PROJEKTY

V projektoch sa dlhodobo venujeme tematickým oblastiam, ktoré sú dôležité pre misiu a princípy PDCS.

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Počas viac ako 20-ročnej činnosti PDCS sme si v spolupráci s našimi partnermi vybudovali expertízu v programových oblastiach riešenia a prevencie konfliktov, rozvoja občianskej spoločnosti, občianskej participácie, rozvojovej spolupráce a participatívneho vzdelávania. V týchto oblastiach realizujeme aj naše projekty.

Projekty sú postavené na základných princípoch, o ktoré sa v práci PDCS opierame a pri ich implementácii kladieme dôraz na udržateľnosť a profesionálne efektívne postupy pri ich realizácii. Budeme radi, ak sa stanete ich aktívnou súčasťou a podelíte sa s nami o vaše skúsenosti v týchto oblastiach.

Prevencia a riešenie konfliktov

Konzultanti

Dušan Ondrušek

Tréner, konzultant

 

Katarína Bajzíková

Projektová manažérka

 

Lukáš Zorád

Projektový manažér a konzultant

Konflikt, jeho prevencia a nenásilné riešenie je jedným z kľúčových dôvodov existencie PDCS. Najčastejšie sa venujeme vnútroorganizačným, vnútroskupinovým alebo medziskupinovým konfliktom, problematickým situáciám vo fungovaní komunity. V niektorých prípadoch sa v pozícii tretej strany (mediátorov, facilitátorov alebo zmierovačov) venujeme celospoločenským, či nadnárodným konfliktom.

Vybrané projekty

Rozvoj občianskej spoločnosti

Konzultanti

Peter Guštafík

Tréner a konzultant

 

Karolina Miková

Konzultantka, trénerka a facilitátorka

 

Silná občianska spoločnosť výrazne prispieva ku kvalite života v zahraničí aj na Slovensku. Angažovanosť občanov a záujem o veci verejné v zastupiteľskej demokracii považujeme za nevyhnutné nielen na kontrolu verejnej moci, ale aj ako dôležitú možnosť pre každého jednotlivca zlepšiť svoj život a svoje prostredie. Rozvoju občianskej spoločnosti sa venujeme formou vzdelávania, navrhovania a facilitovania verejných stretnutí, poradenstva a koučingu neformálnym aj registrovaným skupinám aktívnych občanov.

Vybrané projekty

Občianska participácia

Konzultanti

Karolína Miková

Trénerka a konzultantka

Sme presvedčení, že ľudia majú mať možnosť vyjadriť sa k veciam, ktoré sa ich týkajú. Verejné politiky, prijímané zákony, územné plány a výstavba v mestách – to všetko sú veci, ktoré výrazne ovplyvňujú život každého občana. Zapojenie občanov, iniciatív a ďalších zainteresovaných do diskusie o nich, do tvorby koncepcií či plánovania verejných priestorov považujeme za spôsob, ako predísť konfliktom a dosiahnuť vyššiu kvalitu rozhodnutí. Preto ponúkame svoju expertízu ako pri tvorbe stratégií, tak pri participatívnom plánovaní na najrôznejšich úrovniach.

Vybrané projekty

Rozvojová spolupráca

Konzultanti

Katarína Bajzíková

Projektová manažérka


Zuza Fialová

Projektová manažérka


Dušan Ondrušek

Tréner a konzultant

V PDCS pracujeme na efektívnych intervenciách v procesoch rozvoja na úrovni organizácií, komunít i väčších celkov. Sme presvedčení, že rozvoj nemožno „spôsobiť“. Rozvoj je výsledkom aktívneho prístupu tých, ktorých sa týka. Preto nemáme ambíciu meniť podmienky, v ktorých ľudia žijú, bez ich zapojenia a vedomia. Snažíme sa scitlivovať, stimulovať a budovať kapacity tých, ktorí môžu znevýhodnených ľudí a skupiny podporiť priamo v ich prirodzenom prostredí, aby tak robili efektívne a zmysluplne. Toto platí pre rozvoj na Slovensku, ako aj v globálnom rozmere.

Vybrané projekty

Participatívne vzdelávanie

Konzultanti

Peter Guštafík

Tréner a konzultant



Dušan Ondrušek

Tréner a konzultant



V našom prístupe ku vzdelávaniu zdôrazňujeme, že nejde o tradičné školenia, ale o participatívne alebo interaktívne učenie, učenie sa zážitkom a praxou. V participatívnom a experienciálnom učení, tak ako ho chápeme, sa veľmi neprednáša, skôr sa vžívame do situácie, hráme roly a cez analýzu videozáznamov v takto inscenovaných, dramatizačných vzdelávacích postupoch sa učíme odhaliť podstatné faktory a princípy preberanej látky. V rámci projektov v tejto oblasti pomáhame organizáciám a inštitúciám meniť pohľad na to, ako efektívne vzdelávať.

Vybrané projekty