BLOG

Čo sa skrýva pod pojmom "abundant communitry". Prinášame komentáre ku knihe autorov John McKnight a Peter Block „Abundant Community“ (Berret-Koehler Publishers, Inc. 2010)

Zverejnené v PDCS Blog

Jack Zenger a Joseph Folkan sú konzultanti a výskumníci, ktorí pracujú s lídrami. Nie je to celkom jednoduché, pretože mnohí lídri majú nepresnú predstavu o svojich schopnostiach. Keď sa ich napríklad pýtali, čo si myslia o svojej schopnosti koučovať iných, mnohí sa vyjadrili, že v tom sú nadpriemerní. Spravidla sa odvolávali na to, že absolvovali špecifický tréning zameraný na koučovanie. .

Zverejnené v PDCS Blog

píše Rolf Dobelli v knihe Umenie múdreho konania o tom, kedy a prečo uprednostňujeme pri rozhodovaní intuíciu, prečo si veľmi ceníme istoty (nulové riziko) a zúfalo si chceme zachovať mnoho možností voľby. Dobellimu sa budeme venovať aj na pripravovanom jesennom kurze o rozhodovaní (a prístupoch založených na dátach/dôkazoch a na intuícii).

Zverejnené v PDCS Blog

Kedy sa rozhodovať intuitívne a kedy radšej až po analýze dát? A nie je „intuícia“ len zástierkou pre iracionálne a emóciami ovplyvnené rozhodovanie? Ak sa však riadime dátami, pozeráme sa na tie správne čísla? Nemrháme skúsenosťou, keď ju prebíjame pri rozhodovaní len vybranými dátami? A ako tieto prístupy skombinovať?

Zverejnené v PDCS Blog