionálne využívanie prírodných zdrojov v Keni a Južnom Sudáne.

  Vyštudoval učiteľstvo ekológie a geografie (2007). V magisterskej práci sa špecializoval na environmentálnu výchovu a rozvoj občianskej angažovanosti. Doktorandské štúdium absolvoval v odbore krajinnej ekológie a na univerzite prednášal predmety environmentálna etika, globálna ekológia a klíma.

  Je spoluzakladateľom a členom občianskeho združenia Pangaea, ktoré sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine Bielych Karpát, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu a propagácii ekologického hospodárenia.
 • Monika Náglová

  Projektová manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Naglova_CV_SK.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané projekty

  Životopis

  Monika Náglová pracuje v PDCS od jesene 2017 ako koordinátorka siete vznikajúcej v náväznosti na projekt European Network for Non-violence and Dialogue. Vyštudovala sociológiu na Masarykovej Univerzite v Brne, dlhodobo ju zaujíma najmä téma migrácie, etnicity a rasy. Počas štúdia stážovala vo viacerých mimovládnych organizáciách a v roku 2014 absolvovala ročný pobyt v rámci “Európskej dobrovoľníckej služby“ v Macedónsku. Svoje facilitátorske zručnosti si vytrénovala prácou (nielen) v prieskumnej agentúre, kde pracovala ako projektová manažérka pre kvalitatívny prieskum.  
 • Katarína Bajzíková

  Programová koordinátorka a konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.


 • Tomáš Hallon

  Stážista

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Vyštudoval som žurnalistiku na UK v Bratislave a počas posledného roka univerzity som absolvoval Sokratov inštitút, kde sa prehĺbil môj záujem o spoločenské témy. Popri práci v televízii spolupracujem s neziskovými organizáciami, najmä pri tvorbe videí. Vnútorná potreba spoznávať iné spoločenské oblasti a získavať nové schopnosti ma motivovala prihlásiť sa na stáž do PDCS. Obdivujem filmové umenie, veľmi rád cestujem, dýcham hory a z literatúry momentálne najradšej čítam reportážne knihy.