O nás

Mária Široká

Mária Široká

Stážistka

tel.: +421 2 5292 5016
mail: maria.siroka@pdcs.sk

Stručná biografia

Študujem odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického a nemeckého jazyka na Univerzite Komenského. Absolvovala som štúdium v zahraničí na University of Glasow a v súčasnosti sa venujem výučbe anglického jazyka v jazykovej škole Lumar. Okrem toho sa však zaujímam o rôzne sociálne a environmentálne problémy, ako aj celkové spoločenské dianie. Vo voľnom čase sa rada čítam, pozerám filmy a spoznávam nové krajiny.