BLOG

Keď sa herná dizajnérka Jane McGonigal ocitla po ťažkom otrase mozgu na lôžku s depresiami a myšlienkami na ukončenie života, zabojovala o svoju budúcnosť tak, ako vedela – vytvorila hru SuperBetter na lepšie zotavovanie. A využila pri tom výsledky výskumu o budovaní reziliencie a pomohla mnohým ďalším pacientom.

Zverejnené v PDCS Blog

Výskum(*) ukazuje, že hry a hravosť nami výrazne hýbu a motivujú nás. A to v každom veku.

Hry v dospelosti nadobúdajú iné formy, ale prvok hravosti zostáva. A zďaleka nejde len o počítačové či stolové hry. 

Hravá zvedavosť, súťaživosť, chuť objavovať či tvoriť - to všetko sa dnes uplatňuje aj pri motivácii a nábore zamestnancov, facilitovanom učení žiakov v školách, či motivovaní darcov k podpore verejnoprospešných projektov.

Uplatňovanie herných prvkov aj mimo hier - to je gamifikácia. Skúste si kvíz, a zistite, čo o nej (ne)viete:


TEST O GAMIFIKÁCII PRE ZVEDAVÝCH:

Môže byť zábava vážna a hravosť zmysluplná?
Total Score
Áno, je to tak!
Nie celkom.

Zverejnené v PDCS Blog

Gamifikácia - definovaná ako použitie herných prvkov v nehernom prostredí - je v našom okolí čoraz zrejmejšia. Zbieranie bodov, získavanie odmien, porovnávanie sa s ostatnými, postupovanie "na vyšší level", ale aj uplatňovanie hravej tvorivosti - to všetko robíme ako spotrebitelia, zamestnanci, študenti...

Zverejnené v PDCS Blog