O nás

PROJEKTY
Veronika Nádašdyová

Veronika Nádašdyová

Stážistka

tel.: +421 2 5292 5016
mail: veronika_nadasdyova@pdcs.sk

Stručná biografia

Som študentkou medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci štúdia som absolvovala jeden semester na Univerzite vo Vilniuse a pôsobila som v študentskom spolku Deutscher Studentenverein. V poslednom roku svojho štúdia som mala záujem o získanie praktických skúseností, ktoré pokladám za nevyhnutné pre moje štúdium ako aj ďalší kariérny rast a preto som sa rozhodla pre stáž v PDCS. Mám rada cestovanie, históriu a prácu s deťmi.