Blog

Aktéri v oblasti spracovania hliníka: zapojte sa do pripomienkovania medzinárodnej normy

Napísal(a)
03. september 2014,

Cieľom normy s názvom Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Standard je definovanie princípov a kritérií pre environmentálne, sociálne a riadiace postupy v rámci všetkých fáz výroby a spracovania hliníka: ťažby bauxitu, rafinácie, tavenia hliníku, ďalšieho spracovania a recyklácie.

Slovenská republika je vo výrobe hliníka angažovaná prostredníctvom spoločnosti Slovalco a.s., pôsobiacej v Žiari nad Hronom. 


Aktuálny návrh normy možno pripomienkovať do 7. septembra prostredníctvom webovej stránky ASI: aluminium-stewardship.org/asi-standard/asi-standard-download/.

Čo znamená ASI?
Aluminium Stewardship Initiative vznikla v roku 2012 s cieľom posilniť udržateľnosť a transparentnosť v oblasti hlinikárskeho priemyslu. Pod vedením kľúčových hráčov v tejto oblasti sa ASI snaží mobilizovať širokú základňu zainteresovaných aktérov, a tak vytvoriť a propagovať zodpovedné environmentálne, sociálne a riadiace postupy vo všetkých častiach produkcie a spracovania hliníka.

Prečo je ASI norma potrebná?
ASI norma umožní aktérom v oblasti produkcie a spracovania hliníka poskytovať nezávislé, dôveryhodné a overiteľné informácie o pokrokoch v etickej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Taktiež umožní rozpoznanie udržateľných materiálov a ich dodávateľov na základe kritérií udržateľnosti a technických parametrov v rámci dodávateľského reťazca.


Vďaka transparentnému procesu tvorby a nadviazaniu na prácu organizácií ako International Aluminium Institute (IAI), European Aluminium Association (EAA) a Aluminium Association (AA) vznikne potrebná zjednocujúca norma.

Kto stojí za aktuálnym návrhom normy?
Na vytvorení jednotnej normy pracuje skupina Standard Setting Group, ktorá spája 27 ľudí reprezentujúcich 14 spoločností a 13 organizácií s odbornými znalosťami z environmentálnej, sociálnej a riadiacej oblasti. Podrobné popisy všetkých členov možno nájsť priamo na webovej stránke ASI.

Čítať 3425 krát